NOU 1998: 21 Alternativ medisin fyller 10 år | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

17.12.2008
NOU 1998: 21 Alternativ medisin fyller 10 år

    
Mandag 15. desember var det nøyaktig 10 år siden Aarbakkeutvalet sin utredning NOU 1998:21 Alternativ medisin ble avgitt til Helse- og sosialdepartementet. I den forbindelse innhenter vi uttalelser fra sentrale personer.


Som samfunnsborger og som universitetsrektor gleder meg over at svært mye av det Utvalget foreslo er blitt lov og praksis. I dag, på 10-års dagen bladde jeg i Snåsamannen, en bok med stor oppmerksomhet, respekt og nyhetsverdi. Den starter med å henvise til vår NOU fra 1998, og den er full av referanser til NAFKAM og andre institusjoner og tiltak som er oppfølgere av vårt arbeid. Da saken om prinsessens kontakt med engler kom opp i sommer, var det en helside i Aftenposten der journalisten hadde en omfattende runde med de nasjonale sentre for informasjon, for øvrig også her i Tromsø, og der det ble gitt fornuftige kommentarer. Hvordan ville det sett ut for mer enn 10 år siden?

Mye gjenstår, men det er gjort store fremskritt.

Jarle Aarbakke
Rektor Universitetet i Tromsø

------------

NOU 1998:21 er sjølve grunnlagsdokumentet for det som har skjedd av
politikkutvikling innan den alternativmedisinske bransjen. Den skapte eit
oversyn som er både nyttig og naudsynt dersom ein skal initiera konkrete
tiltak og gjera strategiske val. Fleire av forslaga som var fremja er nå
sett ut i livet - NAFKAM - NIFAB - SABORG og det frivillige registeret for
alternative behandlarar i Brønnøysund.
Gjennom vårt internasjonale arbeid, er det mange av våre kollegear som
misunnar oss dette dokumentet. Finland strevar for tida med å laga noko
liknande - 10 år seinare. I denne samanhengen har eg lyst til å retta ein
stor takk til alle som bidrog med kunnskap og kompetanse og ein spesiell
takk til Britt Bjørgan (no Hertzberg Untiedt) som var NNH sin representant i Aarbakkeutvalget.
Om det ikkje akkurat er daglegdags lesing, hender det rett ofte at eg
søkjer attende til dette dokumentet. Utan kunnskap om historia, er sjansane for at framtidige vegval, liknar på blindebukken si ferd.

John Petter Lindeland
Leiar NNH

------------

NOU1998: 21 Alternativ medisin finner du her
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/NOUer/199...


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers