12 anklager mot dagens vitenskap | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

20.11.2013
12 anklager mot dagens vitenskap

Foto: Nina Ruud

Det er på høy tid vi tar inn over oss Arne Næss sine 12 anklager mot vitenskapen. Har han rett i sine anklager?


Av
Britt Hertzberg Untiedt
britt.untiedt@gmail.com
 
De 12 anklagene skulle opprinnelig vært med i boken; «Ja takk, begge deler».
 
Anklagene setter søkelys på farene ved i å bli for vitenskapstro. Vitenskap brukt på rette måten er viktig for å forstå den verden vi lever i, men avhengig av at forskningsmetodene er tilpasset det vi ønsker å forske på. Problemet oppstår når valg av forskningsmetoder begrenser og styrer oss i feil retning og opphøyer resultatene til evige sannheter uten å tenke langsiktige konsekvenser for den enkelte og samfunnet som helhet. 
 
Vår søken etter anerkjennelse i det etablerte bør ikke styres av et overdrevent krav om dokumentasjon og autoritetsfrykt, men av troen på vårt eget særpreg, vår egen historie, våre terapier og resultater. Ikke minst troen på naturens balanse og hvordan det går når alt vurderes stykkevis og delt og ikke i en større sammenheng. Som eksempler her kan nevnes at vi dag advares mot å spise oppdrettslaks på grunn av miljøgifter.
 
Dobbelblindtestens vitenskapelige krav til dokumentasjon av våre terapiformer er ikke forenlig med alternativ medisins helhetlige funksjon, men tjener legemiddelindustrien og avslører et ønske om makt og kontroll. Her anbefales artikkelen om Evidenstyranniet i forrige Naturterapeuten. Se http://nnh.no/article.aspx?id=1016
 
Overdreven tro på autoriteter og derigjennom en ukritiske tro på vitenskapen, kan være med på å redusere det vi burde stå for som gruppe; mangfold, enkelhet og støtte til naturens balanse. Det vil i tilfelle være helt i tråd med et økende internasjonalt krav om å fokusere på tverrfaglige og globale sammenhenger og langsiktige konsekvenser.
 
Før vi fullt ut kan anerkjenne vår egen historie og vårt særpreg som forebyggende aktører i helsevesenet, vil vi fortsette å måtte gå på akkord for å oppnå anerkjennelse hos de som later til å ha forstått minst.
 
Derfor håper jeg du vil ha Arne Næss seniors tankevekkende ord i minne om selvtilliten din skulle vakle, gjerne også som oppslag på ditt venterom. 
 
Stå på og lykke til med ditt viktige arbeid som forebyggende aktør i flere sammenhenger i dagens samfunn!
 
12 anklager mot vitenskapen fra professor og filosof Arne Næss senior
 1. Vitenskapen styrker det etablerte og støtter ikke alternativer.
 2. Vitenskapen rygger tilbake for sannheten til fordel for de mektige.
 3. Vitenskapen fremmer overspesialiseringsteknokrati og byråkrati. Det blir flere teknikere og færre 'savants' (vise).
 4. Vitenskapen pretenderer nøytralitet, men fremmer en uheldig politikk og samfunnsutvikling.
 5. Vitenskapens resultater misbrukes, mens forskerne toer sine hender (Pilatusreaksjonen).
 6. Vitenskapen manipulerer mennesker, lammer fantasien og reduserer kulturmangfoldet.
 7. Vitenskapen tjener ikke flertallet.
 8. Vitenskapen ignorerer personlig verdighet og aksepterer grusomhet.
 9. Vitenskapen er seg selv nok og aksepterer multiplum av teorier og metoder som privilegier av økonomisk og annen art.
 10. Vitenskapelig rasjonalitet underkjenner verdien av ikke-vestlige kulturer. Vitenskapens pretensjon om uavhengighet av livssyn er falsk og kulturødende.
 11. Vitenskapen er reduksjonistisk.
 12. Vitenskapens natursyn favoriserer kynisk utnyttelse. Planetens økologiske krise taes ikke alvorlig nok.
------------
 
Referanser:
 • Arne Næss: Anklagene mot vitenskapen (Universitetsforlaget 1980)
 • David Rothenberg/Finn B. Larsen (overs.): Arne Næss - gjør det vondt å tenke? (Cappelen Damm 2009)
Se også
Flux: Tolv anklager mot vitenskapen - samtale med Arne Næss
http://www.flux.no/default.pl?showArticle=353&...
 
Verdidebatt.no: Arne Næss tolv anklager mot vitenskapen
http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat18/th...


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers