NAFKAM innførerer KST i forskning på alternativ behandling | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

08.12.2014
NAFKAM innførerer KST i forskning på alternativ behandling


Kvantitative sansetester (KST) er en veletablert metode innenfor smerteforskning og undersøkelser av smertepasienter. NAFKAM skal nå begynne å bruke metoden i forskning på alternativ behandling og smerter.


KST utføres ved at man påvirker huden til pasienten med ulike instrumenter, og så registrerer når pasientene sier ifra når eller i hvilken grad de føler smerte.

Testene kan deles inn i to hovedtyper. Den ene typen test går ut på å måle i hvilken grad pasienten kjenner temperaturendringer og eventuelle smerter relatert til disse. Dette gjøres ved at man legger en liten datastyrt metallplate på huden, som enten blir varmere eller kaldere.

Den andre typen test går ut på å måle om pasienten kjenner smerte eller ikke, når man påvirker huden til pasienten med berøring, vibrering, trykk og prikking. 

Ved å bruke KST i forskning på en behandling, kan man studere om behandlingen virker på smerter eller ikke. Man bruker da KST før og etter behandlingsopplegget man ønsker å forske på, og ser om det er noen endringer i pasientens profil. Hvis pasienten rapporterer en bedring, og at målingene beveger seg innenfor eller nærmer seg normalområdet, tyder det på at behandlingen virker.

Hvis ikke pasienten ikke rapporterer om en bedring, og det ikke er noen vesentlige endringer i profilen, tyder det på at behandlingen ikke er effektiv.

Et langsiktig mål er at man ut fra smerteprofilene før og etter behandlingsopplegg skal kunne si noe om hvilke type behandling som virker best for ulike smertepasienter, og slik kunne gi dem et bedre tilpasset behandlingsopplegg. 

NAFKAMs forskningsprosjekter med KST vil omfatte personer med langvarige smerter, som nakkesmerter, ryggsmerter eller leddsmerter.
 
Se artikkel hos NAFKAM


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers