Ny brukerundersøkelse: Hvor stor nytte har vi av alternativ medisin? | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

24.03.2015
Ny brukerundersøkelse: Hvor stor nytte har vi av alternativ medisin?

Brukerperspektivet er i fokus når to seniorforskere ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin - NAFKAM - i Tromsø ønsker et treffsikkert innhold i framtidens helse- og behandlingstilbud. Nå søker de deltagere til en ny undersøkelse.


Det er seniorforskerne Agnete E. Kristoffersen og Anita Salamonsen ved NAFKAM som har startet dette forskningsprosjektet for å finne ut hvor stor samfunnsnytte nordmenn har nå, og kommer til å få, når det gjelder offentlig helsevesen og alternativ medisin.
 
De har begge avlagt to av Norges første doktorgrader på nordmenns bruk av alternativ behandling. Kristoffersen har forsket på bruk av alternativ behandling blant kreftpasienter hentet fra Kreftregisteret http://munin.uit.no/handle/10037/5255 og Tromsøundersøkelsen, mens Salamonsen forsker på brukerperspektiver
 
Salomonsen har blant annet studert gode erfaringer med alternativ behandling blant pasienter med kreft eller multippel sklerose, kommunikasjonen mellom disse pasientgruppene og leger i det offentlige helsevesenet, samt kreftpasienters pasientforløp og selvdefinerte behandlingsbehov.
 
Sammen med Fuschia Sirois ved Bishop University i Canada skal de to forskerne undersøke erfaringene fra både nordmenn og kanadiere. http://www.ubishops.ca/phwb/people/dr-fuschia-siro...

- Vi vil undersøke hvordan folk i Norge og Canada tenker rundt sine behandlingsvalg nå og fremover i tid. Det betyr at både personer som har helseplager og personer som per i dag regner seg som friske vil være viktige deltakere i prosjektet, sier Kristoffersen til Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helsevern http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/skal-und...

Forskerne ser for seg at det blir interessant å sammenligne svarene fra Norge og Canada. Til tross for en del likhetstrekk mellom helsetjenesten i disse to landene, fins det også en del forskjeller – for eksempel når det gjelder tilgangen til klinikker som tilbyr både konvensjonell og alternativ behandling.
 
- Vi mener at brukerperspektivet som er i fokus i denne studien kan gi viktige innspill til både norske helsemyndigheter, alternative behandlere og behandlerorganisasjoner i forhold til et treffsikkert innhold i framtidens helse- og behandlingstilbud, sier Anita Salamonsen.
 
- Jo flere som svarer, jo mer kunnskap samler vi inn til beste for morgendagens pasienter.
 
Les mer om undersøkelsen på UiTs internettside http://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=41196...

For å delta i undersøkelsen, kan man melde sin interesse på http://msgen.uwindsor.ca/perseus/se.ashx?s=47A0169...


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers