NAFKAMs innspill til regjeringserklæring | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

10.02.2014
NAFKAMs innspill til regjeringserklæring

   
Vinjar Fønnebø, direktør i NAFKAM
Foto: Ingund A Mæhlum
I september 2013 sendte Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin ved Universitetet i Tromsø et innspill til den påtroppende regjeringens erklæring. NAFKAM ønsker å sikre norske pasienters trygghet og valgfrihet gjennom forskningsbasert og balansert kunnskap.


 
 
 
 
 
Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) foreslår følgende to setninger tatt inn i regjeringserklæringen:
   
• Regjeringen vil styrke forskning og informasjon om effekt og sikkerhet ved alternativ behandling slik at pasienter også på dette området sikres muligheten til trygge valg.
 
• Regjeringen vil utrede om “Lov om alternativ behandling mv” og den øvrige reguleringen av dette behandlingstilbudet tilfredsstiller nåværende behov for myndighetskontroll og pasientsikkerhet.
 
Vi foreslår disse to punktene fordi:
1. Norge har aktive pasienter som skal ha et mangfoldig, likeverdig tilbud av helsetjenester uavhengig av bosted og økonomi. Både pasientenes trygghet og valgfrihet i det totale helsemarked skal ivaretas, og deres lidelser skal tas på alvor.
 
2. Det er samtidig en utfordring at norske pasienter årlig bruker om lag 4,7 milliarder kroner på alternativ behandling, all den tid det ikke foreligger tilstrekkelig forskningsbasert kunnskap om effekten og sikkerheten av den.
 
3. I det gjeldende regelverk stilles det ingen medisinskfaglige krav til registrerte alternative behandlere i Brønnøysundregisteret. I tillegg foregår samhandling mellom alternativ behandling og helsevesen nesten utelukkende via pasientene selv. Utfordringene ved slik samhandling ble dessverre ikke omtalt i Samhandlingsreformen. Til sammen kan denne situasjonen true norske pasienters behandlingssikkerhet. 
 
4. Informasjon, kvalitetssikring og  medbestemmelse er sentrale begreper for at pasienten skal føle trygghet i sykdomssituasjoner. Sett i forhold til lovverket, tilbudet og bruken, er befolkningen i for stor grad prisgitt informasjonen om alternativ behandling gitt av behandlerne selv og media.
  
Den beste forutsetningen for norske pasienters trygghet og valgfrihet er dermed å sikre at individet har tilgang på forskningsbasert, balansert kunnskap om effekten og sikkerheten også ved alternativ behandling.
 
Vi stiller oss til disposisjon for videre dialog om dette politikkområdet dersom det er ønskelig.
 
Med vennlig hilsen,
Vinjar Fønnebø
Professor i forebyggende medisin
Direktør, Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM)


Vedlegg:
NT 04 - 2013 - NAFKAMs innspill til regjeringserklæring


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers