Forskning | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 Evaluering

 Forskning refleksologi/soneterapi

 Forskningshåndbøker

 Lenker

 Metodebilbiotek

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

30.05.2016
Forskning

NNH er opptatt av at forsking på naturterapeutiske metodar og alternativ medisin må skje etter premissar som tek omsyn til den kompleksiteten individualiserte behandlingsopplegg inneber. Dette medfører ei rekkje utfordringar:

  • Alternative terapiar er ofte komplekse og samansett av mange element.
  • Det er store variasjonar i praksisen til ulike terapeutar innanfor same terapi.
  • Pasientane har ofte komplekse og udefinerte/ikkje-diagnostiserte plager. Dette vil bl.a. ha konsekvensar for bruk av kontrollgrupper som er vanleg innanfor randomiserte kontrollerte forsøk.Aktuelle forskningsstrategiar:

  • Utvikla tilpassa forskingsmetodar for dokumentasjon av naturterapeutiske metodar.
  • Utvikla forståing for samanhengar mellom behandlingserfaringar og ulike behandlingsopplegg.
  • Framskaffa brei informasjon om kven brukaren av naturterapeutiske metodar er: kjønn, alder, økonomi, nåverande plager og omfanget av desse, medisinforbruk, terapiform som blir nytta m.m.
  • Framskaffa brei informasjon om terapeutane: kjønn, alder, omfanget, geografi, utdanning, erfaring, terapiformer m.m.
  • Utforska effekten/erfaringane subjektivt og objektivt, både i samansette behandlingsopplegg og kvar for seg.
  • Framskaffa brei informasjon om eventuelle negative verknadar ved naturterapeutiske metodar.
  • Utforska ulike typar verknadsmekanismar ved naturterapeutiske metodar.
 
Soneterapeuter MNNH finn evalueringsskjema til bruk i eigen praksis som vedlegg på http://www.nnh.no/article.aspx?id=180&subid=10...

NNH sin forskingskomité:

Una Hege Iversen-Ottne unahege@msn.com
Bodil E. Salomonsen bodil@helsekoden.no
Eskild Bakken eskild.bakken@gmail.com


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers