NAFKAM har fremdeles en lang vei å gå | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

01.02.2014
NAFKAM har fremdeles en lang vei å gå


Analyseselskapet Oxford Research har foretatt en evaluering av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin og dets posisjon i forskning og formidling av kunnskap om alternativ behandling.


Evalueringa som er gjort på vegne av Helsedirektoratet, inkluderte også informasjonstjenesten nifab.no som ligger under NAFKAM.
 
I følge Trude Haugseth Moe/UiT konkluderer Oxford Research med at NAFKAM:
  • På et overordnet nivå oppfyller sitt mandat.
  • Produserer forskning med god metodisk kvalitet.
  • Har en anerkjent posisjon internasjonalt.
  • Framstår som faglig nøytralt. 
  • Nifab har lyktes i å utvikle en god og informativ portal.
Nøytralitetslinja er problematisk
På noen områder får imidlertid NAFKAM kritikk. Det går blant annet på metodevalg der evaluator anbefaler å gå bort fra den alternative NAFKAM-modellen, hvor man forsker på det sosiale fenomenet "å gå til alternativ behandling", i stedet for virkningen av behandlingen.

Oxford Research mener også at den strenge nøytralitetslinja til nifab.no gjør at de blir utydelige og ikke greier å gi klare råd. Resultatet er at tjenesten blir irrelevant for målgruppene, samt at utydeligheten kan misbrukes.

Rapporen konkluderer med at NAFKAM har en lang vei å gå for å posisjonere seg nasjonalt. Man anbefaler at NAFKAM i det videre arbeid i større grad fokuserer på den nasjonale arena og det potensialet som ligger her.

Vi vet fortsatt for lite om alternativ behandling
Jarle Aarbakke, tidligere UiT-rektor, ledet utvalget som førte til etableringen av NAFKAM i Tromsø i 2000, i konkurranse med de tre andre breddeuniversitetene i Norge på den tiden. Han har bare lest utdrag av rapporten, men mener det er positivt at man har kostet på senteret en skikkelig evaluering, og at det er avgjørende for at senteret skal komme videre. Han forteller at da senteret ble opprettet, var man opptatt av å finne en grunnplattform av kunnskap for å kunne gi tilrådinger om alternativ medisin.
 
- Vi har nå fått mer kunnskap rundt dette feltet. I rapporten blir man kritisert blant annet for ikke å være dristige nok til å godkjenne og anbefale behandlinger. Men grunnleggende vet vi fortsatt for lite om hva som virker.

Har oppnådd mye 
- Vi anbefalte i oppstarten å ta små skritt, og det har vi gjort i Norge, selv om vi internasjonalt blir sett til med misunnelse. Med relativt beskjedne midler sammenlignet med annen helseforskning, har vi nå, 15 år etter utvalgets innstilling, fått mer kunnskap om alternativ medisin. Jeg lener meg tilbake og sier at her må man ha en rimelig målestokk i forhold til hva man har hatt av midler, sier Aarbakke.

 
Les Trude Haugseth Moes omtale
NAFKAM berømmes for sin internasjonale posisjon
 
Se også
forskning.no [31.01.2014]
Usynlig og ullen kompetanse på alternativ behandling
Ønsket om å være nøytral har gjort forskningssenteret for alternativ behandling helt usynlig. NAFKAM svikter sitt mandat om å nå ut til brukerne, mener redaktør Nina Kristiansen.
 
Les mer om NAFKAM
http://uit.no/ansatte/organisasjon/hjem?p_dimensio...


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers