NOU 2005:1 God forskning - bedre helse | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 Om avgift på alkohol

 Om avgrensing av mva

 Om endring av legemiddelforskrifta

 Om fagskuleutdanning

 Om forskning og helse

 Om kommunalt pasientregister

 Om legemidler

 Om markedsføring

 Om nasjonal helseplan

 Om pasientsikkerhet

 Om reg.gebyr for homøopatiske midler

 Om studieplan ved HiÅ

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

25.09.2008
NOU 2005:1 God forskning - bedre helse

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

28. april 2005Siden utredningen bygger videre på de tidligere reguleringene av medisinsk og helsefaglig forskning i Norge er det ikke å forvente at mye nyskapende skulle komme ut av NOU 2005:1. De som hadde store forventninger fikk ikke disse innfridd. Som i mandatet leverer utvalget et mindre fragmentert forslag enn det tidligere system. Det skal de ha all ære for. En hel rekke gode drøftinger finnes også i utredningen, men disse blir dessverre altfor preget av en sterk faglig ensidighet.

Flere ulike fagfelt innen medisin og helsefagsforskning blir ikke omtalt. Denne uteblitte gjennomgangen gjør at utredningen blir både tynn og ensidig. Utredningen kan lett gi leseren et inntrykk av at medisin og helse kun kan knyttes opp mot biomedisin og biomedisinsk forskning. Fagfeltet tradisjonell, komplementær og alternativ medisin (TM/KAM) kommer aldri frem i utredningen, noe som er merkelig siden dette er det fagområde innen medisinen som vokser raskest og som har fått den største økningen i offentlig forskningsstøtte. Dette er en stor svakhet ved utredningen.

Utredningens to hovedingredienser er fokuset på universitetskulturen som forskningens grunnpilar og den biomedisinske synsvinkel til belysning av forskningen. Mange har problem med å finne sin plass i utredningen. Driver man ikke med medikamentell utprøving eller har behov for en biobank i sitt forskningsarbeid kan man føle seg ensom i utredningen. Andre måter å se forskning på blir ikke vektet særlig i utredningen. Metodikk som benyttes ved andre fakultet enn ved medisinsk er sterkt tonet ned hvis til stede.

Lovforslaget er i tråd med utredningens tekst. Den byr ikke på større overraskelser. Samtidig kommer den heller ikke med nyskapende ideer for å integrere en bred forskningsmetodikk eller fagvinkling. Som tidligere blir ikke forskning ved hjelp av anonyme spørreskjema underlagt noen lovgivning. Altså er anonymiserte helseopplysninger ikke helseopplysninger, fremkommer det i lovforslaget. Det er i dette sjiktet mye av den mest ustrukturerte forskningen foretaes. Vi savner derfor utvalgets betenkninger på dette området.

En konklusjon er at det vil bli lettere å forholde seg til færre instanser hvis man skal forske. På samme tid kom det ikke forslag til større endringer fra den tidligere situasjon. Utvalget har tydelig valgt å se bort fra flere fagområder i utredningen. Utredningen er interessant for de som har føttene i den biomedisinske leiren; for de utenfor faller den raskt inn i gruppen av bortkastede offentlige utredninger.

Vennlig hilsen
Sigrun Kirkeberg, generalsekretær NNH

Kopi; YS v/Marit Kristensen, HY v/Anne Helene Fagerhaug, Saborg v/Rita Agdal, NNH's sentralstyre 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers