Naturterapeuten nr. 1 - 2013 | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd


 


 Annonsering

 Naturterapeuten 1999-3

 Naturterapeuten 2002-4

 Naturterapeuten 2004-1

 Naturterapeuten 2007-2

 Naturterapeuten 2008-2

 Naturterapeuten 2008-4

 Naturterapeuten 2009-1

 Naturterapeuten 2009-2

 Naturterapeuten 2009-3

 Naturterapeuten 2009-4

 Naturterapeuten 2010-1

 Naturterapeuten 2010-2

 Naturterapeuten 2010-3

 Naturterapeuten 2010-4

 Naturterapeuten 2011-1

 Naturterapeuten 2011-2

 Naturterapeuten 2011-3

 Naturterapeuten 2011-4

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-2

 Naturterapeuten 2012-3

 Naturterapeuten 2012-4

 Naturterapeuten 2013-1

 Naturterapeuten 2013-2

 Naturterapeuten 2013-3

 Naturterapeuten 2013-4

 Naturterapeuten 2014-1

 Naturterapeuten 2014-2

 Naturterapeuten 2014-3

 Naturterapeuten 2014-4

 Naturterapeuten 2015-1

 Naturterapeuten 2015-2

 Naturterapeuten 2015-3

 Naturterapeuten 2015-4

 Naturterapeuten 2016-1

 Naturterapeuten 2016-2

 Naturterapeuten 2016-3

 Retningslinjer

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

15.09.2013
Naturterapeuten nr. 1 - 2013


 
Les Naturterapeuten nr 1/2013 på http://issuu.com/naturterapeuten/docs/nt_01_2013


ER DET SANT AT VI IKKE LIKER Å BLI LURT?
[Av Helen T. Holm, redaktør]
Visste du at det var ambassadøren Jean Nicot som brakte frø av tobakksplanten til Frankrike, og at det var botanikeren Carl  von Linné som fant på navnet Nikotiana? Slik gikk det til at det bioaktive alkaloidet i planten fikk navnet nikotin. Nikotinets historie viser med hvilken kynisme en industri er villig til å verve nye brukere til tross for påviste skadevirkninger.
 
ALTERNATIV MEDISIN BLIR TEKE SERIØST INNAN EU
[Av John Petter Lindeland, leiar NNH]
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) var, saman med vår nordiske samarbeidspartner Nordisk Samarbeidskomite for Komplementær- og alternativ medisin, deltakar ved EUs Cambrella’s Final Conference den 29. november i Brussel.
Kun i papirutgaven og som pressemelding på  http://nnh.no/article.aspx?id=18&subid=909
 
BOKOMTALE: FOLKEFIENDER - OM SANNHETENS PRIS OG VITENSKAPENS SJEL
[ Av Helen T. Holm, redaktør]
Jeg vokste opp i en tid da vi hadde familiedoktor, – det er ikke riktig 100 år siden enda, men synes å tilhøre en fjern fortid. «Onkel Jens» kom hjem til oss og hjalp til ved øreverk så vel som ved hemorroider, han hadde vår fulle tillit og ingen tvilte på at reseptene var korrekte og nødvendige.
 
NORDISK NATURMEDISINSK FAGKONGRESS 2013
Vi har igjen gleden av å invitere til den årlige naturmedisinske fagkongressen 25. - 27. oktober 2013 på Sundvollen Hotel. Som i fjor er det NNH, NFHM, NHL og KongressPartner AS som er arrangør.
Kun i papirutgaven og i egen presentasjon på  http://nnh.no/article.aspx?id=936
 
IDRETT OG KOSTHOLD
[Av Ragnhild M. Næss, naturmedisinsk ernæringsterapeut MNNH]
Professor Stephen D. Phinney er mannen som for ti år siden måtte forlate universitetet i Davis, California, med begrunnelsen «Legestudenter trenger da ikke lære noe om ernæring!» Han holdt nylig foredrag om karbohydratfattig kosthold i Tønsberg.
 
JA TAKK, TIL ET VARIERT HELSETILBUD
[Av Henrik Mathisen, akupunktør MNNH reg.]
Bjørn Johan Øverbye, Britt Hertzberg Untiedt, og Vilhelm Schjelderup har nylig kommet ut med en bok, «Ja takk, begge deler! Helse i en ny tid». Det er en viktig bok, og jeg ønsker her å trekke frem noen av dens hovedtemaer.
 
KJENSLEMESSIGE LÅSINGAR ER EIT STORT PROBLEM I DISKUSJONEN KRING HOMØOPATI
[Av Rogert Hahn, lege og forskar]
- Professor Vinjar Fønnebø påstår at ti gjennomgongar av meta-analysar når det gjeld homøopati, viser at behandlinga saknar effekt. Eg har sjølv berre sett fire meta-analysar der ein strevar etter å summera alle blinde randomiserte kliniske prøvingar (RCT) om homøopati . Om det finns fleire rimeleg aktuelle gjennomgongar vil eg gjere bli tipsa om desse.
 
BORRELIA: EN SYKDOM FORANDRER VERDEN
Del 1 - Historien om en mikrobe 
[Av dr. Bjørn Johan Øvrebye]
I 1905 oppdaget den tyske legen Amédeo Borrel i Strasbourg en helt ny type spirokete (trådbakterie), som viste seg å være nær beslektet med den fryktede Syfilis-mikroben. Denne oppdagelsen ga støtet til en bedre forståelse av en rekke sykdommer som tidligere ikke var forstått.
 
INSPIRERENDE OG MOTIVERENDE KURS FOR ALLE TERAPEUTER
[Av Maria Hauge, biopat MNNH reg.]
8. februar inviterte NNH alle terapeuter i Østfold til todelt kurs på Hvaler Resort & Spa med helseterapeut og filosof Berit Strøm Grevstad. Her delte Berit av sin rike kunnskap med et knippe svært interesserte tilhørere.
 
BRUKERE AV ALTERNATIV BEHANDLING - VET DE HVA DE GJØR?
[Av Anita Salamonsen, forsker ved NAFKAM/UiT]
Nordmenns bruk av alternativ behandling er stadig under debatt blant leger, alternative behandlere og forskere, senest i forbindelse med NRK-programmet Folkeopplysningen. Det heteste temaet er om det finnes holdbar vitenskapelig dokumentasjon for at alternative behandlingsformer virker.
 
LEGEMIDDELFORBRUK OG NATURMEDISIN - TID FOR NYTENKING?
[Av John Petter Lindeland, leiar NNH]
Apotekforeningen har på si web-side presentert ein artikkel om legemiddelforbruket i Norge i 2012. Artikkelen slår fast at det i nemnde år blei omsett legemidlar for 18,6 milliardar, ein auke på 3,3 % frå 2011. Reseptpliktige midlar forordna av legar utgjer 88,4 % av samla omsetning. Totalt omsette apoteka for 24,7 milliardar kroner i 2012, noko som tilsvarar kr. 3.654 pr. innbyggjar.
Kun i papirutgaven og som pressemelding på http://nnh.no/article.aspx?id=18&subid=967
 
ER JEG DEN ENESTE SOM RIVER MEG I HÅRET AV OVERFLADISKE TV-PROGRAMMER, ELLER VIL DU BLI MED Å SVARE?
[Av Helen T. Holm, redaktør]
Leserinnlegg i lokalavisen blir lest og gir i tillegg til informasjon god PR.
Kun i papirutgaven 
 
SENSITIVITET SOM RESSURS HOS TERAPEUTER, KLIENTER OG ANDRE
[Av Rigmor Strømmen, biopat, terapeutisk healer MNNH reg.]
Nyere forskning tilfører kunnskap og større forståelse for hva det innebærer å være sensitiv, utfordringene det gir og, ikke minst, de positive sidene ved det, mens tidligere forskning har vært mest opptatt av de sidene som har vært oppfattet som negative.
 
SAMMENSATTE ETERISKE OLJER 
[Av Trine Sedlak Nyhus, Naturopat NAN/Fagsjef Norges NaturmedisinSentral AS]
De fleste benytter seg av eteriske oljer på grunn av deres terapeutiske egenskaper, eller rett og slett fordi de dufter godt. De eteriske oljene brukes ofte i massasjeolje, badevann, fotbad, aromavifte eller aromabrenner.
 
TIL MINNE OM ELSA HOFF MEYER
[Av Sigrun Kirkeberg, generalsekretær NNH]
Elsa Meyer begynte som soneterapeut da hun ble pensjonist. Jeg møtte henne på et årsmøte i Norsk Zoneterapeut Forening (NZF), og vi fant tonen med en gang.
Kun i papirutgaven 
 
BIOPATER PÅ STUDIETUR TIL BADEN-BADEN
[Av Fride Aasen, naturterapeut MNNH reg.]
Onsdag 3. november satte vi kursen for Tyskland og Baden-Baden. Fire biopater: Hilde Stareng Henningsen, Toril Magnussen, Birgit Schoeler, Fride Aasen og rektor på Tunsberg Medisinske Skole, Truls Isaksen representerte TMS på denne studieturen. Vi møtte også biopat Carl Erik Farnes der nede.
http://nnh.no/vedlegg/992.pdf


Vedlegg:
NT 01 2013 - Biopater på studietur til Baden-Baden


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers