Vår flytende historie og politiske virkelighet | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

10.02.2014
Vår flytende historie og politiske virkelighet

   
I en tid da Wikipedia og andre nettbaserte kilder har blitt våre viktigste kilder til informasjon, er det lett å glemme hvor fort den nære historie går tapt om vi ikke tar vare på den. NNH har derfor startet arbeidet med å samle historien om hvem vi er og hva som har ført oss hit vi har kommet i dag.


Av
Trine Hamnvik
Naturmedisinsk muskelterapeut, kraniosakralterapeut MNNH reg.
 
Det er lett å ta for gitt at vår historie ligger bare et Googlesøk unna, men vi finner til en hver tid bare det som ligger tilgjengelig på en eller annen server der ute. Når et nettsted tas ned eller velger å fjerne artikler de tidligere har publisert, forsvinner dette materialet på samme måte som en tåkedott løser seg opp.
 
For snart 20 år siden, da NNH ble stiftet, var ikke nettet blitt det arbeidsverktøyet og publiseringsmediet som vi kjenner i dag. Minnet som finnes om de hendelsene som gjorde det nødvendig for naturterapeuter å finne sammen, og som førte til at vår organisasjon ble skapt, er nå på vei til å forvitre fordi det først og fremst er i minnet til de som selv deltok i prosessen, de som var aktive for å beskytte våre rettigheter mot angrepene på vår yrkesgruppe fra de kreftene i samfunnet som ikke ønsket at det skulle finne en plass for ”kvakksalvere”.
 
Akkurat som dagens unge kvinner tar likestilling for gitt uten å tenke på den lange kampen gårsdagens feminister har kjempet, vet nok ikke dagens terapeuter hvilke angrep mot vår yrkesgruppe som gjorde det nødvendig for oss å organisere oss. Selv går min viten om dette tilbake til de politiske slagene om den nye loven som skulle erstatte den gamle ”kvakksalverloven”. Skulle den nye loven gjøre oss alle lovløse slik som sterke krefter i samfunnet ønsket da, eller gi oss et lovverk som gjorde at vi kunne ”komme ut av skapet” og med yrkesstolthet si at jeg er en naturterapeut?
 
Slagene på den politiske arenaen angående merverdiavgift synes foreløpig å ha gått i vår favør. Dessverre tror jeg at vi snart kan bli stående i et nytt slag om dette på grunn av den utvanningen av reglene som har skjedd for registret i Brønnøysund for utøvere av alternativ behandling.
 
Når svært mange ulike foreninger nå kan få rett til å registrere sine medlemmer i registeret, uansett om de driver med helserelatert virksomhet eller ren kosmetisk behandling og uavhengig av om de stiller krav til faglig bakgrunn for sine medlemmer eller ikke, så har skeptikerne og motstandere mot naturterapi god ammunisjon for å kreve at vi skal miste fritaket for merverdiavgift.
 
Om, og når, slike slag som angår vår yrkesgruppe kommer, trenger vi vår historie. Vi trenger å kunne dokumentere hvem vi er og vår seriøsitet. Vi trenger å kunne slå opp i vår historie for å se at da akkurat dette temaet sist ble tatt opp, var de og de politiske aktørene på banen, og at dette var begrunnelsen for de valg som blir gjort.
 
Uten mulighet til å dra nytte av den viten vi allerede har samlet og de politiske venner og motstandere vi har hatt, risikerer vi i fremtiden å bli retningsløse. Det er særlig viktig å ha historien å støtte seg på når situasjoner oppstår plutselig og krever rask reaksjon fra organisasjonen og dens medlemmer. Da er det godt å kunne se at vi allerede kjenner mange av svarene vi trenger for å vite hva vi bør gjøre. Heldigvis har vi til nå hatt denne historien med oss. Mange av de personene som var med fra starten er fremdeles tilgjengelige, men nå, 20 år etter, er det ikke lengre en selvfølge at de er på kontoret i morgen, og det haster med å få dokumentert NNHs opprinnelse og tidlige historie. Når veteranene går over i pensjonistenes rekker, kan vi komme i den situasjon at det blir andre krefter som definerer hva de mener er vår historie, og det kan vi ikke tillate.
 
NNH har nå startet arbeidet med å samle historien om hvem vi er og hva som har ført oss hit vi har kommet i dag. 
 
Vår kjære generalsekretær Sigrun Kirkeberg, som selv har vært med fra begynnelsen, leder dette arbeidet. Jeg håper alle som sitter på informasjon, bilder og annet interessant materiale, gir henne og de andre som deltar i arbeidet, all den støtten de kan.
 
Vår egen historien er dyrebar. La oss ta vare på den slik at vi ikke en dag blir historieløse!
 
------------
 
Oppfordring:
Send dine forslag til tema som skal med i NNHs historie til post@nnh.no før vinterferien!
Vi krever ikke at du leverer et finpusset manuskript, men en skisse til hva du mener skal være med, pluss fotos og gjerne historiske dokumenter. 


Vedlegg:
NT 04 2013 - Vår flytende historie og politiske virkelighet


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers