Naturterapeuten nr. 2 - 2012 | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd


 


 Annonsering

 Naturterapeuten 1999-3

 Naturterapeuten 2002-4

 Naturterapeuten 2004-1

 Naturterapeuten 2007-2

 Naturterapeuten 2008-2

 Naturterapeuten 2008-4

 Naturterapeuten 2009-1

 Naturterapeuten 2009-2

 Naturterapeuten 2009-3

 Naturterapeuten 2009-4

 Naturterapeuten 2010-1

 Naturterapeuten 2010-2

 Naturterapeuten 2010-3

 Naturterapeuten 2010-4

 Naturterapeuten 2011-1

 Naturterapeuten 2011-2

 Naturterapeuten 2011-3

 Naturterapeuten 2011-4

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-2

 Naturterapeuten 2012-3

 Naturterapeuten 2012-4

 Naturterapeuten 2013-1

 Naturterapeuten 2013-2

 Naturterapeuten 2013-3

 Naturterapeuten 2013-4

 Naturterapeuten 2014-1

 Naturterapeuten 2014-2

 Naturterapeuten 2014-3

 Naturterapeuten 2014-4

 Naturterapeuten 2015-1

 Naturterapeuten 2015-2

 Naturterapeuten 2015-3

 Naturterapeuten 2015-4

 Naturterapeuten 2016-1

 Naturterapeuten 2016-2

 Naturterapeuten 2016-3

 Retningslinjer

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

05.03.2013
Naturterapeuten nr. 2 - 2012

TENKJER DU PÅ Å STUDERA NATURMEDISIN?
[Av John Petter Lindeland, leiar NNH]
NNHs landsmøte 2004 gjorde vedtak om at NNHs Utdanningsdokument og kvalitetssikringsprogram skulle vera gjeldande som vegvisar og strategidokument når det gjeld behandling av studieplanar og andre forhold som knyttar seg opp til ei slik verksemd.
 
VÅR ORGANISME ER ET ØKOSYSTEM
Ny viten - gammel kunnskap
[Av Fride Aasen, naturterapeut MNNH reg]
Gjentatte ganger de siste årene har vi kunnet lese om ny forskning som understreker betydningen av alle de millioner av mikroorganismer som bor på våre slimhinner.
 
HURRA FOR AROMATERAPIENS DAG OG HURRA FOR FSNAT
Etter seks år i dvale våknet Aromaterapiens dag atter til live 25. februar 2012. Det var på høy tid og til glede og nytte for alle oss som var til stede.
Kun i papirutgaven
 
NNHs LANDSMØTE 2012 MED INTERESSANTE FAGSEMINAR
[Av redaktør Helen T. Holm]
NNHs landsmøte ble holdt i Oslo 23. mars. Ordstyrer Jan Haanæs sørget for at godkjenning av årsmelding og regnskap for 2010 og 2011, valg, vedtektsendringer etc. ble gjennomført på en god måte, med rom for meningsutveksling og debatt.
Kun i papirutgaven
 
TEA-TRE: 5 OLJER MED ET BREDT TERAPEUTISK BRUKSOMRÅDE
[Av Øystein Rud, daglig leder Natur & Helse AS]
Tea-treoljen har lenge vært brukt både terapeutisk og som en del av husapoteket i mange hjem. I Norge ble for noen år siden den mest brukte eteriske oljen i gruppen dessverre definert som legemiddel.
Kun i papirutgaven
 
ØYENVITNEBERETNINGER OM NATURMEDISIN
[Av dr. Bjørn Johan Øverbye]
En ny bok om naturmedisinen kommer: Ja takk, begge deler - Helse i en ny tid. Den er skrevet av noen av pionerene innen naturmedisinen i nyere tid: naturterapeut Britt Hertzberg Untiedt (NNH), dr. Vilhelm Schjelderup og dr. Bjørn Johan Øverbye.
 
MINNEORD OM REIDUN JACOBSEN
[Av Sigrun Kirkeberg, generalsekretær NNH]
Reidun døde brått og uventet den 16 april. Hun ble 74 år gammel. Reidun var gjennom flere år en ansvarsbevisst og reflektert tillitsvalgt i NNH, før dette også i daværende Collegium Medicum Norge.
Kun i papirutgaven
 
NATUROPATENE ER TATT OPP I NNH
[Av Mali Konstad Brødreskift, naturopat, allmenn naturterapeut]
En ny terapeutgruppe er opptatt som medlemmer i Norsk Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Vi naturopater er glade for å bli med i en velrennomert organisasjon som NNH.
Kun i papirutgaven
 
BEHANDLING OG VITENSKAPELIG ERKJENNELSE
[Av Lars Gunnar Lingås, hovedlærer VEKS-fag]
Kampanjen «Ingen liker å bli lurt», som en del humanetikere igangsatte i 2011, har brodd mot ulike alternative helsetilbud. Jeg stiller meg kritisk til at kampanjen synes å rette samme skyts mot seriøse alternative, supplerende helsetilbud som mot useriøse virksomheter. Mange av de useriøse kan mer dekkende kalles alternativ religiøsitet enn alternativ behandling.
ETCMA-KONFERANSEN 2012
[Av Henrik Mathisen, medlem faggruppe akupunktur NNH]
ETCMA (European Traditional Chinese Medicine Association) er paraplyorganisasjonen for nasjonale fagorganisasjoner innen akupunktur i Europa, hvor NNH er medlem. Den har eksistert i 10 år og vokser ettersom stadig flere organisasjoner fra flere land ønsker å bli medlem.
Kun i papirutgaven
 
HEALING SOM BEHANDLINGSMETODE
[Av Rigmor Strømmen, biopat og healingsterapeut]
Healing er en av de eldste metodene menneskene har brukt til å helbrede sykdom. Likevel er den i noen kretser fortsatt omgitt av negative holdninger, myter, manglende forståelse eller misforståelser om hva healing er. Men vi er nå inne i en tid der flere og flere åpner opp for sine healingsevner og for en større forståelse.
 
NORDISK NATURMEDISINSK FAGKONGRESS 2012
[Av Christin Foss, daglig leder Kongresspartner AS]
Vi gleder oss til siste helgen i oktober! Nok en gang arrangeres Nordisk naturmedisinsk fagkongress på Sundvolden og flere har allerede meldt seg på! Programmet er snart helt spikret.
Kun i papirutgaven
 
OM BETYDNINGEN AV FORDØYELSESENZYMER, MAVESYRE OG SYMBIOSE
[Av Anna Ingwardo, ernæringsfysiolog]
Et lite kjent problem i befolkningen i dag er hypochlorhydria, lav magesyre. De typiske symptomene som halsbrann, oppblåst mage, diaré og ufordøyet mat i avføring kan lett forveksles med for mye syre.
 
SABORG MED OFFENSIV MOT POLITISKE PARTIAR OG STYRINGSVERK
[Av John Petter Lindeland, leiar NNH]
Hovudagendaen for denne offensiven er å gjera SABORG kjent som legitimt kontaktorgan for det alternativ medisinske feltet.


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers