Dr. Suzanne Humphries - en fremtredende og kritisk røst i vaksinedebatten | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

15.08.2015
Dr. Suzanne Humphries - en fremtredende og kritisk røst i vaksinedebatten


På Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2015 har du en sjelden mulighet til å høre en av verdens ledende forskere på vaksiner. Under sin forskning har dr. Suzanne Humphries gjort en rekke oppsiktsvekkende funn som gjør henne til en framtredende og kritisk stemme i dagens vaksinedebatt.


Suzanne Humphries, lege - spesialist i indremedisin og nyresykdommer med mange års praksis i amerikansk sykehusmedisin.
 
Som nyrespesialist gjorde hun etterhvert noen alarmerende observasjoner: Urovekkende mange av pasientene fikk akutt forverret helsetilstand med påfølgende behov for dialyse. Dette sporet Humphries nysgjerrighet, og hun satte i gang en systematisk utspørring av sine pasienter. Hun avdekket et gjennomgående mønster av sterkt svekket nyrefunksjon rett etter vaksinering. Da hun forela sine observasjoner ovenfor sin medisinske overordnende, opplevde hun til sin store overraskelse å bli bryskt avvist. Det gikk da opp for henne at vaksiner er et tema det ikke er tillatt å sette spørsmålstegn ved.
 
Dette ble starten på omfattende studier av vaksiner og deres immunologiske effekter, noe som resulterte i utgivelsen av boken "Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and The Forgotten History" http://www.dissolvingillusions.com
Her går hun svært grundig gjennom historikk og forskning på enkeltvaksiner, der illusjoner og vrangforestillinger avkles. Boken med dens omfattende referansemateriale viser at de rådende forestillingene om vaksinering er basert på mangelfull informasjon og bør tas opp til en grunnleggende revurdering.
 
Suzanne Humphries har fått en betydelig posisjon internasjonalt som en sterkt faglig fundert kritiker av det svært begrensende kunnskapsgrunnlaget som underbygger dagens vaksineprogram. Hun er også opptatt av viktigheten ved 'informert samtykke', som hun mener dagens foreldre blir fratatt muligheten til så lenge bare én side av saken presenteres fra offisielt hold.
 
Humphries er også del av det faglige kollegiet som står bak nettsiden til International Medical Council on Vaccination http://www.vaccinationcouncil.org
Dette er en nettside som publiserer vitenskapelig forskning og artikler om vaksiner.
 
Humphries hjemmeside: http://www.drsuzanne.net
 
Suzanne kaller foredraget sitt "Vaccine aluminum and the toxic effects".
 
 
Program for Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2015 kan lastes ned fra http://www.kongresspartner.no/images/userfiles/Pro...
 

Se tidligere presentasjoner av foredragsholdere på Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2015:
 
Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2015 arrangeres av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, Norsk Forening for HelhetsMedisin og Norske Homeopaters Landsforbund i samarbeid med KongressPartner AS.
 
Mer informasjon om påmelding og priser hos KongressPartner
 
Følg Facebooksiden til Nordisk naturmedisinsk fagkongress og få oppdateringer der
 
Årets hovedsponsor er nok en gang EU BioTek
 
Tunsberg Medisinske Skole støtter studenter
som melder seg på med kr 600,-!


Vedlegg:
Program Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2015


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers