Fritt Helsevalg har tildelt Brobyggerprisen 2016 til Jordmorteamet | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

20.12.2016
Fritt Helsevalg har tildelt Brobyggerprisen 2016 til Jordmorteamet

Cathrine Trulsvik og Bippi Trovik Foto: S. Sterk

Integrert og helhetlig helsetilbud med det beste fra alle disipliner og hvor alle har rett til å gjøre egne selvstendig valg for egen helse er et av hovedmålene til Fritt Helsevalg. Årets prisvinnere, Jordmorteamet, har vist hvordan dette kan gjøres når kvinner ønsker å føde hjemme.


Av
Trine Hamnvik
Kraniosakralterapeut MNNH
 
Bippi er Jordmorteamets gründer forteller Cathrine Trulsvik. Hun ønsket å starte med hjemmefødsler etter at Føderiket ble lagt ned i 2011. Bippi etablerte Jordmorteamet sammen med en annen jordmor. Etter ½ års drift kom Cathrine og en fjerde jordmor til. Siden høsten 2013 har Bippi og Cathrine drevet Jordmorteamet sammen, først som enkeltmannsforetak og fra september 2015 som aksjeselskap.
 
- Det viktigste vi jobber for nå, sier Bippi Trovik, er at hjemmefødsel må bli gratis i Norge.
 
Staten betaler kun 7.065,- kr for jordmorhjelp ved fødsel utenfor institusjon, kvinnene må derfor betale mellom 6 og 13.000,- kr i egenandel. På sykehuset anbefaler de to jordmødre til stede på alle fødsler, ved hjemmefødsel sier Helsedirektoratet at det er nok med en jordmor tilstede! En helt normal fødsel kan lett ta 12 timer, og vi skal være der 2 - 3 timer etter fødselen for å se til at mor og barn har det bra slik at en vakt lett dermed blir på 15 timer.
 
- Vi har ikke et ønske om å være alene på hjemmefødslene og mener at det er helt nødvendig å ha en kollega å spille ball med. Staten er nødt til å endre på finansieringsordningen slik at hjemmefødsel, det billigste og beste, blir et reelt alternativ for alle som måtte ønske det.

- Jeg har ønsket å bli jordmor siden jeg var 5 år, forteller Cathrine.

Helt siden jordmorskolen har hun vært opptatt av at fødsler er en naturlig prosess for kvinner, men at kvinner i tiden fram mot fødsel, gjennom fødselen og etterpå er helt avhengig av individuell og tilpasset oppfølging og omsorg for å kunne føle seg sterke, trygge og ivaretatt i en sårbar og foranderlig del av livet. Jeg vet, sier Cathrine, at fødsler ikke følger tidsrammer og kunne etterhvert ikke forsvare å jobbe i et system som ofte ikke klarer å være verken individuelle eller fleksible. Etter at hun forlot det offentlige har hun hatt tid og mulighet til å lære av andre kollegaer, lese faglitteratur, og, ikke minst, lære noe fra hver eneste kvinne (og partner) ved hver fødsel hun har bistått ved.

- Jeg elsker jobben min som hjemmefødselsjordmor, sier Bippi. Det er fantastisk å se hva dette gjør med familiene.

Hun unner alle å få oppleve den enorme mestringsfølelsen kvinnene føler etterpå. I stor kontrast til tiden da hun jobbet på sykehuset, med tidspress og ingen kontinuitet i omsorgen, føler hun at hun gjør en god jobb og alltid har nok tid til familien. Hun kan jobbe i tråd med sine idealer. All forskning viser at hjemmefødsel er det tryggeste alternativet når man er frisk og har et barn i hodeleie til termin. Hjemmefødsel fører til færre inngrep under fødselen, mindre rifter, mindre blødning etter fødsel og langt mere fornøyde kvinner. Det er klart hun ønsker å tilby det beste alternativet!

Hjemmefødsel
Cathrine Trulsvik forteller at det er forskjellige grunner til at kvinner velger hjemmefødsler. For mange er det viktig å slippe å reise på sykehus, eller noe annet sted, når fødselen er vel i gang. De ønsker å føde sammen med mennesker de kjenner i trygge omgivelser. Mange ønsker å velge bort unødvendige forstyrrelser og uro samtidig som de kjenner jordmor og ikke trenger å tenke på hvem de kommer til å møte under fødselen. For noen kan en det være en viktig grunn å slippe barselavdelingen etterpå. Det kan være godt å være hjemme fordi de ikke ønsker å forlate de eldre barna. Enkelte har født førstemann veldig fort og vil ikke ta sjansen på å ikke rekke fødeavdelingen – eller risikere å komme alt for tidlig til sykehuset. Det er også noen som har hørt om andre kvinners opplevelse av hjemmefødsel og som ønsker å prøve det samme.

Det er også endel som er redde for at det er så travelt på fødeavdelingen at de ikke får den hjelpen de har behov for. Ved å velge hjemmefødsel, velger de seg jordmor hjem - helt etter eget ønske og behov. Det er ikke vaktskifter og det er ikke travelt.

- Vi kommer, forteller Cathrine, når kvinnen vil vi skal komme, og vi kommer på hjemmebesøk etter behov i barseltida.

Det er ikke ofte Jordmorteamet må si nei til hjemmefødsel fordi det i utgangspunktet er friske kvinner som etterspør dette. Det har skjedd ved noen anledninger at det ikke har blitt hjemmefødsel på grunn av høyt blodtrykk ved slutten av svangerskapet, seteleie, vannavgang uten at riene starter i løpet av 24 timer og på grunn av lite fostervann ved 41 ukers kontrollen, noe som kan være indikasjon for at fødsel bør igangsettes.

Doula
Jordmorteamet har god erfaring med doulaer og opplever deres rolle som komplimentær til jordmorens. Som regel har doula og kvinnen/paret forberedt seg mot fødsel parallelt med forberedelsene som er gjort sammen med jordmoren. Det er et fantastisk supplement for kvinner som ønsker det, å ha med en doula!

Fødselsforberedende kurs
Det er definitivt behov for fødselsforberedende kurs ifølge Cathrine Trulsvik. Det er flest førstegangsfødende som ønsker kurs, men stadig vekk er det også fleregangsfødende med på kurs. På grunn av de uendelige muligheter for informasjon på nettet er det kanskje viktigere enn noen gang å ha både kurs, men også kontinuerlig oppfølging gjennom hele svangerskapet slik at informasjonen blir tilrettelagt og individuell.

Akupunktur
Bippi Trovik, som er den i teamet som bruker nåler, forteller at hun fikk sin utdannelse i akupunktur for jordmødre hos Anette Koppang. Ut fra sine erfaringer med bruk av akupunktur nevner hun spesielt nålene som hjelper å løsne morkaken, gjøre livmormunnen mykere på slutten i fødselen. 

I en undersøkelse fra Fredrikstad fant de at de som hadde fått akupunktur de siste ukene av graviditeten fødte nærmere termin, og ikke så mye over termin, som dem som ikke hadde fått akupunktur. Dette er særdeles viktig nå når sykehusene ikke ønsker at man skal gå mer enn 12 dager over termin før det blir igangsettelse av fødsel. Igangsettelse av fødsler prøver Jordmorteamet å unngå fordi det ofte blir de hardeste fødslene. De som hadde fått akupunktur hadde også kortere fødsler, noe som hun tror skaper mindre bruke av kjemisk smertestillende fordi når fødslene er kortere, blir det mindre behovet for epidural.

Det er rundt halvparten av kvinnene som bruker Jordmorteamet ønsker akupunktur. Mange har hørt om akupunktur som hjelp til modning og som smertelindring under fødsel.

  
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers