Seminar og workshop: Menneskets energifelt | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

13.06.2015
Seminar og workshop: Menneskets energifelt


Det var en blandet gruppe mennesker som deltok på to svært spennende dager med dr. Konstantin Korotkov i Oslo tidlig i desember 2014 - både ingeniører, psykiatere, leger, andre helsearbeidere, naturterapeuter, sosionomer og barnehageansatte.


Av
Britt Mengkrogen
Naturterapeut MNNH
 
Vi hadde forskjellig bakgrunn, og noen kom fra utlandet og andre fra by og bygd i Norge. Felles for oss alle var en spesiell interesse for menneskets energifelt. Noen arbeidet med disse feltene, andre var så vidt fortrolig med dem og noen var bare åpne for at slike kan finnes og ønsket å vite mer om dem. Vi kunne ikke hatt en bedre foredragsholder.
 
Dr. Korotkov er professor i fysikk ved St. Petersburg Federal Research University of Informational Technologies, Mechanics and Optics i St. Petersburg i Russland. Han er en ledende forsker, internasjonalt kjent for sin banebrytende forskning på Human Energy Fields (HEF).
 
Menneskets energifelt
Dr. Korotkov startet sin forelesning med en forskningsbasert forklaring på hva slike energifelt er. Lys er elektromagnetisk stråling som fremkommer som bølger og består av fotoner. De har vært kjent i flere år, men har ikke blitt anerkjent i tilstrekkelig grad fordi de har vært vanskelig å dokumentere. Så tidlig som i 1777 stadfestet George Lichtenberg (Tyskland), at det finnes lys rundt alle levende organismer. Mange andre har senere bekreftet dette. Utfordringen har vært å utvikle utstyr som kan fange opp disse energifeltene. I 1995 utviklet et internasjonalt team ledet av Dr. Konstantin Korotkov, et apparat kalt «Bio-Well». Denne kraftige teknologien, kjent som «Gas Discharge Visualization technique» (GDV), basert på Kirlianeffekten (fysikalskkjemisk prosess som gir fargebilder av en strålekrans omkring biologiske objekter), gjør det mulig å fange energien på en mer tilgjengelig måte enn tidligere. Dette er nå forskningsmessig dokumentert. 
 
Prinsippene for måling
GDV-teknikk vil si en dataregistrering og analyse av elektrofotoniske utslipp fra forskjellige objekter, inklusive biologiske, og spesielt menneskets fingre. Dette som resultat av at objektet blir plassert i det høyintensitets elektromagnetiske feltet til apparatets linser. Når en skann blir gjennomført, blir en svak elektrisk strøm anvendt på fingertuppene i mindre enn et millisekund. Objektets respons på denne stimuleringen er en formasjon, som en type «elektronsky », bestående av lysenergifotoner. Den elektriske «gløden» fra apparatet, som er usynlig for det menneskelige øye, fanges av kameraet og oversettes og overføres til grafiske presentasjoner som viser energi, stress og andre vitale opplysninger. Bildene blir deretter overført til forskjellige organer og systemer i kroppen, med henvisning til Kinesisk energi- og meridianlære. Prinsippene for en slik datatolkning er basert på tradisjonell kinesisk medisin (TCM), ayurvedisk medisin og vestlig medisin. Å måle menneskelige energifelt (HEF) er den mest sensitive refleksjon av fysisk, følelsesmessige og i noen tilfeller åndelige tilstand til et menneske. Dette kan benyttes i behandling.
 
Hver skanning gir et vell av betydningsfull informasjon, noe som viser et holistisk bilde av vårt velbefinnende, for eksempel:
  • Energiskanning-analyse: Energifeltet ses som et skjell av lys rundt konturene av en kropp og avdekker problemområder. Det er lysets frekvens som måles, og fargen indikerer frekvensen.
  • Stressnivå-evaluering: En kvantitativ vurdering av bekymring og helse angis på en skala med 10 punkt. 
  • Chakramåling: Viser de 7 chakra eller integrerte energisentre som vurderes å påvirke fysisk, mentalt, følelsesmessig og åndelig velvære.
  • Helsestatus og energistatus: Analyse av den funksjonelle statusen i kroppen, ved å kalkulere integrerte parametere av energifordeling i kroppen og organene. 
  • Balanse: Viser energibalansen for forskjellige organer og systemer i både høyre og venstre side av kroppen.
Med Bio-Well kamera er det mulig å gjøre en fullstendig skann av alle 10 fingre, en stress-test med bare 2 fingre eller å måle seg selv.
 
Tolking av resultatet
Dr. Korotkov forklarte hvordan man kunne tolke resultatet. Energi skal alltid gå opp og ned. Hvis energinivået er helt stabilt, er ikke dette et godt tegn. Vi er avhengig av variasjon. Nivået av energireserve er en god indikasjon på hvor mye vi har å gå på, men kan også bety at vårt eget helbredende system arbeider med et spesifikt problem. Dersom det er av alvorlig karakter, vil energinivået være høyt. Dette skyldes at vårt selvhelbredende system forsøker å reparere skaden. Hvis reserveenergien er oppbrukt, vil energien falle til et lavt nivå. Dersom vår egen selvhelende kraft gjør et nytt forsøk, kan energien stige igjen. Dette betyr enten begynnelsen på slutten, eller det faktum at kroppen har maktet å helbrede seg selv.
 
Å ha for mye stress fører til energiblokkeringer, hvilket kan medføre mentale problemer. Elektromagnetiske felt på jobb eller hjemme kan påvirke vår helse negativt. Mennesker reagerer forskjellig. Noen ser ut til å tåle en viss mengde over en tid, så kollapser energien. Å bruke en mobiltelefon for en kort periode er ok, men etter en lengre periode virker det som om hodet blir varmt, hvilket vil påvirke energien i kroppen negativt. Det kjenner de fleste av oss når vi har snakket en stund i mobilen. 
 
Vi må alle «jorde» oss selv. Jorden er negativ og vi trenger negative ioner. Det er derfor sunt å gå barbent så ofte som mulig. Vann inneholder også mye negative ioner.
 
Dr. Krotov mener at GDV har et stort potensiale. Han viste til studier der de har benyttet kunnskapen som GDV gir, og behandlet ut fra denne. Det har gitt gode resultater spesielt i tilfelle der gravide har hatt lett for å abortere. Behandling ut ifra GDV-målinger har vært nyttige når det gjelder stressreduksjon og på prostatakreft. Han poengterte at GDV-målinger først og fremst skal benyttes i analysesammenheng, ikke for å gi en diagnose. Det betyr at analysen forteller om svakheter som bør styrkes.
 
Behandling
Dr. Korotkov poengterte at behandling alltid vil ta tid. Det er ikke som i skolemedisin der man hurtig reduserer symptomer. Det viktigste er å forhindre problemer i å oppstå. Behandling kan skje med metoder som benyttes innenfor komplementær medisin, eller ved hjelp av teknisk utstyr. Det finnes mange elektriske apparater å få kjøpt for bruk alene eller i tillegg til Bio-Well-apparatet. Dr. Korotkov viste noen eksempler på utstyr som kan benyttes til behandling av energifelt etter at en GDV-analyse er foretatt.
 
Et par av deltagerne følte seg litt dårlige første dag med henholdsvis influensa og vond rygg. De ble analysert med Bio-Well-kameraet. Basert på resultatene ble de så behandlet med et elektrisk apparat. Neste dag følte de seg begge bedre
og målingene viste forbedring.
 
Et apparat kalt «Sputnik» benyttes til å avlese energifeltet i våre omgivelser, d.v.s. luften inne i et rom, atmosfæren, vann osv. I kombinasjon med GDV kan man avlese soner med høy eller lav energi og soner med mye geoaktivitet. 
 
Radioaktivitet, stråling fra jorda, fra solen, månen osv. påvirker oss. Det påvirker oss også på fødselstidspunktet og gir oss vår egen spesifikke biorytme som vil gjenta seg i en egen syklus.
 
Sportsutøvere vil f.eks. oppnå de beste resultatene når deres biorytme er på topp. Denne metoden for analysering og behandling ble benyttet under de olympiske- og paraolympiske leker i Sotsji 2014.
 
Musikkterapi, også kalt frekvensterapi, er en annen behandlingsmetode. Basert på frekvensene fra Bio-Well-analysen, kan individuelle musikkfiler lages. Ved å lytte til slik musikk gjennom spesielle øretelefoner vil det gi effekt på celleaktiviteten. Det gir stressreduksjon og er en form for guidet meditasjon. Tilsvarende kan benyttes i vannterapi.
 
Bevissthetsstudier
Ny forståelse av bevissthet er basert på prinsippene fra «Electro Photonic Imaging» (EPC) fra Bio-Well. Hittil har det ikke vært helt akseptert å snakke om «bevissthet» blant forskere. Dette er nå i ferd med å endres. Det finnes mange nivåer av bevissthet - også hver celle har sin egen bevissthet. Bevissthet innebærer evnen til å endre handlingsmåter, og er forbundet med komplekse systemer. Det involverer evnen til å lese informasjon som finnes i våre omgivelser og vårt miljø, og endre oppførsel i samsvar med dette. Bare da kan vi overleve og utvikle oss videre.
 
«Informational medicine» basert på informasjon om hva det enkelte menneske trenger, og som så overføres til vann, kan bli fremtidens medisin. Homøopati er et eksempel på «informational medicine». Fjernhealing er et eksempel på overført informasjon fordi det ikke betyr å sende energi, men informasjon. Vår intensjon/energioverføring kommer ikke fra oss selv, men gjennom oss - fra noe utenfor oss. 
 
Det er i dag en ny forståelse av vann. Vi kommer fra vann. 70 % av menneskets kropp er vann. Livet selv har en organisert struktur, en selvorganisert prosess – og vann er nøkkelen til dette.
 
Vann er en unik substans i universet, det er meget sensitivt og påvirkes av oksygen, lys, bevegelse, glass, overflate, støv, menneskelig energi, menneskelig intensjoner, elektriske felt osv. Vann lades av solen og lager organiserte strukturer, men kan også være kaotisk.
 
For å oppnå god helse trenger vi frisk luft, negative ioner, rent vann, bevegelse min. 10.000 skritt/daglig og 30 minutt i solen hver dag. Energi vil være av svært stor betydning for menneskeheten i framtiden. Det blir viktig å få denne energien fra sol, luft og vann – grunnlaget for alt liv. 
 
Dr. Korotkovs hovedbudskap er at vi i dagens samfunn har alle muligheter til å kunne leve et godt liv, men vi trenger å forstå våre omgivelser bedre.


Vedlegg:
NT 01 2015 - Menneskets energifelt


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers