IFH godkjent av NOKUT | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

16.10.2008
IFH godkjent av NOKUT

   
Institutt for helhetsmedisins studium i soneterapi er godkjent som fagskoleutdanning.


Sola kunne vel ikke annet enn skinne da jeg nærmet meg Institutt for Helhetsmedisins undervisningslokaler i Sverresgate i Bergen. NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen) har endelig gitt IFHs studium i soneterapi en formell offentlig godkjenning som fagskoleutdanning, noe fagansvarlig i Bergen, soneterapeut Evelyn Haukås, er begeistret over.

- Det at NOKUT har vurdert vårt studium som en fullverdig yrkesutdannelse, og at IFH anses som en seriøs utdanningsinstitusjon, er utrolig stort! Rett og slett en historisk begivenhet!

Daglig leder Karin Ingebrigtsen er stolt og glad.

- For oss som utdanningsinstitusjon betyr denne godkjenningen at vi må fortsette å holde et jevnt fokus på kvalitet og utvikling av utdanningstilbudet. En fagskoleutdanning er også en større garanti for at studentene virkelig får den utdanningen de blir lovet.

- Våre studenter kan nå på lik linje med andre studenter, blant annet søke Lånekassen om lån og stipend. De kan i tillegg være trygge på at de får en utdanning som holder et høyt faglig nivå, og at de blir godt ivaretatt gjennom hele utdanningen.

Da det helt sikkert er av interesse for andre utdanningsinstitusjoner i en lignende situasjon, ber jeg Karin si litt om selve godkjenningsprosedyren; om utfordringer og positive erfaringer IFH har møtt på underveis.

- Godkjenningsprosedyren har vært lang og til tider frustrerende. Etter at den nye fagskoleloven kom, fikk NOKUT et stort antall søkere fra forskjellige skoler, og vi sitter igjen med et inntrykk av at bemanningskapasiteten var alt for liten. NOKUT har også hatt store utfordringer med å finne sakkyndige til det alternative fagområdet. Vi sendte søknaden i midten av januar 2006 og fikk godkjenningen først nå i sommer.

- Men når det er sagt, så har også prosessen vært lærerik, og jeg tror nok at vi har hevet kvaliteten på vårt utdanningstilbud underveis. De formelle kravene til NOKUT er høye, og utdanningen må ha et godt faglig innhold som blir nøye vurdert av sakkyndige. I tillegg må planer og rutiner for kvalitetssikring og praksisavtaler være på plass. Å tilby en fagskoleutdanning er langt mer enn å bare drive som kurstilbyder.

En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet utdanning. Det vil si at den skal gi kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. Hvordan løser så IFH dette på en tilfredsstillende måte?

- Vårt studium i soneterapi har hele tiden vært en komplett utdanning med flere fag integrert, herunder blant annet grunnmedisin og oppstart av eget foretak, og passer på den måten godt inn i fagskoleloven. Gjennom søkeprosessen har vi imidlertid gått nøye gjennom studie- og fagplanene våre for å sikre at vi har en helhetlig studieplan med godt samspill mellom fagene.

Høsten 2006 søkte Institutt for Helhetsmedisin godkjenning av sin utdanning også hos NNH. Jeg er derfor spent på om NNHs utdanningsdokument og godkjenningsprosedyre har påvirket prosessen overfor NOKUT? Og i tilfelle, på hvilken måte?

- Vi startet med arbeidet på søknaden til NOKUT våren 2005, det vil si en tid før vi fikk satt oss ordentlig inn i NNH’s utdanningsdokument og før vi søkte godkjenning hos NNH. For oss var det snarere slik at prosessen mot NOKUT var en hjelp til søknadene til NNH. I vår søknad til NOKUT har vi imidlertid referert til at vi forholder oss til kravene i utdanningsdokumentet til NNH som et minstekrav til hva vi tilbyr, og også at NNH er den organisasjonen vi forholder oss til.

Jeg gratulerer nok en gang med godkjenningen og vandrer ut i høstsolen, vel tilfreds med at møysommelig arbeid tuftet på faglig kompetanse, til slutt bærer frukter. Gatelangs, på solid brostein, tar jeg meg selv i å rette ryggen og føle stolthet på naturterapiens vegne. Tenk at det nå finnes en godkjent fagskole for soneterapi i Norge!

Redaktør Svein Johannessen
redaksjon@nnh.no

For nærmere informasjon om IFHs utdanningstilbud i Oslo og Bergen,
se http://www.ifh.no
eller ta kontakt på telefon 22 42 11 77.


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers