Er den naturmedisinske bransjen motbydeleg? | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

10.02.2009
Er den naturmedisinske bransjen motbydeleg?

    
John Petter Lindeland
Leiar NNH
Med overskrifta "Motbydelig bransje" ga Aftenposten torsdag 29. januar i år sentral spalteplass til redaktør Asbjørn Dyrendal [skepsis.no] sin omtale av alternativ behandling. Eit tilsvar i form av lesarbrev frå leiar i NNH, fann avisa derimot ikkje plass til.


Hermed lesarbrevet til Aftenposten:

ER DEN NATURMEDISINSKE BRANSJEN MOTBYDELEG?

Aftenposten har under Nyheter torsdag 29.januar 2009 eit kort intervju med redaktør Asbjørn Dyrendal på nettstaden www.skepsis.no. Overskrifta er "Motbydelig bransje".

I samband med mediamerksemda omkring Snåsamannen, er Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) oppteken av at alt som blir putta i sekken Alternativ behandling ikkje har same innhald og konsistens. Det klaraste skiljet er grada av utdanning. NNH organiserar kun terapeutar som har gjennomført ei fagutdanning i forhold til dei krava vi set. Innhaldet i ei slik fagutdanning er forutan sjølve terapifaget også grunnmedisin, etikk/kommunikasjon og naturmedisinsk grunnutdanning. Dei fleste naturterapeutar har fleire års deltidsutdanning bak seg. Mange har i tillegg også offentleg helsefagutdanning.

Det blir i artikkelen også vist til at det årleg blir arrangert 50 alternativmesser, som om dette skulle vera synonymt med aktiviteten til naturterapeutar. Innhaldet på desse messene er ikkje representativt for den identiteten vi står for. Det er såleis mange år sidan NNH har delteke på slike messer.

Asbjørn Dyrendal sitt inntrykk av bransjen er at ”de lever av å tyne den siste energien og de siste kronene ut av mennesker i fortvilede situasjoner. Det er gjerne håpet som får folk til å gripe til alternative behandlingsmetoder, og midt i fortvilelsen blir de altså utnyttet.”

Gjennom ein slik retorikk, gjev Dyrendal eit vrengbilete av seriøst utdanna naturterapeutar og ei undervurdering av 30-40% av det norske folket som nyttar naturmedisinsk behandling jamnleg. Dei aller fleste pasientar kjem til oss med sine kvardagsplager, er ikkje fortvila og har til og med eit adekvat utdanningsnivå som gjer at dei kan ta sjølvstendige val. Klager over terapeutar eller behandling til vårt Etiske råd har vore, og er, minimale.

Dyrendal sin retorikk er også kontrastfylt i forhold til WHO sin generaldirektør dr. Margaret Chan, som i sin tale ved WHO sin kongress for tradisjonell medisin i Beijing 7. November 2008 uttalte: ”De to systemene tradisjonell og vestlig medisin trenger ikke stå i et konfliktfylt forhold til hverandre. De kan innenfor primærhelsetjenesten tvert imot utfylle hverandre i gjensidig harmoni, ved å ta i bruk de beste egenskaper fra hvert system og kompensere for innbyrdes svakheter. Dette er ikke noe som vil skje av seg selv. Det krever tvert imot tilsiktede politiske beslutninger. Men det kan gjennomføres på en suksessfull måte.”

Oslo den 6. februar 2009
John Petter Lindeland
Leiar NNH

------------

Se også:

NNHs UTDANNINGSPOLITIKK
http://www.nnh.no/article.aspx?id=10

WHO VIL INTEGRERE ALTERNATIV MEDISIN I SINE MEDLEMSLAND
Berit Strøm Grevstads oversettelse av dr. Margaret Chans tale.
http://www.nnh.no/article.aspx?id=9&subid=247


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers