Hilsen til en stadig klokere 20-åring | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

13.01.2015
Hilsen til en stadig klokere 20-åring

   
Jarle Aarbakke
professor ved UiT
I forbindelse med NNH sitt 20-års jubileum var det planlagt å utgi en jubileumsbok. Jarle Aarbakke, leder av Aarbakkeutvalget, skrev et innlegg til boka i desember 2013. Aarbakke hadde ikke anledning til å møte på Nordisk naturmedisinsk fagkongress for å motta sitt æresmedlemsskap. Naturterapeuten gjengir derfor Jarle Aarbakke sin hilsen til jubilanten.


 
 
 
Av 
Jarle Aarbakke
professor i farmakologi, tidligere rektor
ved UiT - Norges Arktiske Universitet
 
Jeg takker for invitasjonen til å skrive en hilsen i jubileumsboken og vil starte med å gratulere NHH med 20 års viktig innsats. Jeg har et budskap til dere i to deler.
 
Det første budskapet er at Norge fremstår som et foregangsland på mange måter i det å nasjonalt ta tak i alternativ behandling. Det andre budskapet er at vi har en lang vei å gå før vi nærmer oss det å bli fornøyd.
 
Det er basert på egen og andres observasjoner av, og refleksjoner over utviklingen de siste 20 år. De siste 12 år har min rolle ikke vært aktiv fagpolitisk innen feltet. Men i disse årene har jeg som rektor ved Universitetet i Tromsø, fulgt med på og vært stolt av det viktige arbeidet institusjoner innen alternativ behandling har utført, ikke minst ved den institusjonen jeg har ledet. Norges internasjonale rolle ble tydeliggjort på møtet i Brussel 29. november 2012. Jeg holdt foredrag som keynote speaker på CAMbrella møtet, der Europas situasjon og muligheter med hensyn til alternativ behandling ble belyst av toppeksperter, deriblant mange fra Norge.
 
Norge har altså de siste 10 – 15 år plassert seg fordelaktig i en internasjonal sammenheng med vår håndtering av alternativ behandling. Det gjelder modernisering av lovverk, forhold til helsemyndigheter og aksept for faglig og  ffentlig diskusjon om det som lenge har vært minelagte spørsmål. Viktige milepæler har vært NOU 1998:21 Alternativ medisin (Aarbakke-utvalget) som ga grunnlaget for Lov om alternativ behandling mv. og tiltak som er fulgt opp med nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM). Senteret ble valgt av WHO som sitt første samarbeidssenter i Nord-Europa innen folkemedisin og alternativ behandling. NAFKAM drifter også nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB). NAFKAM etablerte register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESR). Dette registeret er unikt i verdenssammenheng fordi det bygger på pasientens erfaringer og kunnskaper, og gir grunnlag for forskning basert på medisinske vurderinger av de eksepsjonelle sykdomsforløpene. Nyere bøker og publikasjoner blant annet herfra, gir innsikt i et moderne helsevesen og enkeltpersoners møter med dette, samt møter med et mangfoldig tilbud av alternative behandlere. Jeg tror dette vil være til stor nytte for pasienter, offentlig helsepersonell og alternative behandlere. Det åpner også opp nye felt for mer undersøkelse. Det kan også bidra til en større forståelse av at kunnskapsrike, spørrende pasienter som tar ansvar for egen kropp og helse ikke er en trussel mot noen, men en ressurs for alle.
 
Utvalget vårt skrev en 300 siders NOU i 1998. Det viktigste vi slo fast, kan sies kort: «Det trenges mer kunnskap. » Det er fortsatt sant 15 år senere. For å få mer kunnskap må vi være åpne, utprøvende og kritiske. Forskning er et av flere viktige tiltak for å hente inn mer kunnskap. Åpenhet og diskusjoner i det offentlige rom gir i seg selv grunnlag for ny kunnskap. Betydningen av det siste, tror jeg det er vanskelig å overvurdere.
 
Nå, som for 20 år siden, har Norge et av verdens beste helsevesen med tilbud til hele befolkningen. I NNHs levetid har Norge også åpnet opp for alternativ behandling. NNH startet i 1994, tre år før vi startet vårt arbeid med NOU-en i 1997. Jeg er fortsatt, hver gang jeg tenker på det, stolt over å ha vært med på arbeidet i utvalget. Det var harde tak og en meget krevende lederoppgave, men med en fantastisk engasjert og dyktig gjeng. Jeg synes også i ettertid det er helt bemerkelsesverdig hvilken enighet vi greide å få på trykk, gitt utgangspunktet med utrolig ulike virkelighetsbeskrivelser. Vi har, tror jeg fortsatt, norgesrekord i aktiv deltakelse av alle medlemmene i skrivingen av en NOU. Ettersom tiden gikk etter at vi leverte 15. desember 1998, og debatten blusset heftig i media, ble jeg mer og mer imponert over at medlemmene forble lojale mot beslutningene vi skrev under på.
 
Fortsatt blusser hissige debatter opp i media, der skråsikkerheten i ulike leire imponerer mer enn kunnskapsnivået. Men fra mitt ståsted går det fremover i tråd med et syn på at fremskritt i behandling og omsorg av syke medmennesker har karakter av tålmodig evolusjon med respekt for at sannheter er midlertidige.
 
NNH har særlig i den senere tid vært en forkjemper for at det må ligge en form for grunnleggende utdannelse om helse og medisin i bunn, for alle utøvere. NNH har tatt opp at gjeldende lov og forskrifter trenger en oppdatering. Jeg støtter begge disse synspunktene. I en tid hvor det er mange enkeltønsker fra utøvere av ulike typer, er det viktig at organisasjoner som NNH holder staur samlet, for å bruke en yndet norsk metafor.
 
Vi er til for våre medborgere i Norge og verden når de kommer til oss med plager og uhelse. Vi er avhengige av at det innimellom dukker opp politikere og embetsfolk som engasjerer seg fra ulike steder i det politiske landskapet. Men vi er først og fremst avhengig av at noen engasjerer seg kontinuerlig og systematisk i feltet og bringer faglig, ny og oppdatert, organisatorisk kunnskap. NNH har gjort og gjør dette. Jeg gratulerer med markeringen av de første 20 år og ønsker dere fortsatt lykke til med arbeidet.


Vedlegg:
Nt 04 2014 - Hilsen til en stadig klokere 20 åring


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers