Pressemelding vedrørende statsbudsjettet for 2009 | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 Alt.med. og marknadsføring

 Cambrella 2012

 Folkehelsedugnad

 Helseministeren om alt.beh.

 NNH godkjent av SHdir

 Om legemiddelforbruk

 Revisjonsmodne forskrifter

 Statsbudsjettet 2009

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

12.08.2013
Pressemelding vedrørende statsbudsjettet for 2009

7. oktober 2008


Budsjettpost 70 Andre tilskudd, siste ledd:

ALTERNATIV BEHANDLING
Tilskudd til alternativ behandling omfatter registerordning for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregistrene, Nasjonalt forskningssenter for komplementær og alternativ behandling (Nafkam), Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (Nifab) og Sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner (Saborg). I 2008 utgjør tilskudd til sammen om lag 11,5 mill. kroner.
Etterspørselen etter registreringsordningen er fortsatt relativt lav. Fagmiljøet Nafkam/Nifab er fortsatt i en utviklingsfase, og er nå administrativt plassert under Universitetet i Tromsø basert på en avtale med Helse- og omsorgsdepartementet. Fagmiljøet er i ferd med å innta en ledende rolle internasjonalt. Saborg arbeider med å videreutvikle en klageordning innen alternativ behandling.
Tilskudd til nevnte ordninger under alternativ behandling videreføres i 2009 med til sammen 12,5 mill. kroner. Det forutsettes at Saborg vil være selvfinansiert fra 2010.

KOMMENTAR:
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) ser positivt på at den offentlige satsingen på alternativ behandling fortsetter, både når det gjelder forskning, informasjonsformidling og registeret for alternative behandlere i Brønnøysund. Fordelingen av de tildelte midlene, mener NNH bør skje i et nært samarbeid med de ulike aktørene innen bransjen.
Sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner (SABORG) har bl.a. et stort behov for å sluttføre arbeidet med et felles klage- og tilsynsordning innen alternativ behandling og konsensusarbeid i forbindelse med utdanningsomfang i grunnleggende fag som er relevante for alle som driver terapeutisk virksomhet. Dette arbeidet må prioriteres, spesielt siden regjeringen varsler at Saborg må være selvfinansierende fra 2010.


FRADRAG FOR KONTINGENT
Det foreligger også et forslag om å øke fradragsummen for fagforeningskontingent opp til kr. 3.600


Oslo, 7. oktober 2008
John Petter Lindeland, leder NNH, tlf. 33320856
Sigrun Kirkeberg, generalsekretær NNH, tlf. 21013700


Vedlegg:
Statsbudsjettet 2009 pressemelding


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers