Ny organisasjonssekretær i NNH | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Behandling av barn

 Forbrukerombudet tilsynsvarsel

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

06.01.2016
Ny organisasjonssekretær i NNH

    
Som sikkert mange har fått med seg gjennom vår annonse i Naturterapeuten og medlemsinfo, ønsker vår mangeårige generalsekretær Sigrun Kirkeberg å tre inn i de pensjonertes rekker. Prosessen mot å finne en verdig og kompetent arvtaker, er gjort i henhold til de føringer som sentralstyret har vedtatt.


Vi fikk mange kompetente søkere, noe som kan tyde på at stillingen oppleves som spennende og attraktiv – og at NNH har et godt omdømme som blir lagt merke til. Sentralstyret er både lettet og glad over at Lidia Ivanova Myhre har sagt ja til stillingen. Vi er overbevist om at vi har gjort et godt valg som organisasjonen og tillitsverket vil nyte godt av i tiden fremover. Samtidig vil sentralstyret benytte anledningen til å takke Sigrun for en fantastisk innsats gjennom alle de årene hun har sittet som daglig leder av hovedkontoret. Vi kommer definitivt tilbake til Sigrun ved en senere anledning – både i Naturterapeuten og ellers! 
 
Vår nye organisasjonssekretær er opprinnelig fra Bulgaria og kom til Norge for 25 år siden. Hun er gift og har en voksen sønn som studerer ved NTNU. Lidia bor på Røyse i Hole kommune sammen med sin mann og to katter. I tillegg får familien daglig besøk av flere rådyr som får «servert» mat i vintersesongen.
 
- Å bo i landlige omgivelser og daglig kontakt med naturen gir meg inspirasjon og indre styrke, sier Lidia.
 
 
 
Bred kompetanse
Lidia har solid kulturfaglig kompetanse og ledererfaring fra offentlig sektor, kulturinstitusjoner, kulturprosjekter, kommunikasjon og politisk arbeid. Hun kommer fra stillingen som kultursjef i Øvre Eiker, og har tidligere jobbet som inspektør, pedagog, kordirigent, rådgiver og prosjektleder. Hun har hatt flere verv i lokalpolitikken, frivillige organisasjoner og har ledet en rekke lokale, regionale og internasjonale kulturprosjekter. Lidia har fått flere priser for innsats i kulturutviklingsarbeidet og i mai i år ble hun utnevnt til Paul Harris Fellow ved Rotary International.
 
De siste årene har Lidia hatt stor fokus på profesjonalisering av kulturnæringene, publikumsutvikling, samt samhandlingen mellom offentlig sektor, frivillige organisasjoner, profesjonelle kulturaktører og næringslivet. Kultur og helse er et tverrfaglig fagområde hun begynte å interessere seg for allerede på slutten av 1990-tallet da hun fikk oppdraget å representere Gran kommune i den nasjonale Kultur og Helse-konferansen. Lidia forteller at denne konferansen som kultur- og helsedepartementene stod sammen om, inspirerte henne og dannet grunnlaget for flere prosjekter hun har involvert seg i gjennom årene.
 
Lidia har en mastergrad i musikk fra Bulgarian Academy of Music, studiet Kunst- og kulturformidling fra Universitetet i Tromsø, samt lederutdanning fra Handelshøyskolen BI. For tiden gjennomfører hun et nytt masterstudium – Executive Master of Management with specialisation in security and cultural understanding ved BI og Forsvaret.
 
- Å fornye kompetansen er viktig for meg. Samfunnet utvikler seg med store skritt og vi er nødt til å møte nye utfordringer med ny kompetanse, sier Lidia.
 
Organisasjonsutvikling og samhandling
Organisasjonsutvikling er en lederoppgave Lidia har stor interesse for.
 
- I Øvre Eiker lærte jeg at en av de viktigste faktorene for utvikling er å legge til rette for samhandling på tvers av fagområder og interesser. Jeg har i flere år hatt mye med interesseorganisasjoner å gjøre, og gjennom dette har jeg tilegnet meg kunnskap om utfordringene mange organisasjoner i Norge møter i utviklingsprosessen. Jeg ønsker nå å ta med disse erfaringene inn i NNH og bidra til en bærekraftig utvikling av organisasjonen. Natur, kultur og tradisjoner har mange treffpunkter, og naturterapi er et interessant og spennende fagområde jeg ønsker å lære mere om. Jeg vil jobbe for å videreføre det solide arbeidet NNH har gjort. Jeg er ydmyk og føler at det å ta over etter generalsekretær Sigrun Kirkeberg er som 'å hoppe etter Wirkola'. Samtidig ønsker jeg å sette fokus på kompetanseheving og fornying av organisasjonen og å ta godt vare på og skape motivasjon hos alle medlemmer og faggrupper. Det blir også viktig å legge til rette for samhandling mellom NNH og potensielle samarbeidspartnere. Styrke den tverrfaglige kunnskapsdelingen og synliggjøre organisasjonen blant både brukere og myndigheter. 
 
- Dette er ting jeg ser som viktig for å lykkes med det fremtidige arbeidet. Sammen med alle medlemmer og med sentralstyret i spissen, ønsker jeg å bidra som organisasjonssekretær og daglig leder for å løfte NNH – faglig, organisatorisk, økonomisk og politisk. Jeg gleder meg!


Vedlegg:
NT 04 2015 - Ny organisasjonssekretær i NNH


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers