Vil bygge bro mellom konvensjonell og ikke-konvensjonell kreftbehandling | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

25.08.2016
Vil bygge bro mellom konvensjonell og ikke-konvensjonell kreftbehandling

Bengt Sjöberg ønsker økt fokus på ikke-konvensjonell kreftbehandling. Foto: tv4.se

I Sverige har finansmannen Bengt Sjöberg vært i søkelyset den siste tiden. Mye har handlet om hans milliarddonasjon til svensk kreftforskning, men også om hans åpenlyse kritikk av de farmasøytiske selskapenes makt over pasientens valg og velbefinnende.


Mest oppmerksomhet har beløpets størrelse fått, og det med rette. En donasjon på 2 milliarder svenske kroner til forskning er en uvanlig stor bevilgning, og det som gjør den helt unik, er uavhengigheten fra den farmasøytiske industrien og at bidraget skal oppmuntre til bruk av ikke-konvensjonelle behandlingsformer. Det primære målet er å hjelpe syke mennesker, uten tanke på å produsere spesielle medisiner, fortjeneste eller patenter.

Bengt Sjöbergs bidrag er stort, og han vil årlig tildele en forskningspris en Nobelpris verdig. Slikt tiltrekker seg fremragende forskere, og et samarbeid med Kungliga Vetenskapsakademien er allerede i gang. Spørsmålet er hvor godt hans intensjoner vil bli godtatt og respektert av det etablerte forskningsmiljøet.

Sjöberg har presentert sin misjon og sitt engasjement ved flere anledninger. I et intervju med TV4 19. juni 2016 forteller han at det som gir han styrke i sin søken, er primært jakten på en ny behandling som kan fungere for seg selv, men også jakten på en behandling som kan tilbys offentligheten via Sjöbergstiftelsen som forvalter donasjonen. Målet er å få til en kreftbehandling som henter det beste fra både konvensjonelle og ikke-konvensjonelle behandlingsmetoder.

Etter å ha kikket inn i både den skolemedisinske og den alternativmedisinske behandlingsverden, opplever Sjöberg at det nesten er en krig mellom de to leirene.

- Hvis du ser på konvensjonelle og ikke-konvensjonelle behandlingsformer er det som to atskilte leirer med anonymitet dem imellom. Jeg opplever det nesten som to fiendtlige leirer, noe som er veldig synd, sier han.

I Tyskland har private kreftklinikker som tilbyr ikke-konvensjonell kreftbehandling et godt samarbeid med universitetssykehusene. Der finner man ikke det samme klare skillet som i Sverige. I Sverige finnes ikke engang mulighet for alternative behandlingsformer. Her har "alternativ" har fått en dårlig klang, uten en gang å undersøke metodene tilstrekkelig. Deler av donasjonen skal derfor brukes til å bygge et kreftsenter i Stockholm, der også ikke-konvensjonell kreftbehandling har en plass.

Bengt Sjöberg sier at hans engasjement har et humanitært perspektiv. I følge Sjöberg har tradisjonell kreftbehandling ikke gjort store fremgangen for noen av de hardest rammede tilfellene de siste 50 årene. Det er derfor behov for et bredere perspektiv. Et videre syn på kreftbehandling er også av samfunnsøkonomisk interesse. Med en utvikling der antall krefttilfeller øker, kan rett og slett ikke konvensjonell medisin alene takle problemet.

Integrativ medisin er uvanlig i Sverige. Det eneste alternativet som så langt er tilgjengelig, finnes på Vidarkliniken i Järna. Men fremtiden til Vidarkliniken er veldig usikker. For tiden pågår det nemlig en intens debatt der mange høye røster vil forby bruk av antroposofiske legemidler.

Nå gjenstår det å se om Bengt Sjöbergs initiativ kan påvirke opinionen i en annen retning.

Se innslaget med Bengt Sjöberg på TV4
https://www.youtube.com/watch?v=VveuhnMETVo

Se også originalartikkel med flere relaterte lenker på Canal 2nd Opinion
http://2op.se/2016/06/19/vill-overbrygga-lager-for...

 
Artikkelen er oversatt fra svensk av nettredaktør Svein Johannessen.


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers