Mellom 30 og 40 prosent av nordmenn i alderen 15 år eller mer er brukere av naturmedisin og alternativ behandling | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Behandling av barn

 Forbrukerombudet tilsynsvarsel

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

22.12.2014
Mellom 30 og 40 prosent av nordmenn i alderen 15 år eller mer er brukere av naturmedisin og alternativ behandling

   
Vinjar Fønnebø
Foto: NAFKAM/UiT
Hvem og hvor mange bruker alternativ behandling? Hva slags behandling bruker de? Hvor mye penger bruker de på dette? NAFKAM har gjort ny undersøkelse i år.


2014-undersøkelsen er gjennomført av Ipsos MMI som telefonintervju med 1001 personer i alderen 15 år eller eldre, i november 2014. Analyse av tallene og utarbeidelse av rapport ble foretatt av Vinjar Fønnebø, direktør ved NAFKAM - Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin.
 
Nedgang siden 2012 
Mellom tre og fire av ti oppga at de hadde mottatt alternativ behandling fra en behandler utenfor helse- og omsorgstjenesten; og/eller fra helsepersonell innenfor det offentlige; og/eller at de hadde brukt selvhjelpsteknikker; og/eller urter/naturmidler som behandling en eller flere ganger i løpet av de siste 12 månedene.
 
- Det er en betydelig nedgang fra forrige undersøkelse, som var i 2012, sier Fønnebø til nifab.no. 
 
- I 2012 var andelen som hadde gått til behandler, brukt urter og/ eller selvhjelpsteknikker for å bekjempe helseproblemer 45%. I år var dette tallet sunket til 40%, sier han. - Når vi ser nærmere på hva folk oppgir å ha brukt i 2014, finner vi at færre oppsøkte alternativ behandler enn i 2012. Andelen som brukte urter/ naturmidler holder seg ganske stabil, men andelen som oppgir å ha brukt selvhjelpsteknikker som alternativ behandling har derimot økt på disse to årene.
 
- Basert på undersøkelsen vår, ser befolkningen for oss fremdeles ut til å være meget opptatt av helsa si, og er villige til å bruke mye penger fra egen lommebok på den. Langt de fleste som svarte på undersøkelsen vår betegner helsa si som ”meget” eller ”ganske” god. Bare noen få oppga at helsa var ”ganske” eller ”meget” dårlig. Altså ser det fortsatt ut til at vesentlige deler av denne summen går til behandling eller forebygging av plager som ikke medfører varig nedsettelse av helsen, sier Fønnebø videre.
 
Mer kritisk befolkning?
Fønnebø tror likevel ikke nedgangen skyldes et tilsvarende friskere folk, eller at de alternative behandlerne har satt ned prisene sine: - Nedgangen i bruk av behandler er større enn den samlede bruken, og andelen som driver egenbehandling av ulike sorter er stabil. Jeg tror de alternative behandlerne vil bekrefte en viss nedgang i bruk av deres tjenester. De siste årene har det vært et større fokus i massemedia og samfunnsdebatten på utøverne av alternativ behandling.

- Samtidig har det manglende kravet til medisinsk kompetanse hos utøverne blitt presentert gjentatte ganger som en mulig indirekte risiko ved alternativ behandling. Dette kan kanskje tyde på at opinionen er blitt noe mer kritisk til bransjen. Om den økte bruken av NAFKAM som kilde og oppslagsverk har ført til at færre velger alternativ behandling er umulig å si noe sikkert om, ut fra denne undersøkelsen, avslutter Fønnebø.

 
 
NNH med større fokus på profesjonalisering og pasienttrygghet
John Petter Lindeland, leiar i NNH, kommenterer NAFKAM-rapporten slik: - Det ville vera merkeleg om eit marknadssegment som har opplevd systematisk negativ fokus over relativ lang tid, ikkje skulle merka konsekvensen av dette på eit eller anna stadium.  Tendensen til nedgang er difor ikkje overraskande.  Det som er synd i forhold til dette fokuset, er at dei kritiske røystene generaliserer, og dermed rammar det alle – også dei seriøse aktørane. Vi har eit arbeid med å skapa fornya tillit.  Dette skal me gjera ved å forsetja vårt fokus på profesjonalisering og pasienttryggleik.
 
- Vi vil også framover arbeida fagpolitisk for å skapa ordningar som tydelegare gjev informasjon til brukarane om kva organisasjonar innan denne sektoren som fokuserer på kvalitetsutvikling.

- Når det gjeld undersøkinga frå NAFKAM,  er denne basert på intervju med personar over 15 år.  Erfaringsvis er omfanget av brukarar under denne grensa betydeleg.  Det er vanskeleg å vita om dette hadde gjeve anna utslag på det totale brukaromfanget, sier Lindeland videre.
 
 
 
I artikkelen Fortsatt stor bruk av alternativ behandling på alternativ.no http://www.alternativ.no/art/?id=911 har Unni Nordbrenden følgende tankevekkende kommentarer:
 
- En nedgang i bruk av alternativ behandling er ikke fordelaktig og kan gå utover den totale folkehelsen. Historiene til de mange som har kommet seg på bena ved hjelp av de mange dyktige alternative behandlerne er mange.
 
- Og folk er stort sett istand til å tenke selv og stole på god erfaring med alternativ behandling. Ikke for å utelukke skolemedisin, men hvis vi kan unngå medisinering eller operasjon, med farlige eller ubehagelige bivirkninger, eller komme til god hjelp som ikke finnes i det offentlige helsevesenet, foretrekker mange det.
 
- De som går til alternativ behandling har bedre utdannelse enn resten av befolkningen, lever sunnere, spiser mer frukt og grønt, røyker mindre og trener mer enn gjennomsnittet, ifølge en en tilsvarende undersøkelse publisert av SSB i 2010.

- Vi fortsetter å bruke alternativ behandling for oss selv, for dyrene våre og for barna våre – for å ivareta livet – egen helse, livskvalitet og livsglede. Vi lever lenger og vi sparer samfunnet for store summer.

------------ 
 
En kortfattet gjennomgang av NAFKAM-undersøkelsen 2014 og hele rapporten Bruk av alternativ behandling i Norge 2014 kan lastes ned fra http://www.nifab.no/hva_er_alternativ_behandling/t...
 
------------ 
 
Se også
Lavere bruk av alternativ behandling [nifab.no 12.12.2014]
 
WHO hos NAFKAM: Økt fokus på kvalitet og sikkerhet [nifab.no 15.12.2014]
 
Færre bruker alternativ behandling [fritanke.no 18.12.2014]

Vitenskapen løser ikke alt
[bt.no 20.12.2014]
http://www.bt.no/meninger/debatt/Vitenskapen-loser...


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers