Alternative behandlere med fokus på fagstandarder og pasientsikkerhet | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

02.10.2014
Alternative behandlere med fokus på fagstandarder og pasientsikkerhet

    
[alternativ.no:] Både akupunktører, manuellterapeuter, osteopater, musikkterapeuter, hudpleiere, homøopater, naprapater og ernæringsfysiologer er blant personellgruppene har fått avslag på søknad om autorisasjon som helsepersonell. Med fokus på yrkesstolthet, pasientsikkerhet og fagkrav går veien videre.


I en artikkel på alternativ.no skriver Unni Nordbrenden blant annet:
 
Fagstandard i prosess
Idag finnes omkring 200 forskjellige behandlingsmetoder og for de fleste av disse finnes utdanningstilbud i Norge.

I likhet med mange andre yrkesgrupper, finner man innen alternativ behandling utøvere med forskjellig utdannelse for samme fagområde. Og det er flere enn Akupunkturforeningen som mener at en standard, med et minimum av fagkrav kan være en fordel for både pasientsikkerhet og yrkestrygghet.

Arbeidet med å utarbeide en fagstandard pågår i regi av Saborg-Sammenslutning for alternative behandlerorganisasjoner. Saborg ble stiftet i november 2003 etter initiativ fra helsemyndighetene og formålet med organisasjonen er å arbeide for å utvikle området alternativ behandling i samarbeid med myndighetene. http://www.saborg.no/

Men arbeidet med fagkrav er svært omfattende og tidkrevende, med mange hensyn å ivareta.  Allerede i Stortingets Innstilling fra Sosialkomiteen om Lov om alternativ behandling av sykdom mv.  – Innstilling O.nr. 98 (2002-2003) pkt. 2.5 – Utdanning, snakker man om ”enhetlig utdanningsfelt”. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjone...

Komiteen mener at utøverorganisasjonene gjennom insentiver fra myndighetene selv også i framtida må utvikle utdanningsfeltet der behovet for et mer enhetlig utdanningsfelt bør være sentralt.»

En stor utfordring i dette arbeidet er at det innad i bransjen er ulike syn på hvordan fagkrav skal settes, både blant skoler og de forskjellige utøverorganisasjonene. Og med en rekke behandlingsmetoder som tilhører feltet alternativ behandling og forskjellige foreninger som allerede har ulike krav til sine medlemmer, er det et langt lerret å bleke.

Det er sett på flere modeller – og spørsmålet om noen av metodene ikke trenger å ha fagkrav er drøftet, etter innspill fra noen utøverorganisasjoner.

Men prosessen er iallefall igang og senest på Kontaktforum 25. september 2014, i regi av Saborg i samarbeid med Helsedirektoratet, var fagstandard hovedtema. Alternativ.no var tilstede og overvar interessante utspill både fra deltagende behandlere, pasientorganisasjoner og andre involverte.

På bakgrunn av innlegg om yrkesstolthet, kvalitetshøyning og respekt for faget, med dertil diskusjoner, ser det ut til at det er et flertall som mener at det er av stor verdi å fortsette arbeidet med fagstandard.

Først og fremst kan det gi en forutsigbarhet og sikkerhet for pasienten at kompetanse er definert. Det vil også gjøre det lettere for behandlere å samarbeide med andre alternative behandlere og med helsearbeidere, både hjemme og på tvers av landegrenser.

Fagstandard vil dessuten gjøre prosesser med godkjenning av utdanning gjennom NOKUT- Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, mer oversiktlig. Det vil også kunne forenkle forskningsarbeid.

Men det er mange hensyn å ta og flere spørsmål som både gjenstår å stilles og besvares, for å få det hele på plass.

Ulike modeller for fagkrav
NNH-Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, som i år har 20-års jubileum, har lenge engasjert seg i utdanningsspørsmålet. I 2011 tok alternativ.no en prat med organisasjonen og vi så nærmere på hva som skjer i kulissene av alternativ behandling i Norge.

Da kom det fram at den fremste visjonen for NNH er å få til et enda bedre samarbeid gjennom Saborg, og at myndighetene følger opp innstillingen fra 2002-2003, som ber departementet ”å utrede og vurdere om det kan etableres en felles grunnutdanning for flest mulige behandlingsformer og så en spesialisering mot ulike terapier”.

Dette er helt i tråd med NNHs ønsker, og forslaget kan finnes igjen i NNH-dokumenter som ble presentert for komiteen mens den arbeidet med innstillingen, sa Sigrun Kirkeberg til alternativ.no
 
Se
alternativ.no [03.11.2011]
I kulissene av alternativ behandling i Norge 
 

Ivaretar egen helse
En stor del av befolkningen i Europa og resten av verden, velger alternativ og komplementær behandling. En undersøkelse fra 2013 viser at bruken av alternative behandlingsmetoder blant nordmenn er stabil og at rundt halvparten av oss velger metoder utenfor det konvensjonelle helsetilbudet fremdeles.

Det er interessant å følge med på utviklingen videre av dette fagfeltet. Men uavhengig av om akupunktur, osteopati, homeopati, naprapati – og andre behandlingsmetoder, tilhører gruppen helsepersonell eller er alternativ behandling er disse bra alternativ som folk fortsetter å velge for å ivareta egen helse – fordi man erfarer virkning.

 
Se
alternativ.no [01.10.2014]
Akupunktur er fremdeles alternativ behandling
 
NNH.no [24.08.2014]
Ønsker ikke å autorisere nye personellgrupper
http://nnh.no/article.aspx?id=9&subid=1142


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers