Ønsker ikke å autorisere nye personellgrupper | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Behandling av barn

 Forbrukerombudet tilsynsvarsel

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

24.08.2014
Ønsker ikke å autorisere nye personellgrupper

   
De siste årene har en rekke personellgrupper fremmet ønske om å bli inkludert i helsepersonellovens autorisasjonsordning. Helse- og omsorgsdepartementet ønsker ikke en slik utvikling. - Det er viktig med sterke fagprofesjoner, men stadig nye autoriserte grupper kan føre til en mer fragmentert og profesjonsdelt helse- og omsorgstjeneste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.


 
 
Personellgrupper som har søkt om autorisasjon er manuellterapeut, osteopat, musikkterapeut, hudpleier, logoped, audiopedagog, genetisk veileder, homøopat, naprapat, akupunktør, barnevernspedagog, sosionom og ernæringsfysiolog.
 
Helsedirektoratet har kommet fram til at ingen av gruppene i tilstrekkelig grad oppfyller vilkårene for å bli autorisert. Helse- og omsorgsdepartementet har i all hovedsak sluttet seg til direktoratets vurderinger. De mener at pasientsikkerhet blir tilstrekkelig ivaretatt ved at helsepersonelloven uansett vil gjelde for personell som arbeider i helse- og omsorgstjenesten og yter helsehjelp. For personell utenfor helse- og omsorgstjenesten vil brukernes sikkerhet og forbrukervern bli ivaretatt innefor rammen av lov om alternativ behandling.
 
- Det at enkelte av personellgruppene kan ha autorisasjon, godkjenning eller tittelbeskyttelse i et annet europeisk land, er ikke i seg selv noe avgjørende argument for at gruppen skal gis autorisasjon også i Norge, sier Høie.
 
Se Helse- og omsorgsdepartementets pressemelding fra 7. juli 2014 http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/pressesenter/...


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers