Høring - Forskrift om markedsføring av alternativ behandling | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 Om avgift på alkohol

 Om avgrensing av mva

 Om endring av legemiddelforskrifta

 Om fagskuleutdanning

 Om forskning og helse

 Om kommunalt pasientregister

 Om legemidler

 Om markedsføring

 Om nasjonal helseplan

 Om pasientsikkerhet

 Om reg.gebyr for homøopatiske midler

 Om studieplan ved HiÅ

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

19.10.2009
Høring - Forskrift om markedsføring av alternativ behandling

Helsedepartementet
Boks 8011 Dep
0030 Oslo

15. oktober 2003


§ 1 FORMÅL
Generelt er NNH tilfreds med at myndighetene heretter vil ha et mer våkent øye på markedsføringen i bransjen.

§ 2 KRAV TIL MARKEDSFØRINGEN
Det er behov for mer presise bestemmelser hva angår hva man kan ytre/ikke ytre i markedsføringen. Vi ønsker retningslinjer til forskriftene som utdyper disse, med konkrete eksempler. Det er viktig at utøverne får et regelverk som er klart og tydelig.
Alternative behandlere stiller ingen skolemedisinsk diagnose, de behandler ikke sykdommer men syke mennesker. Man må derfor for eksempel kunne si at en behandling har god effekt ved fordøyelsesplager, plager i overgangsalderen, gjentatte infeksjoner, tretthet, m.v.
Et samarbeid mellom markedsføringsmyndighetene og Saborg kan være en farbar vei for å komme frem til en omforent markedsføringspraksis.

§ 3 FORMER FOR MARKEDSFØRING
”Markedsføringsbestemmelsene vil også gjelde påstander som fremsettes eller presentasjoner som gjøres i forbindelse med salgsfremvisninger, messer, kurs eller undervisning, samt også overfor ulike typer materiell som utdeles i slike sammenhenger” (sitat fra pkt 7.4.2).
Dette vil i sin ytterste konsekvens kunne medføre at undervisningen ved skolene blir ulovlig. Vi ber om at det markeres et skille mellom markedsføring myntet på publikum/pasienter og undervisning ved bransjens skoler eller ved kurs for utøvere.
Vi vil også understreke at utøverne har plikt til å informere generelt om den nytte en behandling kan ha, basert på både erfaring og forskning. Forskriftene til den nye loven må ikke formuleres så strengt at utøverne hindres i å gi slik nøktern og saklig informasjon til (potensielle) pasienter.

7.3 AVGRENSNING
NNH ønsker at forskriften inneholder et klart skille både mot ”velværebehandling” og mot helsetilbud som hører inn under det offentlige helsevesen.

7.4.1. MARKEDSFØRING
Der det foreligger dokumentasjon på effekten av ulike terapiretninger, må man i ytringsfrihetens navn kunne nevne denne dokumentasjonen. Forskriftene bør dog inneholde klare rammer for hva man kan nevne; referanser til studiene, type studier, hvor de er publisert samt et krav om edruelighet og varsomhet i det man sier, slik at det kommer tydelig frem at dette er et område hvor mye forskning og dokumentasjon gjenstår.

7.4.3. VURDERINGSTEMA
Forskriften bør inneholde formuleringer om at det er lov å sitere nasjonale og internasjonale sakkyndige med stor faglig tyngde.

7.4.4. BRUK AV BETEGNELSEN "REGISTRET" UTØVER
En utøver kan ha NNH-godkjenning i en eller flere terapiretninger. Vi går ut fra at han/hun da kan markedsføre seg med både organisasjonstilknytningen og den/de terapiretninger han/hun har NNH’s godkjenning i. Vi går også ut fra at et NNH-medlem skal kunne markedsføre seg som ”registrert naturterapeut”.

Nfl - Norsk forening for lysstimulering har kollektivt meldt seg inn i NNH. Nfl er en liten forening og ønsker å bruke sine ressurser på faglige oppgaver fremfor å velge de råd og utvalg som er nødvendige for å fylle kravene som registerordningen medfører. De har derfor meldt seg inn i NNH for å kunne benytte vårt etiske råd m.v. Nfl har egne faglige krav til opptak. Hvordan skal disse utøverne markedsføre seg hva angår organisasjonstilknytning? Vi ber om retningslinjer for dette.

********

Hva angår øvrige punkter i forslaget, har vi ingen kommentarer.

Vennlig hilsen

Sigrun Kirkeberg Hansen (sign)
Generalsekretær NNH


Vedlegg:
Høring - Forskrift om markedsføring av alternativ behandling


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers