Om avgift på alkohol - omsetning av alkoholbaserte homøopatiske og antroposofiske legemidlar | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 Om avgift på alkohol

 Om avgrensing av mva

 Om endring av legemiddelforskrifta

 Om fagskuleutdanning

 Om forskning og helse

 Om kommunalt pasientregister

 Om legemidler

 Om markedsføring

 Om nasjonal helseplan

 Om pasientsikkerhet

 Om reg.gebyr for homøopatiske midler

 Om studieplan ved HiÅ

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

09.11.2016
Om avgift på alkohol - omsetning av alkoholbaserte homøopatiske og antroposofiske legemidlar

Oslo 19. august 2016
 
Høyring – avgift på alkohol – omsetning av alkoholbaserte homøopatiske og antroposofiske legemidlarNNH viser til høyringsbrev av 8. juni 2016 frå Skattediretoratet.
 
Forslaget frå Skattedirektoratet er fylgjande:
§ 3-3-9. Avgiftsfri levering av produkter som anses som legemidler i henhold til legemiddellovgivningen og som hører under tolltariffens posisjon 22.08.
  1. Levering av udenaturert teknisk etanol kan kun skje fra produsenter eller importører som er registrert etter bestemmelsene i § 5-1.
  2. Levering uten avgift av produkter som anses som legemidler i henhold til legemiddellovgivningen og som hører under tolltariffens posisjon 22.08 kan skje til apotek for salg til forbruker.
Merknad:
NNH stillar seg bak Skattedirektoratet sitt forslag til forskriftendring.
 
Med helsing
John Petter Lindeland
NNH-leiar
 
Lidia Ivanova Myhre
Generalsekretær NNH


Vedlegg:
Høyring - avgift på alkohol - omsetning av alkoholbaserte homøopatiske og antroposofiske legemidlar


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers