Helse- og omsorgsministerens underlige svar om pasientsikkerhet og Lov om alternativ behandling | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Behandling av barn

 Forbrukerombudet tilsynsvarsel

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

26.08.2016
Helse- og omsorgsministerens underlige svar om pasientsikkerhet og Lov om alternativ behandling

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Stortingsrepresentant Morten Wold (FrP) har skriftlig stilt spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie(H) om pasientsikkerheten innen alternativ behandling og gjeldende lov med forskrifter. Svaret fra Høie bekymrer Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon.


- Høie har skrevet masse ord på en A4 side med ministerunderskrift i bunn. Han går rundt grøten og bagatelliserer NNH sine innspill, mener generalsekretær i NNH Lidia Ivanova Myhre.

I følge kilder fra SSB og NIFAB er det omtrent en million nordmenn som benytter seg av naturmedisin og alternativ behandling hos ulike terapeuter. I særlig grad gjelder dette pasienter med kroniske lidelser.

- At et slikt omgang ikke fanger interessen hos helseministeren, er både bekymringsfullt og uforståelig, uttaler Myhre.
 

NNHs generalsekretær Lidia I Myhre
 
- Naturmedisin og alternativ behandling er kommet for å bli, og noe myndighetene ikke kan stille seg likegyldig overfor. 

Nødvendig med evaluering av loven
Fagorganisasjonen NNH har i mange år arbeidet for å styrke pasientsikkerheten gjennom fagkrav for sine terapeutmedlemmer og kvalitetssikring av studieplaner for flere skoler i Norge som tilbyr utdanning innen fagfeltet naturmedisin og alternativ behandling. Organisasjonen har ved flere anledninger tidligere uttrykt bekymring for hvordan Registeret for utøvere av alternativ behandling har utviklet seg i forhold til intensjonene som er nedfelt i forarbeidet til ny Lov om alternativ behandling med forskrifter. I og med at det er opp til de registreringsgodkjente organisasjonene selv å stille fagkrav til sine medlemmer, erfarer NNH at utdanningsomfanget er svært ulikt og i mange tilfelle på grensen til det uforsvarlige. Alternative behandlere har selvstendig behandlingsansvar og er ofte primærkontakt. Ved at forskriftene stiller lite krav til organisasjoner, er det derfor lett å opprette nye – om en blant annet er uklare i krav/fagstandard. De aller fleste søknader til Helsedirektoratet om registreringsrett blir aksepterte. Dette er en uholdbar situasjon for seriøse organisasjoner som i årevis har arbeidet for å øke profesjonalitet og pasientsikkerhet. Det kan på sikt utarme slike organisasjoner både når det gjelder økonomiske og menneskelige ressurser. NNH mener at tiden er moden for en evaluering av Lov om alternativ behandling med forskrifter. Det er et ønske at det bli satt ned et bredt sammensatt utvalg som kommer med en innstilling overfor Helsedepartementet og Stortinget.

Mangel på realpolitiske mål og tiltak
I april 2015 sendte NNH et notat til Helsedirektoratet ved helsedirektør Bjørn Guldvog hvor disse momentene ble fremlagt. Det ble med dette notatet.


Morten Wold (FrP). Foto: NRK

Før sommerferien ble Myhre, sammen med styreleder i NNH John Petter Lindeland, invitert til et møte med stortingsrepresentant Morten Wold.

Den 16. august leverte Wold skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsministeren:
 
- Vil helse- og omsorgsministeren styrke pasientsikkerheten innen alternativ behandling gjennom kvalitetssikring av de ulike alternative behandlingsformer og/eller alternative utøvere?
 
Myhre synes Morten Wold har kommet med er høyst relevant spørsmål til helse- og omsorgsministeren.
 
- Morten Wold går rett på sak og peker på en viktig utfordring knyttet til pasientsikkerheten i den alternative og naturmedisinske bransjen, sier hun.
 
Videre mener hun at det er flere ting de folkevalgte kan gjøre for å bedre situasjonen. Det må være et mål å ivareta pasientsikkerheten – også innen alternativ behandling. Realpolitiske mål og tiltak må til for å bekjempe de useriøse aktørene i bransjen og samtidig legge til rette for kvalitetsutvikling av sektoren – til det beste for pasienten.
 
- Gode eksempler er her Danmark og Tyskland, mener Myhre.

Helse- og omsorgsministeren må ta ansvaret
NNH er ikke imponert over svaret fra helse- og omsorgsministeren som kom 24. august og tolker svaret som et blankt avslag på å foreta seg noe som helst for å bedre situasjonen. Etter å ha hørt helse- og omsorgsministeren snakke om pasientsikkerhet både i den ene og den andre sammenheng, mener NNH det er underlig at han ikke imøtekommer oppfordringen fra Morten Wold. Naturmedisin og alternativ behandling er helse- og omsorgsministeren sitt ansvar og det forventes en helt annen holdning enn den Høie viser frem.

- Min oppfatning er at helse- og omsorgsministeren opptrer i denne saken etter den godt kjente strutsemetoden. Han feiler i å ta bekymringene på alvor, noe som kan få store konsekvenser nettopp for pasientsikkerheten som han ellers virker så opptatt av. På den måten gir helse- og omsorgsministeren drivkraft til useriøse aktører som destabiliserer bransjen fremfor å legge til rette for de fagorganisasjonene som arbeider for å bekjempe disse, mener generalsekretæren i NNH.

NNH står ikke alene i denne saken. Det er flere fagorganisasjoner som har nøyaktig samme oppfatning basert på deres daglige erfaringer i terapeutpraksisen. Også Forbrukerombudet og NAFKAM i Tromsø har kommet med viktige innspill som støtter vårt syn.  Det er derfor positivt at folkevalgte som Morten Wold har vilje og evne til å sette seg inn i problemstillingene og få saken på dagsorden.

------------ 
 
Les FrP-politiker Morten Wolds spørsmål og helse- og omsorgsminister Bent Høies svar på
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjone...


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers