Psykisk syke kan bli fra bedre til helt friske | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

16.10.2008
Psykisk syke kan bli fra bedre til helt friske

   
Berit Strøm Grevstad
Reg. naturterapeut MNNH
Forskning ved verdens største database for adferdsforstyrrelser viser at riktige kostholdsendringer og kosttilskudd kan gjøre psykisk syke mennesker fra bedre til helt friske.


Health Research Institute ved Pfeiffer Treatment Center i Illinois, USA har testet og behandlet følgende pasienter: 10.000 med diagnosen ADHD, 5.500 med diagnosen Autisme, 3.200 personer med diagnosen Depresjon og 3.500 personer med diagnosen Schizofreni eller Bipolar disorder.


Rapport fra Biokonferansen på Ullevål sykehus
26.-27. oktober 2007

------------

Som en av de innbudte og betalende deltagerne på Bio Medisinsk Laboratorium / Bio Natures konferanse på Ullevål sykehus i fjor, var jeg så heldig å høre Dr. William J. Walsh’s svært interessante foredrag. Walsh er en av ildsjelene bak Pfeiffer Treatment Center, som har testet flere tusen pasienter med ulike former for adferdsforstyrrelser og sinnslidelser for 90-150 ulike kjemiske komponenter i blod, urin og hår. Mer enn 3 millioner separate kjemiske analyser er blitt foretatt i instituttets regi. Dette utgjør nå verdens mest omfattende kjemiske database for ADHD, schizofreni, atferdsforstyrrelser og autisme.

Funnene peker i entydig retning: Det er betydelige biokjemiske forskjeller mellom Pfeiffer Treatment Centers pasienter og resten av den amerikanske befolkning. Flere observerte ubalanser har direkte tilknytning til forstyrrelser i hjernens nevrotransmisjon. - Hjernen er som en kjemisk fabrikk, sier Dr. Walsh, - hvor råmaterialene for nevrotransmittere som dopamin, serotonin osv. er mikronæringsstoffer; vitaminer, mineraler, aminosyrer og fettsyrer.

Gjennom et tett og nøkternt foredrag geleidet William J. Walsh oss gjennom en rekke eksempler på hvorledes ulike former for mangler fører til tilhørende sykdommer. Jo større og mer sammensatte mangler, desto tyngre lidelser: Zink-mangel for eksempel er assosiert med irritabilitet, engstelse og voldelig adferd, mens mangel på B6 fører til problemer med serotonin-syntesen. Omtrent 25% av pasientene viser seg å ha en methyl-forstyrrelse, noe som bl.a. kan gi negative effekter på dopamin-, noradrenalin- og serotonin-syntesen. Og det vil ikke overraske leseren å få vite at blodsukkerforstyrrelser og/eller ulike former for mave/tarmlidelser er svært utbredt i disse pasientgruppene.

For å balansere opp mangler som ofte har manifestert seg gjennom år, eller kanskje et helt liv, trengs ofte store doser med mikronæringsstoffer - det er sjelden tilstrekkelig med multivitaminer! Og det er alltid nødvendig med individuell terapi, fastslår Walsh, både fordi vi er genetisk forskjellige og fordi to personer aldri har felles medisinsk eller dietetisk historie. Det er som regel tale om en meget sammensatt individuell ubalanse: Toksisitet, mangel på vitale næringsstoffer og til dels store skjevheter mellom ulike mikronæringsstoffer krever langvarig og nitid endring og oppfølging av den enkelte pasient.

Ved å gjennomgå studier og cases viste Dr. Walsh oss hvorledes en rekke ”uhelbredelige” psykiske lidelser har positiv nytte av slik testing og behandling: Ulike former for adferdsforstyrrelser, ADHD, autisme, depresjon, bipolare forstyrrelser, schizofreni og Alzheimer’s syndrom er alle lidelser med helt eller delvis opphav i feilernæring. Når det gjelder Alzheimer’s, kan ikke ødelagte hjerneceller regenereres, men hjernen hos disse pasientene lider ofte under tungt oksidativt stress, betennelser og eleverte tungmetallgehalter. Når slike tilstander korrigeres, opplever pasientene gjerne betydelig funksjonsforbedring, fortalte Walsh.

Pfeiffer Treatment Center benytter seg av tester og analyser foretatt av biokjemiske laboratorier, samt utstrakt bruk av hårminerlanalyser. Finansieringen foregår for en stor del gjennom fond, legater og gaver, noe som sikrer at ubemidlede pasienter får like god behandling som de med råd til å betale behandlingen selv.

Av alle disse 22.300 pasientene som er blitt testet og behandlet - hvor mange ble kvitt sine plager eller fikk sin tilstand betydelig forbedret?

Av alle som har blitt testet og diagnostisert, har
* 12% unnlatt å delta i et behandlingsopplegg
* 11% har i tillegg trukket seg fra behandlingen av ulike årsaker
* 77% har fullført behandlingen.

Av disse har
* 58% blitt fullstendig symptomfrie,
* 33% opplevde forbedring,
* 8% ikke opplevd noen forbedring og
* 1% blitt verre.

Bedre statistikk lar det seg knapt gjøre å finne i medisinsk historie.

Hva sier så andre amerikanske leger og forskere til denne enestående forskningsstatistikken? Ifølge Walsh, som altså selv er lege og forsker, sier de fleste ingenting. De velger stort sett å trekke på skuldre og smilebånd eller rett og slett overse den.

Jeg må få ta med en setning Dr. William J. Walsh uttalte og som jeg noterte med store bokstaver:

GENETIC MEANS CHEMISTRY. WHICH MEANS SOMETHING CAN BE DONE - IT'S TREATABLE!

Noe å legge seg på sinnet i disse dager!

Takk til Bio Nature og Bio Medisinsk Laboratorium som arrangerte Biokonferansen!

Helseterapeut Berit Strøm Grevstad
grevstadhelse@online.no


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers