Ny utgave av Naturterapeuten! | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

09.10.2014
Ny utgave av Naturterapeuten!

   
Kan naturterapeuter hjelpe borreliasyke? - Då vi demoniserte mjølkefeittet - Huset som ville bli bygget - Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2014  - The Blossoming Heart - Zoneterapi er lige så effektiv som smertestillende medicin - faglig oppdateringskalender, bokomtaler og mye mer...


 
 
 
 
Årsabonnement (4 utgaver) kr 300,-
 
Bestill på e-post post@nnh.no eller telefon 22 33 32 20 
 
INNHOLD NR 3/2014
 • Då vi demonisterte mjølkefeittet
  Av Dag S. Thelle, professor emeritus
  For femti år sia la ein regjeringsutnemnd komité fram si Betenkning om forholdet mellom feitt og hjarte-kar-sjukodmmar. Grunnlaget for vurderinga var den drmatiske nedgangen i dødeligheit av hjarteinfarkt under krigsåra i Noreg og den snøgge aukinga i dødelegheit frå slutten av 1940-åra og inni 1960-åra. 
 • The Blossoming Heart
  Av Kate Sølvi Kristiansen, Aroma Nord
  Hoøsten 2013 var jeg på kurs hos Robbi Zeck. Jeg fulgte hennes kursrekke i The Blossoming Heart - fra Canada til Florida og tilbake til Canada igjen i løpet av oktober måned. Som eneste utlending er jeg takknemlig for å ha fått denne muligheten til nok en gang å få møte Robbi og delta på samlingene i Aromatisk Kinesiologi.
 • Zoneterapi er lige så effektiv som smertestillende medicin
  Av Leila Eriksen, zoneterapeut og cam-konsulent/Carecam
  Zoneterapi kan, ifølge pålidelig kilde, benyttes som komplementær behandling af smertetilstande som eksempelvis gigt, rygsmerter og cancer.
 • Kan naturterapeuter hjelpe borreliasyke?
  Av dr. Bjørn Johan Øverbye, Arendal helsesenter
  Verden går langsom fremover på visse områder. Ett av dem er forståelsen av hvordan vi forstår verden. Den gamle vitenskapsmodellen som spres via skolemedisin og naturmedisin er at vitenskap er en samling fakta om verden. Den moderne erkjennelse er at det vi kaller vitenskap, er en samling fakta ordnet av menneskesinnet på bakgrunn av eksisterende tro/oppfatning. I dag vet vi at at infeksjonssykdom ikke er fremkalt av mikroben alene slik fortidens "helter" hevdet i sin tid, men at slike sykdommer er resultatet av krigen mellom immunsystemet og pasientens totale organisme på en side og mikroben på den andre siden.
 • Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon - ein stolt 20-åring!
  Av John Petter Lindeland, leiar NNH
  I heile år har me hatt fokus på at Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon er 20 år. Det er ingen høg alder i organisasjonssamanheng, noko som tilseier at me har framtida føre oss.
 • Huset som bare ville bli bygget
  Av Kate Sølvi Krisitiansen, Aroma Nord
  Det hele startet med et ungt par med tre små barn som ønsket sitt eget hus. Dette var i 2010 - de ville bo på hjemplassen sin, og de ville ha et hus som skulle bygges i pakt med deres livssyn om ikke å sette for store fysiske avtrykk på jorda.
 • Bokanmeldelse: Et alvorlig helseproblem - flåttoverførte sykdommer
  Av Fride Aasen, biopat, akupunktør, fagansvarlig Tunsberg Medisinske skole
  Boken Flottoverførte sykdommer av Iver Mysterud gir leseren omfattende kunnskap om et av nåtidens store helseproblemer, nemlig det store spekter av sykdommer og lidelser som kan ha sin årsak i flåttbitt.
 • Faglig oppdateringskalender
  http://nnh.no/article.aspx?id=12
 • Med nytt syn på homøopatiens grunnleggende begreper og forståelse
  Av Svein Johannessen, nettredaktør og homøopat MNNH reg
  I høst/vinter arrangerer homøopat MNNH reg Einar Berntsen homøopatiseminarer. I kursbeskrivelsen sier han: "I 1998 kom jeg til et punkt hvor både praksis og forståelsen av homøopatien sa stopp. Jeg måtte ta et valg; enten legge ned praksisen eller finne ut av hva jeg gjorde galt eller ikke forsto."
  http://nnh.no/article.aspx?id=12&subid=1121
 • Gjør dine behov og ønsker synlige ved å skrive til helseministeren og regjeringen
  Av Sigrun Kirkeberg, generalsekretær NNH
  Regjeringen legger frem en ny folkehelsemelding - og ønsker DINE innspill! "Regjeringen ønsker en bred satsing på folkehelse og vil styrke det forebyggende helsearbeidet. På denne siden kan du komme med innspill til hvordan vi kan utvikle folkehelsepolitikken..."
 • NNH ferdig med endå eit nytt fagdokument
  Av John Petter Lindeland, leiar NNH
  Retningslinjene for utdanning i soneterapi er utarbeida med utgangspunkt i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon sitt Utdanningsdokument og kvalitetssikringsprogram, og fagidentitetsdefinisjonen til Nordic Reflexology Network (NRN).
 • Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2014
  http://nnh.no/article.aspx?id=1094
 • Er det typisk norsk å være god og sunn?
  Av Kari Anne Dolonen, Sykepleien
  Folkehelserapporten 2014 viser at vi røyker mindre, men snuser mer. Vi sover dårlig, og vekten øker. Forbruket av alkohol øker. Vi er ikke lenger på topp når det gjelder levealder.
 • Bokomtale: Dødelig medisin
  Av Trond Skatnesmo, forsker og forfatter
  I 2001 publiserte GlaxoSmithKline et forsøk med barn og voksne, studie 329. Denne studien rapporterte at det antidepressive legemiddelet Paxil var effektiv og hadde minimale bieffekter. Studien ble trodd, vidt og bredt, og sitert ikke mindre enn 184 ganger frem til 2010, noe som er usedvanlig. Men forsøket var et bedrag.
 • Antibiotikaresistens; skyer på den skolemedisinske himmel
  Av Helen T. Holm, redaktør Naturterapeuten
  Første halvår 2013 ble det produsert over 46 millioner kilo kyllingkjøtt i Norge. Sammenlignet med samme periode i 2012 er dette en økning på 15 prosent. Undersøkelser foretatt ved Veterinærinstituttet viser at så mye som 32 prosent av den norske kyllingbestanden inneholder såkalt ESBL-produserende E.coli. Denne er resistent mot antibiotika og er en potensiell fare for alle forbrukere.
 • Betydningen av terapeutenes egen bevissthet om sin Tanke-Følelse-Vilje
  Av Are Thoresen, veterinær
  Noe de fleste naturmedisinske terapeuter er klar over, er at vi har en fysisk kropp og en ikke-fysisk kropp, av mange kalt det energetiske legemet, eller det åndelige legemet. I dette sammensatte legemet oppstår det av en eller annen grunn sykdom, enten i det fysiske og/eler i det ikke-fysiske legemet.
 


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers