Dagens godkjenningspraksis undergraver pasienttryggheten | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Behandling av barn

 Forbrukerombudet tilsynsvarsel

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

11.08.2014
Dagens godkjenningspraksis undergraver pasienttryggheten

Bio Medicus Akademiet med brev til Helse- og omsorgsdepartementet om Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund.


Vi henviser til vår samtale høsten 2013 med hensyn til mangel på krav fra Helsedepartementet i forbindelse med Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund.
 
Vi har forstått det slik at det er de forskjellige forbundene som setter krav til hva en terapeut trenger av blant annet grunnmedisinske fag, VEKS-fag og terapeutiske fag. Dette betyr at det er stor forskjell på nivået blant alternative terapeuter og at registeret ikke gir den tryggheten som er ønsket av brukerne.
 
Det blir nå en konkurranse mellom forbundene, med den konsekvensen at det forbundet som har lavest krav får flest medlemmer.
 
Eksempel 1:
Ett forbund sier: Vi følger bestefarregelen. Har du jobbet i mer en ca 8 år som terapeut holder det hvis du tar VEKS-fag i regi av deres forbund for å bli godkjent som medlem, uten krav til grunnmedisin og dermed rett til å søke registrering i Brønnøysundsregistrene.
 
Eksempel 2:
Ett annet forbund sier: for å bli medlem hos oss må dere ha grunnmedisin, VEKS-fag og terapifag.
 
En gjeldende regel innen alternativ medisin er at det er uforsvarlig å gi behandling innen disse terapifagene uten journalføring. Hvordan det er mulig å føre en forsvarlig journalføring uten kjennskap til blant annet anatomi, fysiologi og sykdomslære stiller vi oss uforstående til. Det henvises til den såkalte ”bestefarregel” om at har man praktisert i en rekke år uten noen bakgrunn i grunnmedisinske fag, er dette forsvarlig og kan godkjennes i følge registerordningen.
 
Vi føler at dette uthuler ordningen og gjør den meningsløs. Denne bestefarregelen føler vi også vil svekke omdømmet til de andre godkjente terapeutene, hvis utdannelse i tillegg til VEKS-kurs og 1 - 4 års deltidsstudie innen de ulike terapifagene, har eksamen i grunnmedisinske fag.
 
I korthet mener vi at departementet vil styrke registerordningen vesentlig ved å høyne kravene til å omfatte både grunnmedisinske fag, VEKS-fag og terapifag. Hovedgrunnen til dette er at terapeuten på denne måten vil være i stand til en forsvarlig journalføring, noe hele bransjen er enig i viktigheten av.
 
Vi forstår at kortere utdannelser kan gi gode behandlinger, men at uten forsvarlig journalføring settes klientenes sikkerhet i fare.
 
Vennlig hilsen
Per Lyngaas
Rektor, Bio Medicus Akademiet
post@biomedicusakademiet.no


Vedlegg:
NT 01 2014 - Dagens godkjenningspraksis undergraver pasienttryggheten


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers