Generalisering - en utfordring for den naturmedisinske bransjen | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

14.08.2016
Generalisering - en utfordring for den naturmedisinske bransjen


I følge NIFAB/NAFKAM er det ca. en million mennesker i Norge som bruker naturmedisin i en eller annen form. Det er gledelig. I den korte tiden siden jeg begynte i NNH, har jeg likevel erfart at den naturmedisinske bransjen utsettes for en negativ generalisering fra ulikt hold, skriver generalsekretær i NNH Lidia I Myhre.


Av
Lidia Ivanova Myhre
generalsekretær NNH
 
Kjære naturterapeut!
Jeg ønsker å rette oppmerksomhet mot et tema jeg anser viktig for både NNH og alle andre som arbeider seriøst for utviklingen av naturterapi og naturmedisin i Norge. I følge NIFAB/NAFKAM er det ca. en million mennesker i Norge som bruker naturmedisin i en eller annen form. Det er gledelig at det er mange fornøyde brukere blant det norske folk. NNH skal jobbe hardt framover for å opprettholde denne tilliten.
 
I den korte tiden siden jeg begynte i NNH, har jeg likevel erfart at den naturmedisinske bransjen utsettes for en negativ generalisering fra ulikt hold. Dette skjer som regel etter at useriøse aktører i bransjen har blitt avslørt for fusk som kan, eller i enkelte tilfelle har ført til uheldige konsekvenser. Slike eksempler skal tas med det største alvor, og tiltak må iverksettes for å hindre at slikt kan skje.
 
Den naturmedisinske bransjen er ikke alene når det gjelder eksempler på uheldig pasientbehandling. Gjennom media får vi informasjon om at svikt i rutiner, feil ved behandling og medisinbruk har gitt uønskede virkninger også innen skolemedisin. Som for naturmedisin, er en generalisering av skolemedisin på bakgrunn av slike tilfeller urimelig. Det vitner om dårlig dømmekraft og manglende faktakunnskaper.
 
Et ferskt tilfelle som jeg kom bort i for noen få uker siden, er tankevekkende. En person uten hverken skolemedisinsk eller naturmedisinsk bakgrunn kom med sterke meninger om naturmedisin, og fremførte disse på en måte som ligger på grensen av det man kan oppfatte som allmenn folkeskikk. Personen kan selv ha hatt, eller kanskje kjenner noen med dårlig erfaring fra bruk av naturmedisin. Det er helt greit å uttale seg som privatperson, men dersom man gjør det på vegne av en organisasjon eller institusjon, er dette straks mer alvorlig.
 
Historisk sett har generalisering av menneskegrupper ført til negativ samfunnsutvikling. Fremfor å bygge broer, har generalisering ført til stagnering av viktige prosesser, samfunnsmessig og fagmessig. Hverken politikk eller fag er tjent med mennesker som ser verden i svart-hvitt. Elbert Hubbard har sagt: «Oppskriften på evig uvitenhet: Vær fornøyd med de kunnskapene du har».
 
Stortinget vedtok Ot.pr. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom m.v. Jeg ønsker fortsatt en seriøs og konstruktiv dialog mellom representanter fra både skolemedisin- og naturmedisinbransjen, der pasientens trygghet står i fokus.
 
Politikere har også en viktig rolle i dette arbeidet. Forskning på området må styrkes. Det må være et mål å finne veien til et fruktbart samarbeid og kunnskapsdeling mellom alle seriøse aktører. Til det beste for pasienten.


Vedlegg:
NT 02 2016 - Generalisering - en utfordring for den naturmedisinske bransjen


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers