Naturterapeuten nr. 1 - 2012 | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd


 


 Annonsering

 Naturterapeuten 1999-3

 Naturterapeuten 2002-4

 Naturterapeuten 2004-1

 Naturterapeuten 2007-2

 Naturterapeuten 2008-2

 Naturterapeuten 2008-4

 Naturterapeuten 2009-1

 Naturterapeuten 2009-2

 Naturterapeuten 2009-3

 Naturterapeuten 2009-4

 Naturterapeuten 2010-1

 Naturterapeuten 2010-2

 Naturterapeuten 2010-3

 Naturterapeuten 2010-4

 Naturterapeuten 2011-1

 Naturterapeuten 2011-2

 Naturterapeuten 2011-3

 Naturterapeuten 2011-4

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-2

 Naturterapeuten 2012-3

 Naturterapeuten 2012-4

 Naturterapeuten 2013-1

 Naturterapeuten 2013-2

 Naturterapeuten 2013-3

 Naturterapeuten 2013-4

 Naturterapeuten 2014-1

 Naturterapeuten 2014-2

 Naturterapeuten 2014-3

 Naturterapeuten 2014-4

 Naturterapeuten 2015-1

 Naturterapeuten 2015-2

 Naturterapeuten 2015-3

 Naturterapeuten 2015-4

 Naturterapeuten 2016-1

 Naturterapeuten 2016-2

 Naturterapeuten 2016-3

 Retningslinjer

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

18.09.2012
Naturterapeuten nr. 1 - 2012

HOMØOPATI PÅ SIDELINJEN
[Av Thore K. Aalberg] 
NHPF - Norsk homøopatisk pasientforening - er svært takknemlig for at Britt Hertzberg Untiedt har tatt bladet fra munnen og bidratt sterkt til at NAFKAMs rolle og funksjon er satt under lupen. NHPF har full forståelse for at hun er frustrert over at NAFKAM i liten grad har et naturmedisinsk utgangspunkt for sin forskning.
 
ENERGIMEDISIN I BEHANDLING AV UREGELMESSIG HJERTERYTME
Et fremskritt i naturmedisinsk erkjennelse – del 2
[Av dr. Bjørn Johan Øverbye]
Senere års vitenskapelig erfaring med hjerte- karsykdommer viser at man med enkle metoder som kosthold, kosttilskudd, fysisk og mental trening kan hjelpe mange mennesker til et bedre liv. Nøkkelen er å gi leger og andre terapeuter gode og  tilgjengelige verktøy.
 
NY FAGIDENTITET/TERAPINEMNING I NNH
Allmenn naturterapi godkjent av Helsedirektoratet
Helsedirektoratet godkjende i brev av 3.2.2012 NNH sin søknad om registreringsrett for terapinemninga Allmenn naturterapi. Sentralstyret si grunngjeving for å etablera denne nye terapinemninga/fagidentiteten, er at NNH i den seinare tida har fått inn mange søknadar som fell mellom alle stolar i godkjenningssystemet.
http://nnh.no/article.aspx?id=9&subid=843

Eit anna syn på sjukdom og helse
DEN SALUTOGENETISKE ORIENTERING
[Bokomtale av John Petter Lindeland]
For oss helsearbeidarar, er dei fleste fortruleg med omgrepet patogenese: ei medisinsk nemning på årsaker til utvikling av sjukelege tilstandar eller sjukdom. Mindre kjent er omgrepet salutogenese. I boka Helbredets mysterium diskuterar den israelske medisinske sosiologen Aaron Antonovsky kvifor nokre menneske overvinn motstand, kriser og voldsomme hendingar utan å bli sjuke.
 
MARION ROSEN HAR GÅTT BORT
[Av Hans Axelson]
Etter et fantastisk langt og yrkesaktivt liv har den legendariske Marion Rosen, 97 år, gått bort. I over 70 år har hun arbeidet med mennesker som fysioterapeut og kroppsterapeut.
Kun i papirutgaven.
 
FAKTURERING, INKASSO, MERVERDIAVGIFT, SKATT, KASSEPLIKT MV.
[Av generalsekretær i NNH Sigrun Kirkeberg]
Kontoret får en del henvendelser vedrørende fakturering, purringer, inkasso og andresaker vedrørende økonomi. Jeg har den bestemte oppfatning at våre medlemmer er gode på å ta vare på mennesker, men de er ikke alltid like gode på spørsmål vedrørende egen økonomi.
Kun i papirutgaven.
 
Intervju med homøopat MNNH Sigbjørn Ekle
FRÅ BEETHOVEN TIL HAHNEMANN
[Av John Petter Lindeland]
Sigbjørn Ekle er i desse dagar aktuell med ei fersk omsetjing av Heilpraktiker Uwe Plate si bok: Hahnemanns Arbeitsweise mit dem Symptomen-lexikon. Arbeidet har vore krevjande og har difor tatt si tid. Når omsetjinga endeleg er ferdig, er dette ei stor gåve til det norske homøopatimiljøet.
 
VANN - ET LITE MIRAKEL!
[Av terapeut Marianne Kleimann Sevåg]
Mange viktige ting i livet får mindre oppmerksomhet enn de er verdt. En lite påaktet skatt er vann. Det er en livsnødvendighet: ca 2 / 3 av kroppen vår består av vann!
 
MANUKAHONNING - OLE BRUMM SIN "DUNDERHONNING"?
[Av  Erling Moxnes, informasjonsansvarlig NNS]
Det har lenge vært kjent at honning er sunt. Eldre folk har gjerne litt ekstra honning i teen når man kjenner forkjølelsen trenge seg på. I antikken ble honning, i tillegg til å være smakstilsetning, søtningsmiddel og legemiddel, også brukt både som betalingsmiddel og i balsameringsprosesser. Ny forskning på Manukahonning dokumenterer dens desinfiserende egenskaper, og gode effekt ved heling av sår. Hva er det så egentlig som gjør honningen så spesiell?
Kun i papirutgaven.
 
IKKE SLUTT Å TA TRAN OG ANDRE OMEGA-3 PRODUKTER, MEN STILL KRAV TIL KVALITETEN
Kvaliteten på Omega-3-produkter kan måles i RENHET, HARSKHET og SMAK. Fokus de siste årene har vært på RENHET, dvs. ingen miljøgifter. Her har man lyktes i å sette en EU-standard som blir etterfulgt.
Kun i papirutgaven.


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers