Tungeakupunktur - gammel sone, ny behandlingsteknikk | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

23.10.2013
Tungeakupunktur - gammel sone, ny behandlingsteknikk


Dr. Sun har i over 20 år forsket på tungeakupunktur som egen soneterapi og behandlingsform.


Av
Merete Jacobsen
Øreakupunktør/naturterapeut MNNH reg
 
Tilfeldighetens spill?
Det heter seg at ting skjer tilfeldig. Dette er ikke min erfaring. Ei heller var dette tilfellet da jeg en høstdag satt og kjedet meg hjemme og surfet gjennom ulike TV-kanaler.
 
En reportasje på National Geographic (NG) fanget min interesse. Et team på 4 hadde reist til Østen for å teste ut ulike behandlingsformer innenfor alternativ behandling. Det var to testpersoner; hvorav den ene led av insomnia og den andre led av kronisk lumbago og smerter i den lumbale del av ryggen.
 
For å gjøre en lang historie kort, så forsøkte de to personene alt de kom over av behandlinger, for å prøve og se om det hadde noen effekt som ikke vestlig skolemedisin hadde greid å frembringe i større grad. De forsøkte alt fra å drikke slangeblod, til mer tradisjonelle behandlingsformer som vi i Vesten kjenner til og benytter.
 
Han som slet med vondt i ryggen forsøkte flere ulike typer behandling; men ingen av behandlingene syntes å ha effekt ut over et par dager på det meste. Vedkommende ble ganske frustrert etter hvert. Programleder kom så over en lege, Dr. Sun, som praktiserte tungeakupunktur. Testpersonen var svært skeptisk, men måtte gå med på å prøve det ut. Før behandlingen startet var det så vidt han greide å føre armene lenger bakover enn i skulderbredde.
 
Behandlingen var over på få minutter, og både testperson, programleder og jeg som ”tilskuer” ble svært overrasket over at han like etterpå greide å få armene svært langt bak på ryggen, samt at smertene i den lumbale del var borte! Jeg ble så fascinert av det jeg hadde sett, at jeg tenkte ”dette må jeg bare finne ut mer om!”
 
Jeg trålet deretter internett og ulike fora for å finne litteratur og eventuell utdanning innenfor området. Og jeg fant kun det innslaget jeg hadde sett på NG lagt ut på Youtube. Det var heller ikke annen litteratur enn publikasjoner utgitt av Dr. Sun, som er grunnleggeren av terapien. Jeg satte meg derfor ned og leste om Dr. Suns erfaringer og resultater. Disse vil jeg nå gjengi så langt det lar seg gjøre. Mye av det jeg skriver i denne artikkelen finner du på internett (se kilder).
 
Dr. Sun
Dr. Sun har over en periode på 20 år forsket på tungeakupunktur som egen soneterapi og behandlingsform, og har oppnådd noen oppsiktvekkende behandlingsresultater i forhold til sykdommer og lidelser som vi i Vesten gjerne ser på som noe man bare må leve med. Blant annet har han kurert (ordet ”kurere” er ifølge Markedsføringsloven ikke tillatt i Norge, men brukes her fordi den er brukt av Dr. Sun selv, og siden dette er en informativ artikkel velger jeg å bruke begrepet) autisme, parkinsons, demens, CP, hjerneskadde, hjerte- og karproblemer, MS, ulike dysfunksjoner, i tillegg til de mer ”vanlige” plager som ryggsmerter, hodepine for å nevne noen. 
 
Det virker likevel som om oppdagelsen av punkter ikke er avsluttet, da det savnes en del sykdomsrelaterte problem som blant annet kan knyttes opp mot det nevrologiske system, hormonsystemet, det endokrine system, for å nevne noen. Punktene Dr. Sun har navngitt er på rundt 40, og er fordelt på over- og undersiden av tungen.
 
Soneterapi
Selve behandlingen minner svært mye om øreakupunktur. Tungen er delt inn i ulike punkt og soner, og disse behandles på linje med øreakupunktur som en sammenhengende mengde punkt i henhold til TCM. Ett enkelt punkt kan også behandles. Akupunktører benytter pr i dag punkt på tungen på samme måte som de behandler punkt i øret. Det som er et mål, er å få sidestilt tungeakupunktur med øreakupunktur som selvstendig soneterapi. 
 
Jeg har selv gjort noen få forsøk for å finne ut hvordan dette virker, og om det er noe som er verdt å jobbe fram som en egen terapiform i tillegg til de allerede eksisterende. Min erfaring er at enkelte lidelser har svært god nytte av tungeakupunktur sammenlignet for eksempel, med øreakupunktur.
 
Ett eksempel er en klient som var svært plaget med migrene i forbindelse med menstruasjon. Vedkommende hadde forsøkt medisinering; som for så vidt ga gode resultater, men hun var nødt til å gjenta behandlingen ved hver menstruasjon.
 
Hun hadde også forsøkt øreakupunktur med samme resultat; virkningen var der, men problemet kom tilbake ved neste menstruasjon.
 
Hun ønsket å forsøke tungeakupunktur for å se om det hadde noen virkning. Hun mottok 3 behandlinger, og det som var spesielt morsomt å observere, var at vedkommende gikk fra å ha tunge, trette øyne og være svært sliten; til å få et våkent blikk og begynne å nynne samtidig som energien kom tilbake kun minutter etter at behandlingen var gitt. Tungeakupunktur har også vist seg å ha langtidsvirkning da migrenen ikke har kommet tilbake siden.
 
Hvordan utføres tungeakupunktur?
Tungeakupunktur utføres ved at man stikker en akupunkturnål i gitt punkt noen ganger. Man lar altså ikke nålen bli stående i tungen, men bare ”prikker” i punktet/-ene med den. Dette betyr at behandlingstiden reduseres betraktelig i forhold til annen form for akupunktur hvor nålen skal stå i punktet enten til den faller ut av seg selv eller blir tatt ut etter en viss tid. En konsultasjon vil derfor kun ta få minutter fra den starter og til den er ferdig. Dette vil spare tid både for klient og for terapeut.
 
Hvordan bli  tungeakupunktør?
Pr dags dato eksisterer det ikke noen formell utdannelse i Norge, Norden eller Vesten på denne behandlingsformen. Jeg ser her for meg tungeakupunktur som et supplement til annen akupunktur. Den eneste formen for godkjenning av terapiformen, er om man drar til Hong Kong og får opplæring av Dr. Sun personlig. 
 
Dette innebærer reise og opphold på hotell, samt innleie av tolk og betaling til Dr. Sun.
 
Som et alternativ er det snakk om å få Dr. Sun til å komme hit til Norge for å undervise over en helg/kortere periode. Dette fordrer imidlertid at det melder seg et større antall interesserte deltakere. Dr. Sun har antydet rundt 30 deltakere; så her er det bare å melde sin interesse for et spennende felt innenfor alternativ behandling!
 
Kilder:
Dr. Suns offisielle hjemmeside: http://www.tongueacupuncture.com/index_eng.htm
Om autisme og tungeakupunktur: http://www.tongueacupuncture.com/autismeE.htm


Vedlegg:
NT 03 2013 - Tungeakupunktur - gammel sone, ny behandlingsteknikk


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers