Møte i NSK | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

16.10.2008
Møte i NSK

   
NNH var i helga vertskap for eit av dei to årlege møtene i Nordisk Samarbeidskomitè for ikke-konvensjonell medisin (NSK).


Representantar frå ledande naturterapeutiske organisasjonar frå Island, Finland, Sverige, Danmark og Norge var samla. NNH var representert ved leiar John Petter Lindeland, 1. nestleiar Turid Jacobsen og generalsekretær Sigrun Kirkeberg.

Hovudagendaen under møtet var informasjonsutveksling vedrørande statusen for naturterapien/alternativmedisinen i dei einskilde landa. Målet er å hjelpa kvarandre i å utforma strategiar for ei positiv politikkutvikling i bransjen. Det blei spesielt fokusert på Finland denne gongen, sidan regjeringa har nedsatt eit utval som skal koma med ulike forslag til tiltak av både rettsleg og utanomrettsleg karakter.

I eit brev som blei utforma, blir styresmaktene oppmoda til å harmonisera tiltaka i forhold til kva som har vore utviklinga i dei andre nordiske landa, ved blant anna å visa til det langvarige samarbeidet dei nordiske landa imellom og at dei gjennom mange år har hatt felles arbeidsmarknad.


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers