Tanker om forskning på naturmedisinske metoder | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Behandling av barn

 Forbrukerombudet tilsynsvarsel

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

30.05.2016
Tanker om forskning på naturmedisinske metoder

   
Eskild Bakken er med i NNHs forskningkomité. Han jobber i en forskerstilling på NTNU og har daglig problemstillinger vedrørende forskning på skrivebordet. Som svar på en oppfordring, deler han her noen av sine tanker med oss når det gjelder forskning på naturmedisinske metoder.


 
 
 
 
Av 
Eskild Bakken
medlem i NNHs forskningskomité
 
Mitt utgangspunkt for å bli med i forskningskomiteen i forrige runde, var en tanke om at naturmedisin (komplementær medisin, hva man enn kaller det...) kan bidra til å utvide begreper om hva medisin og forskning er, og hvordan det virker. Stilt overfor mainstream forskning blir vår posisjon ofte som religiøst frelste overfor ateister, - vi er overbeviste om at det vi gjør virker, og at vi har erfaringsbasert kunnskap, men må konvertere til ateisme for å bli trodd, det vil si forske på andres premisser. Evidens blir her omtrent som en trosartikkel innenfor ateismen, der tilhengerne er overbeviste om at evidens er viten og ikke tro.
 
Min hovedinnfallsvinkel er at avstanden er koblet til en dominerende materialistisk virkelighetsoppfatning, der «virkeligheten» reduseres til sansbare eller målbare størrelser, mens følelser/tanker/ideer havner i placeboskuffen, og anses som sekundær eller subjektiv virkelighet. Et kjennetegn for mange naturmedisinske behandlingsformer er derimot at de ikke opererer med noen avstand her, men er holistiske og integrerer fysiske, emosjonelle, kognitive og spirituelle momenter gjennom ulike sonesystemer eller kontekstforankrede framgangsmåter. En del av konteksten er naturligvis mennesket, man behandler vanligvis mennesker og ikke sykdommer. Det terapeutiske fokus er derved ikke en sykdom eller en tilstand, men en unik person (eller gruppe). Det synes for meg som jo nærmere man kommer naturmedisinens kjernevirksomhet, jo fjernere kommer man fra mainstream-forestillinger om evidens. 
 
Kanskje en innfallsvinkel kan være å restituere menneskets sjelelige og åndelige sider, gjeninnsette dem som likeverdige med kroppen, og oppheve den nåværende degradering til diffuse kategorier som placebo og psykologi.
 
Jeg er ikke i tvil om at forskning på naturmedisin - inkludert tilpasning til mainstream- medisin, er nødvendig og viktig. Men dette er ikke fordi primærresultatet er viten, evidens eller anerkjennelse, det er snarere at ulike faggrupper lærer å tenke og å samarbeide.
 
Reell forskning på naturmedisin tror jeg må foregå ut fra terapiformenes egenart, med metoder tilpasset en tilhørende virkelighetsoppfatning som inkluderer menneskets metafysiske sider.
 
------------

NNHs forskingskomité:
Una Hege Iversen-Ottne
Bodil E. Salomonsen
Eskild BakkenVedlegg:
NT 01 2016 - Tanker om forskning på naturmedisinske metoder


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers