Høringsuttalelse fra SABORG: Stortingsmelding 10 (2012-2013) | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 Om avgift på alkohol

 Om avgrensing av mva

 Om endring av legemiddelforskrifta

 Om fagskuleutdanning

 Om forskning og helse

 Om kommunalt pasientregister

 Om legemidler

 Om markedsføring

 Om nasjonal helseplan

 Om pasientsikkerhet

 Om reg.gebyr for homøopatiske midler

 Om studieplan ved HiÅ

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

04.03.2013
Høringsuttalelse fra SABORG: Stortingsmelding 10 (2012-2013)


God kvalitet – trygge tjenester.
Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.
 
Høringsuttale fra SABORG februar 2013


  • Viktige elementer i SABORGs fokus på kvalitetsbygging innen den alternativmedisinske sektor omfatter bl.a. fagkrav og krav til medlemsorganisasjonene mht. størrelse, demokratisk struktur og reell uavhengighet av skoler og næringsinteresser.
  • Diskusjonen SABORG har hatt om å stille strengere krav til egne medlemsorganisasjoner, har ført til frafall av organisasjoner som ser at de uten disse kravene likevel kan bli godkjent av helsemyndighetene og få moms-fritak gjennom registrering i Registerordningen.
  • For å sikre utvikling av pasientsikkerhet og kvalitet i sektoren, ønsker SABORG at det etableres krav om en felles minimum grunnutdanning for alle utøvere av alternativ behandling som vilkår for registrering i Registerordningen. Vi ber om at det nedsettes et utvalg som kan komme med forslag til fremtidige fagkrav og revisjon av registerforskriften.
  • For å ivareta pasientsikkerheten og styrke kompetansen til de fagetiske råd i utøverorganisasjonene, ber SABORG om at det bevilges penger til opprettelse av et overordnet klageorgan for sektoren. Forslag til retningslinjer for et slikt klageorgan er vedtatt av SABORGs Representantskapsmøte.
Arbeidsutvalget i SABORG (AU)
 
-------------
 
Se selve meldinga på http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/s...


Vedlegg:
Høring: Stortingsmelding 10 (2012-2013) - Pasientsikkerhet


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers