Statsbudsjettet 2009 | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

16.10.2008
Statsbudsjettet 2009

    
NNH ser positivt på at den offentlige satsingen på alternativ behandling fortsetter, både når det gjelder forskning, informasjonsformidling og registeret for alternative behandlere i Brønnøysund.


Budsjettpost 70 Andre tilskudd, siste ledd:

Tilskudd til alternativ behandling omfatter registerordning for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregistrene, Nasjonalt forskningssenter for komplementær og alternativ behandling (Nafkam), Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (Nifab) og Sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner (Saborg). I 2008 utgjør tilskudd til sammen om lag 11,5 mill. kroner.

Etterspørselen etter registreringsordningen er fortsatt relativt lav. Fagmiljøet Nafkam/Nifab er fortsatt i en utviklingsfase, og er nå administrativt plassert under Universitetet i Tromsø basert på en avtale med Helse- og omsorgsdepartementet. Fagmiljøet er i ferd med å innta en ledende rolle internasjonalt. Saborg arbeider med å videreutvikle en klageordning innen alternativ behandling.
Tilskudd til nevnte ordninger under alternativ behandling videreføres i 2009 med til sammen 12,5 mill. kroner. Det forutsettes at Saborg vil være selvfinansiert fra 2010.

KOMMENTAR:
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) ser positivt på at den offentlige satsingen på alternativ behandling fortsetter, både når det gjelder forskning, informasjonsformidling og registeret for alternative behandlere i Brønnøysund. Fordelingen av de tildelte midlene, mener NNH bør skje i et nært samarbeid med de ulike aktørene innen bransjen.
Sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner (SABORG) har bl.a. et stort behov for å sluttføre arbeidet med et felles klage- og tilsynsordning innen alternativ behandling og konsensusarbeid i forbindelse med utdanningsomfang i grunnleggende fag som er relevante for alle som driver terapeutisk virksomhet. Dette arbeidet må prioriteres, spesielt siden regjeringen varsler at Saborg må være selvfinansierende fra 2010.


FRADRAG FOR KONTINGENT
Det foreligger også et forslag om å øke fradragsummen for fagforeningskontingent opp til kr. 3.600


Oslo, 7. oktober 2008
John Petter Lindeland, leder NNH, tlf. 33320856
Sigrun Kirkeberg, generalsekretær NNH, tlf. 21013700


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers