Bedre folkehelse med alternativ behandling | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

12.06.2013
Bedre folkehelse med alternativ behandling

   
Nettstedet alternativ.no stemmer i med NNH og oppfordrer våre helsemyndigheter til å inkludere alternativ behandling i helsespørsmål, lytte til pasientens erfaring og ta inn over seg hva slags behandling pasientene ønsker. Nettstedet henviser til NNHs oppfordring: - Ikke glem oss naturmedisinere, Jonas Gahr Støre!


 
 
Nylig la helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre frem "Folkehelsemeldingen: God helse - felles ansvar". Hele befolkningen ønskes med på laget når det skal mobiliseres for bedre folkehelse. Alle har et ansvar for å bli sunnere, og ministereren ønsker derfor at både offentlige, private og frivillige aktører skal engasjerer seg.
 
Les hele artikkelen
Bedre folkehelse med alternativ behandling 
[Unni Nordbrenden/alternativ.no]  
 
Her følger et utdrag: 
 
– På vegne av alle våre medlemmer, melder Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon seg på denne dugnaden og gir samtidig honnør til initiativet. Våre medlemmer har lang erfaring og kompetanse med det som er hovedfokuset i Folkehelsemeldingen.
 
- Den naturmedisinske vinklingen på sykdom og helse vil være et verdifullt innslag som supplement til det offentlige helsevesenet, og mange av de tiltakene som helsemyndighetene nå fremmer, har hele tiden vært en integrert del av behandlingskonteksten til naturmedisinere, ifølge NNHs leder John Petter Lindeland og generalsekretær i NNH, Sigrun Kirkeberg.
 
NNH har gjennom lang tid arbeidet med kvalitetssikring og profesjonalisering for å styrke pasienttryggheten. Organisasjonen ser frem til videre samarbeid med helsemyndighetene om rammevilkår som bygger opp under dette arbeidet.
 
Og nettopp verdien av alternativ behandling sto på agendaen da medlemmer av Europaparlamentet, helsearbeidere, pasienter, forskere og politikere møttes i Brussel, oktober 2012 på konferansen «EU CAM Conference - Complementary and Alternative Medicine - Innovation and Added Value for European Healthcare» i regi av interessegruppen Eurocam. Der var det både foredrag og debatt om nyskapende tenkning rundt alternativ behandling.
 
Konferansen konkluderte med at alternative behandlingsmetoder spiller en betydelig rolle i framtidens helsetjeneste og at det bør legges enda bedre til rette for alternativ behandling. En oppfordring til handling, Call of Action, er adressert til Europakommisjonen, Europaparlamentet og EUs medlemsstater.

Her heter det blant annet at alternativ behandling er ansett som trygt og effektivt av brukere, og at forskning de senere år bekrefter effektivitet og sikkerhet. Det kan også være et verdifult tillegg til konvensjonell medisin, ved redusert forekomst av sykdom gjennom forebyggende tiltak, hjelp med utfall av behandling ved å fungere utfyllende og redusert antall sykehusinnleggelser og kostnader av legemidler og medisinske prosedyrer.
 
Les pressemeldinga
Folkehelsedugnad
- ikkje gløym oss naturmedisinarar, Jonas Gahr Støre!
på http://nnh.no/article.aspx?id=982


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers