Healer dømt for brudd på lov om alternativ behandling av sykdom | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

20.11.2014
Healer dømt for brudd på lov om alternativ behandling av sykdom

Aktor Bjørn Kristian Soknes og forsvarer Per Magne Kristiansen.
Foto: Camilla Bilstad/NRK

En 70 år gammel healer er i Inntrøndelag tingrett dømt til 30 dagers betinget fengsel etter at han behandlet en kreftsyk kvinne og rådet henne til å droppe cellegift. Saken kan skape presedens for lignende saker.


Legene anbefalte kvinnen i 50-årene, som hadde fått kreft i tykktarmen med spredning til leveren, om å starte cellegiftbehandling. Kvinnen valgt å følge healerens råd om å ikke ta imot cellegift og heller satse på alternativ behandling. Kvinnen var innlagt på sykehus i to perioder, og kreften utviklet seg raskt til det verre.
 
Retten sier kvinnens liv trolig ville blitt forlenget dersom hun hadde fortsatt med cellegiftbehandling.
 
Ingen samforståelse mellom healer og lege 
Lov om alternativ behandling av sykdom sier blant annet at behandling av alvorlige sykdommer og lidelser ikke skal utøves av andre enn helsepersonell. Denne bestemmelsen gjelder imidlertid ikke dersom behandlingen skjer i samarbeid eller samforståelse med pasientens lege. Dette var ikke tilfelle i denne saken, hvor kvinnens lege hadde bedt healeren om å slutte å behandle den dødssyke kvinnen.
 
- Alle visste at hun kom til å dø raskt, men healeren holdt fast på at hun skulle bli frisk med hans behandling, forklarte avdelingsoverlege Tom-Harald Edna ved Sykehuset Levanger under rettssaken.  
 
Ifølge dommen er det skjerpende at healeren grep inn i behandlingen av en pasient som hadde få utsikter til å overleve, og at kvinnens liv trolig ville blitt forlenget om hun hadde gått med på å få cellegiftbehandling.

Kvinnen ønsket å bli behandlet av healeren
I formildende retning, skriver dommeren at kvinnen var sterk og klar i sine ønsker om at det kun var healeren som skulle behandle henne.

– Min klient er skuffet over dommen. Han er veldig fornøyd med premissene i dommen. Der blir det fastslått at behandlingen han ga avdøde, var i full avklaring med henne selv. Det var viktig for min klient, sier healerens forsvarer, Per Magne Kristiansen, til NRK.

I lov om alternativ behandling av sykdom heter det at dersom pasienten har samtykkekompetanse (pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 første og andre ledd) kan behandling av alvorlige sykdommer og lidelser utøves av andre enn helsepersonell, men da skal det helst også skje i samforståelse med pasientens lege. 
 
Sak som kan skape presedens
– Så vidt jeg vet er dette den eneste saken Helsetilsynet har anmeldt opp imot den nye loven om alternativ behandling av sykdom, altså den gamle kvakksalverloven, sier førstestatsadvokat og aktor i denne saken Bjørn Kristian Soknes til NRK.
 
Verken aktor Bjørn Kristian Soknes eller healerens forsvarer Per Magne Kristian tror saken er avsluttet etter tingrettsdommen onsdag.

– Saken er gammel og har vandret lenge i systemet, både hos politi, statsadvokat og til slutt riksadvokat. Jeg er derfor av den oppfatning at skal vi få en endelig avklaring og et klart prejudikat (særlig form for presedens) så vil vi nok havne høyere opp i rettssystemet, sa Kristiansen til NRK under rettssaken.

 
Se
[nrk.no 20.11.2014]
Healer dømt til 30 dagers betinget fengsel
http://www.nrk.no/trondelag/healer-slipper-a-sone-...


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers