Naturterapeuten nr. 2 - 2012 | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd


 


 Annonsering

 Naturterapeuten 1999-3

 Naturterapeuten 2002-4

 Naturterapeuten 2004-1

 Naturterapeuten 2007-2

 Naturterapeuten 2008-2

 Naturterapeuten 2008-4

 Naturterapeuten 2009-1

 Naturterapeuten 2009-2

 Naturterapeuten 2009-3

 Naturterapeuten 2009-4

 Naturterapeuten 2010-1

 Naturterapeuten 2010-2

 Naturterapeuten 2010-3

 Naturterapeuten 2010-4

 Naturterapeuten 2011-1

 Naturterapeuten 2011-2

 Naturterapeuten 2011-3

 Naturterapeuten 2011-4

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-2

 Naturterapeuten 2012-3

 Naturterapeuten 2012-4

 Naturterapeuten 2013-1

 Naturterapeuten 2013-2

 Naturterapeuten 2013-3

 Naturterapeuten 2013-4

 Naturterapeuten 2014-1

 Naturterapeuten 2014-2

 Naturterapeuten 2014-3

 Naturterapeuten 2014-4

 Naturterapeuten 2015-1

 Naturterapeuten 2015-2

 Naturterapeuten 2015-3

 Naturterapeuten 2015-4

 Naturterapeuten 2016-1

 Naturterapeuten 2016-2

 Naturterapeuten 2016-3

 Retningslinjer

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

05.03.2013
Naturterapeuten nr. 2 - 2012

AROMATERPI I BEHANDLING AV PSYKISKE LIDELSER
[Av Tor Magne Hansen, cand.polit.]
Aromaterapimassasje har lenge vært et populært middel for avstressing. Mange er etter hvert blitt kjent med aromaterapimassasje gjennom SPA-sentre i Norge og i utlandet. Christina Doctare kaller stress for en moderne form for selvmord. Hun har fått opprettet et ”Andrum”- et pusterom - på Karolinska Sjukhuset i Stockholm for å motvirke stress og sykefravær. I «Andrummet» kombinerer man massasje og samtale.
 
FAGKONGRESSEN 2012
[ Av Helen T. Holm, redaktør]
NNH, Norsk Forening for HelhetsMedisin og Norske Homeopaters Landsforbund arrangerte sammen med Kongresspartner AS årets Nordisk naturmedisinske fagkongress. Etter fjorårets vellykkede kongress, var forventningene til årets samling høye. Gjensynet med Sundvolden Hotel var en stor fornøyelse. Velkomsten med fingermat er en velsmakende opplevelse kombinert med gleden over å treffe mange kjente og mindre kjente kolleger samt utstillere.
Kun i papirutgaven
 
MØTE MED ARBEIDERPARTIET
[Av John Petter Lindeland, leiar NNH]
Representantane for Saborg, Per Gunnar Swahn og John Petter Lindeland, blei møtt av ein lyttande og interessert Sonja Mandt. Ho sit for tida i Helse-og omsorgskomiteen på Stortinget, og har interesse av å bli orientert om dette feltet.
Kun i papirutgaven
 
ETTER "FOLKEOPPLYSNINGA"
[Av John Petter Lindeland, leiar NNH]
NRK-programmet Folkeopplysningen skapte eit sterkt engasjement blant både motstandarar og tilhengarar av naturmedisin og alternativ behandling. Ordskiftet i dei ulike media var ei salig blanding av alt frå usaklege og syrlege merknader til støtteerklæringar og av og til nyanserte innspel.
 
PLACEBO PÅ FEM MINUTTER
[Av Vinjar Fønnebø, professor i forebyggende medisin]
I den kliniske fase av utforskning av nye legemidler benytter man seg av kontroll-«legemidler» som ingen kan se er forskjellige fra det aktive legemiddelet man skal utprøve. En forutsetning for å benytte et kontroll- «legemiddel» er at man er 100 % sikker på at det ikke har noen fysiologisk effekt i kroppen.
Kun i papirutgaven
 
ALTERNATIV MEDISIN - DEBATT PÅ AVVEIE
[Av Gru Fosstvedt, Norsk Aromaterapiskole]
De fleste kan være enige om at det trengs en grundig opprydning innen alternativbransjen, på samme måte som skolemedisinen og den farmasøytiske industrien bør granskes nærmere. Høstens TV-programmer om alternativ medisin har  nok en gang vist at det er på høy tid med en klargjøring. Begrepsforvirringen, kunnskapsmangelen og usakligheten er så  massiv at jeg ikke vet om jeg skal le eller gråte.
Kun i papirutgaven
 
IKKE FULLT SÅ RASKT, HAHN!
[Av Vinjar Fønnebø, professor i forebyggende medisin]
I Naturterapeuten nr 4/2011 kommer Robert Hahn fra Universitetet i Linköping med interessante kommentarer om dommen i Högsta Förvaltningsdomstolen i Sverige. Hahns redegjørelse er interessant lesning, men noen av de momenter han legger vekt på, bør nok kommenteres.
 
DANSK SONETERAPEUT INVITERT TIL STOR INTERNASJONAL FORSKERKONGRESS I USA
[Av Sigrun Kirkeberg, generalsekretær NNH]
Leila Eriksen, zoneterapeut og CAM konsulent fra Danmark, har praktisert i 25 år og har i en årrekke hatt tett tilknytning til Foreningen Cancerramte Børn (FCB) som er en uavhengig støtteforening for barn med kreft, deres familier, pårørende og  andre interesserte.
Kun i papirutgaven
 
TILLITSVALGTSEMINAR 4. - 6. OKTOBER 2012
[Av Helen T. Holm, redaktør]
NNH er en ambisiøs organisasjon som pleier kontakt med politiske organer og partier, og organisasjonen er stadig på banen når det gjelder å kvalitetssikre medlemmene og å vinne aksept for naturmedisin. NNH har et bredt utvalg av tillitsvalgte som  skal bidra til at organisasjonen vinner gjennomslagskraft og ivaretar medlemmene. I høst møttes mange av oss på Fokhol gård i Stange.
Kun i papirutgaven
 
TERJE VARPE KÅRET TIL "ÅRETS TERAPEUT" 2012!
[Av Wenche Bråten, daglig leder Vitalkost AS]
Vitalkost AS arrangerte 17. november terapeutseminar i Folkets Hus, Oslo. Vitalkost AS er en av Norges ledende leverandører av biodynamiske, økologiske matvarer, biodynamiske naturlige hudpleieprodukter og kosttilskudd. På programmet for dagen stod for uten hovedforedraget om enzymer, noen av kosttilskuddene selskapet markedsfører, samt kåring av «Årets Terapeut».
 
PRINSIPIELL UTTALELSE FRA NNHs ETISKE RÅD ANGÅENDE BEHANDLINGER PÅ ALTERNATIVMESSER
Spesialist i allmennmedisin Pernille Nylehn, styremedlem i Skepsis, har sendt et brev til NNH, ved Etisk råd, med klage «Brudd på taushetsplikt på alternativmessene». Etisk råd har gitt en uttalelse på klagen. Se omatale av saken på
 
DEN BRYSOMME, MEN NYTTIGE P-EFFEKTEN
[Av dr. Bjørn J, Øverbye]
Fordi man i begynnelsen mente at det var legen som «narret» pasienten, ble placebo et diminutiv; noe nedverdigende. Enhver lege som benyttet metoder som spilte på den sykes psykologi, ble anklaget for placebo og ansett som en annenrangs lege. Naturlig nok ble naturterapier forklart som «ren placebo» fordi de ikke var legemedisin
 
AKUPUNKTUR, HOMØOPATI OG DERES STIMULERING AV SELVHELBREDELSEN
[Av Are Thoresen, veterinær, homøopat og akupunktør]
Min bakgrunn for å skrive denne artikkelen er at jeg ble inspirert av dr. Vilhelm Schjelderups artikkel i nr 2-2002 av Biologisk medisin, hvor han påviser og argumenterer for at resultatene av akupunktur (og etter min mening også homøopati) kommer av at kroppens selvhelbredende mekanismer stimuleres.
 
MINNEORD: KARL AXEL LIND ER GÅTT BORT
[Av Are Fahlvik, refleksolog]
Jeg kjenner ikke detaljene i historien om hvordan Karl Axel endte opp som refleksolog, men det bør nevnes at han hadde en fortid som elektroingeniør. Jeg antar at det var hans nysgjerrighet som førte han inn på den veien. Denne nysgjerrigheten preget også hans arbeid med refleksologien. Han var stadig på jakt etter å se sammenhenger mellom de fenomenene han traff  på sin vei.
Kun i papirutgaven
 
NNH SKOLERER FRAMSTEGSPARTIET
[Av John Petter Lindeland, leiar NNH]
I samband med programarbeidet for Framstegspartiet (FRP), ynskja fylkeslaget i Nord-Trøndelag å orientera seg om feltet naturmedisin/alternativ behandling.
Kun i papirutgaven
 
BRUK REGISTERT FOR EKSEPSJONELLE SYKDOMSFORLØP (RESF)!
[Av John Petter Lindeland, leiar NNH]
Hovudbodskapen i denne artikkelen er at registeret nå er åpent for historiar frå pasientar som har opplevd eit eksepsjonelt sjukdomsforløp, sjølv om det ikkje er snakk om kronisk eller alvorleg sjukdom – og sjølv om det ikkje har vore ein  medisinsk dokumentert diagnose.


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers