Australske myndigheter med omstridt rapport om homøopati | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

18.03.2015
Australske myndigheter med omstridt rapport om homøopati


Til tross for bekymringer reist under offentlig høring, har Australias helsemyndigheter (NHMRC) publisert en rapport som stiller homøopati i et svært negativt lys. I den forbindelse kan det være på sin plass å lese hva Homeopathic Research Institute (HRI) sier om saken.


Marina Szöges, redaktør for Dagens Homeopati, har oversatt et utdrag av HRIs omtale av rapporten.
 
------------ 
 
Homeopathic Research Institute (HRI) ønsker grundig forskning på homøopati velkommen. Bare studier utført med passende vitenskapelige metoder kan produsere meningsfulle resultater. HRI beklager at studien fra de australske helsemyndigheter (NHMRC), ikke oppfyller denne standarden. HRI mener at NHMRC har unnlatt å gi homøopati et rettferdig bilde.
 
HRI bemerker også at selv om det ble reist bekymringer under den offentlige høringen da utkastet ble gjennomgått, har NHMRC ikke endret unøyaktigheter i rapporten.
 
Årsaken til de feilaktige konklusjonene er hovedsakelig fordi de har blandet sammen ulike typer av homøopatisk behandling. HRI forklarer hvordan NHMRC har gått frem:
 
Spørsmålsstilling: "Er homøopati effektiv for sykdom X?" Ja, en studie viser at homøopati fungerar for sykdom X. Men så har NHMRC klart å benekte dette ved hjelp av en annen studie, en studie av den samme sykdommen X, men med et negativt resultat og en annen homøopatisk metode.
 
HRI mener at dette er en bisarr måte å evaluere vitenskapelige bevis på, og noe som har aldri blitt gjort før.
 
Innen skolemedisinsk forskning ville spørsmålet være: "Er behandling Y effektiv for sykdom X?". Spørsmålet ville absolutt ikke være: "Er konvensjonell medisin effektiv for sykdom X?" og så basere svaret på en kombinasjon av av alle legemiddelundersøkelsers resultater. Noen behandlinger fungerer, andre ikke. Hele poenget med medisinsk forskning er å fastslå hvilke behandlinger som er nyttige og hvilke som er uten verdi. Det er ikke annerledes innen homøopatien.
 
Når man i rapporten i tillegg har utelatt noen av de beste studiene på virkningen av homøopati ved viktige kliniske tilstander, blir det enda mer forståelig at man har lykkes med å komme frem til et såpass negativt resultat. Noen eksempler:
  • Jacobs et al meta-analyse på homøopatisk behandling av barnediaré i 2003, N = 242 i placebokontrollerte studier, p-verdi = 0,008. Denne meta-analysen var utelatt... hvorfor? http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12634583
  • Wiesenauer & Lüdtke gjennomførte en meta-analyse i behandlingen av høysnue i 1996, N = 752 i placebokontrollerte RCT, p-verdi <0,0001. Denne meta-analysen ble ekskludert. Igjen, hvorfor? http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9381725
  • Schneider et al gjennomførte en meta-analyse av homøopati og sammenlignet med standardbehandling for behandling av svimmelhet, N = 1388, som viste homøopatiens fortreffelighet. Hvorfor ble den utelatt? http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15727161
En Cochrane-oversikt fra Mathie et al for behandling av influensa i favør av homøopati (N = 1259, placebo RCT, p = 0,001) ble ignorert på grunn av en eventuell partiskhet i de underliggende studiene. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25629583
 
NHMRC må også rettferdiggjøre sin bruk av deltakere N = 150 som en grense mellom pålitelige og upålitelige eksperimenter, og de må i aller høyeste grad forklare hvorfor et studies størrelse i det hele tatt er relevant, så lenge resultatene er statistisk signifikante.
 
I tillegg kan HRI heller ikke se hvordan det kan forsvares å unnlate å ta med en ekspert på homøopati i NHMRC studienemnd. En ekspert på homøopati ville potensielt ha kunnet forhindret mange av de spørsmål som er reist her og ville definitivt ha beroliget publikum i forhold til eventuelle påstander om partiskhet i NHMRC.
 
HRI merker seg også at konklusjonene fra NHMRCs rapport ikke samsvarer med konklusjonene fra den nylige og omfattende meta-analysen av randomiserte kontrollerte studier (RCT) på homøopati, utført av Mathie og medarbeidere, som konkluderer at homøopati har effekt. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25480654
 
HRI bestrider ikke det faktum at det finnes få positive studier av høy kvalitet innen homøopati, og at de som finnes, trenger å bli replikert. HRI stiller allikevel spørsmål ved at NHMRC har unnlatt å nevne disse studiene som lovende studier som burde bli gjentatt.
 
HRI mener at til tross for mange penger og stor innsats, har NHMRC sviktet både i forhold til prosess og forskningsmetodikk og i forhold til rettferdig bevisvurdering.
 
------------ 
 
Marina Szöges' resyme kan leses på Dagens Homeopatis nettside http://dagenshomeopati.se/2015/03/13/australiens-n...
 
HRIs artikkel finner du på https://www.hri-research.org/2015/03/nhmrc-publish...

NHMRCs dokumenter finner du på http://www.nhmrc.gov.au/guidelines-publications/ca...

og NHMRCs endelige uttalelse på http://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/...

HRIs respons på det første utkastet finner du på https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/20...
 
og HRIs brev til NHMRC finner du på 
https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/20...


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers