Forsking - evaluering av eigen praksis | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

19.03.2014
Forsking - evaluering av eigen praksis

Naturterapeut/soneterapeut og leiar i NNH sin forskingskomité Terje Horpestad har utarbeidd evalueringsskjema/journalar for soneterapi.

Forsking/dokumentasjon innan naturmedisin og alternativ behandling er ein prioritert aktivitet og nemnd som eige punkt i NNH sin Handlingsplan.


Denne aktiviteten er viktig både med omsyn til pasienttryggleiken, fagleg utvikling og samfunnet sitt krav til kunnskapsbasert behandlingsvalg. Eit fyrste steg i ein slik aktivitet, kan vera å byrja med sin eigen praksis.

Naturterapeut/soneterapeut og leiar i NNH sin forskingskomité Terje Horpestad har utarbeidd evalueringsskjema/journalar for blant annet soneterapi. Horpestad har fylgjande motivasjon for eit slikt arbeid:

  1. Dypere innsikt, forståelse og evaluering av eget arbeid.
  2. Gir terapeuten en øket seriøsitet som igjen gir flere klienter.
  3. Journalkortet danner grunnlag for forskning av egne resultater i egen praksis.
  4. Standardiserte journalkort vil kunne danne grunnlag til en nasjonal datainnsamling slik at vi kan få en felles database basert på forskning fra det enkelte behandlingskontor.
  5. En større forståelse for hvordan naturmedisinske behandlingsformer virker og effekten av disse.
  6. Positive naturmedisinske forskningsresultater vil bygge broer mellom alternative behandlere og skolemedisinen.
  7. Innsamling av behandlingsdata vil bli en ressurs for utdanningsinstitusjoner og for fremtidige terapeuter.

Soneterapeuter MNNH kan laste ned Forskings- og evalueringsskjema for soneterapi frå http://nnh.no/vedlegg/1099.pdf

I denne samanhengen kan du også lese Terje Horpestad sin artikkel i Naturterapeuten nr. 1/2011 Forskningsidé innen soneterapi http://nnh.no/article.aspx?subid=720
 

Eit anna alternativ er å bruka MYMOP-skjema.  Dette er enkle skjema som også blir brukt internasjonalt.

 

Gløym heller ikkje at det eksisterar eit Register for eksepsjonelle sjukdomsforløp (RESF) administrert av NAFKAM i Tromsø.  Her kan ein oppmoda pasientar til å melda inn sine opplevingar knytta til bruk av alternativ behandling  http://uit.no/ansatte/organisasjon/aktiviteter/akt...
Du finn det også som eigen menyknapp på til høgra på sida her.

NB!!  Når det gjeld innsamling og oppbevaring av data (også generell journalføring), skal ein innhenta løyve/konsesjon frå Datatilsynet.  Slik aktivitet blir regulert gjennom Lov 14. april 2000 nr 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og Lov 18. mai 2001 nr 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven). På Datatilsynet sine heimesider finn ein søknadsskjema  http://www.datatilsynet.no/verktoy-skjema/Skjema-m...

John Petter Lindeland
Leiar NNH 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers