ECCH oppfordrer til kamp mot ny restriktiv lov for KAM-terapeuter i Belgia | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

01.06.2014
ECCH oppfordrer til kamp mot ny restriktiv lov for KAM-terapeuter i Belgia


Ny belgisk lov tillater kun leger, tannleger og jordmødre å praktisere homøopati, akupunktur, kiropraktikk og osteopati. Det meldes allerede om KAM-terapeuter som må legge ned praksisen sin, og som risikerer bøter dersom de fortsetter å praktisere. ECCH oppfordrer til kamp.


Mens den belgiske organisasjonen Unio Homeopathica Belgica uttrykker glede over at homøopati nå har fått en offisiell anerkjennelse, er det europeiske sentralrådet for homøopati (ECCH) bekymret og oppfordrer til kamp mot det de mener er en urettferdig utøvelse av Colla-loven (etter Marcel Colla, en belgisk minister som har gjort en stor innsats for å bedre forholdene for KAM-terapeuter i Belgia).

ECCH har opprettet et juridisk kampfond og skriver følgende på sine internettsider:

I tråd med de internasjonale og nasjonale anbefalinger om komplementær og alternativ medisinsk (KAM) terapi, uttrykt av organer som Europarådet og Europaparlamentet, stemte det belgiske parlamentet den 29. april 1999 for Colla-loven om å regulere utøvere av fire av de mest populære KAM-praksisene i Belgia: akupunktur, kiropraktikk, homøopati og osteopati .

I de påfølgende årene ble profesjonelle fagorganer for disse terapeutgruppene grunnlagt og godkjent av det belgiske helsedepartementet, blant annet den homøopatiske organisasjonen Liga Homeopathica Classica. LHC etablert høye standarder for utdanning og faglig profil for homøopater, i tråd med retningslinjene fra ECCH, som en forberedelse til et eventuell konkret juridisk rammeverk for yrket.

Etter juridisk press nedsatte det belgiske helsedepartementet fire utvalg, en for hver terapiform, for å formulere spesifikke detaljer om regulering av disse fire disiplinene. Dessverre ble utvalget for homøopati verken demokratisk konstituert, ei heller ble det sørget for tilstrekkelig representasjon fra de viktigste partene av alle - pasienter og menigmann.

12. mai i år, 15 år etter at Colla-loven ble innført, vedtok det belgiske helsedepartementet en kongelig resolusjon som fullstendig benekter homøopatiyrket autonomi og frarøver belgiske pasienter deres valgfrihet til å få homøopatisk behandling nå og i fremtiden.

De endelige fastsatte vilkårene for lovlig utøvelse av homøopati:

1. utøvere må være kvalifisert som lege, tannlege eller jordmor

Dermed nektes umiddelbart de mange utøverne av homøopati i Belgia som har praktisert i mange år og som har betalt det belgiske skattesystemet for sin rett til sitt levebrød.

2. ha en grad i homøopati fra en offisiell høyskole eller universitet

Ingen i Belgia oppfyller dette vilkåret fordi homøopati til nå bare har vært undervist i private undervisningsinstitusjoner, både når det gjelder praktiserende utøvere og leger. Videre har dekanene ved de medisinske fakultetene nylig erklært at homøopati ikke hører hjemme i et medisinsk pensum og nekter tillatelse til at det blir undervist i faget ved sine universiteter. Dette betyr at i fremtiden kan ingen, leger inkludert, være i stand til å gjennomføre den nødvendige utdanning som loven krever skal ligge til grunn for praktisering av homøopati.

En ytterligere fastsettelse sier at leger, tannleger og jordmødre bare kan foreskrive homøopatiske midler for indikasjoner der effekten er evidensbasert påvist. Dette reduserer praktisk talt praktisering av homøopati til 'klinisk homøopati' kun basert på en medisinsk diagnose og gir ikke rom for den helhetlige og individuelle tilnærmingen av homøopatisk behandling som opprinnelig var ment å være den ‘merverdi’ integrering av KAM-terapier i helsevesenet skulle avstedkomme.

ECCH beklager at helseminister Laurette Onkelinx og den belgiske regjeringen ikke har benyttet muligheten til å realisere de primære målsettingene i Colla-loven og tatt vare på den ånd som den ble skrevet i, og i realiteten helt og holdent å benekte den. Ved å gjøre det ignorerer de fullstendig stemmene til de mange pasientene som nå ikke lengre kan gå til den homøopaten de selv velger. Dette reaksjonære stykke lovgivning står i direkte kontrast til den langt mer konstruktive og progressive lovgivning som ble innført i Portugal i 2013, som regulerer 7 KAM-terapier inkludert homøopati, og som setter høye standarder for terapiformenes utdanningsnivå og praksis.

Se ECCHs internettside http://homeopathy-ecch.eu/

og
[Flanders News 12.05.2014] 
Homeopathy officially recognised as from today
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws.english/Heal...


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers