Naturterapeuten nr. 4 - 2011 | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd


 


 Annonsering

 Naturterapeuten 1999-3

 Naturterapeuten 2002-4

 Naturterapeuten 2004-1

 Naturterapeuten 2007-2

 Naturterapeuten 2008-2

 Naturterapeuten 2008-4

 Naturterapeuten 2009-1

 Naturterapeuten 2009-2

 Naturterapeuten 2009-3

 Naturterapeuten 2009-4

 Naturterapeuten 2010-1

 Naturterapeuten 2010-2

 Naturterapeuten 2010-3

 Naturterapeuten 2010-4

 Naturterapeuten 2011-1

 Naturterapeuten 2011-2

 Naturterapeuten 2011-3

 Naturterapeuten 2011-4

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-2

 Naturterapeuten 2012-3

 Naturterapeuten 2012-4

 Naturterapeuten 2013-1

 Naturterapeuten 2013-2

 Naturterapeuten 2013-3

 Naturterapeuten 2013-4

 Naturterapeuten 2014-1

 Naturterapeuten 2014-2

 Naturterapeuten 2014-3

 Naturterapeuten 2014-4

 Naturterapeuten 2015-1

 Naturterapeuten 2015-2

 Naturterapeuten 2015-3

 Naturterapeuten 2015-4

 Naturterapeuten 2016-1

 Naturterapeuten 2016-2

 Naturterapeuten 2016-3

 Retningslinjer

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

22.03.2012
Naturterapeuten nr. 4 - 2011

MANGFOLDIG OG LÆRERIK KONGRESS
[Av redaktør Helen T Holm]
Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2011 var min første kongress etter flere års pause. Det ble en positiv overraskelse, en skikkelig vitamininnsprøytning i min terapeuthverdag.
Kun i papirutgaven.
 
SVAR TIL NAFKAMS LEDER VINJAR FØNNEBØ
[Av Britt Hertzberg Untiedt]
Det er alltid vanskelig med kritikk som oppleves urettferdig, det vet vi i alternativ medisin alt om. Så når du velger å gå inn i et alternativmedisinsk minefelt med skolemedisinske vernebriller og i tillegg er sterk i troen på egen modell, med et kart som tydeligvis ikke er oppdatert i forhold til terrenget, blir konsekvensene kanskje et ønske om å avsløre og bekjempe alternativ medisin i stedet for ekte dialog og samarbeid.
 
STØTTEBEHANDLING VED KREFT OG MULTIPPEL SCLEROSE
[Av akupunktør MNNH Trine Sveia]
CareCam, ved Leila Eriksen, arrangerte nylig en kursweekend i Danmark med Lee Anthony Taylor, en erfaren terapeut fra England, som gjennom 15 år har utdannet reflexologer og holdt foredrag og kurs rundt om i verden.Kurset ble arrangert etter ønske fra et behandlerteam i Danmark som over lengre tid har tilbudt soneterapi og massasje til barn med kreft og deres familier.
 
HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES SOM TERAPEUT?
[Av daglig leder Tunsberg Medisinske skole Truls Isaksen]
Et av Tunsberg Medisinske skoles viktigste mål er å gi studentene vi utdanner de beste forutsetninger for å lykkes som terapeuter.
Kun i papirutgaven.
 
NYTT FOKUS PÅ LYS
[Av terapeut og co-founder av Baldron Marianne Kleimann-Sevåg]
Lys er viktig; uten lys intet liv. Nå har omfattende forskning vist at lyset har enda større betydning enn vi har vært klar over. 
 
ROSENBEVEGELSER HANDLER OM: BEVEGELSE - PUST - MUSIKK
[Av rosenterapeut Randi Dahl]
Gjennom fysisk bevegelse frigjøres kroppens energi og danner grunnlag for større bevissthet og smidighet.
Kun i papirutgaven.
 
NYTT LOVVERK OM HELSEPÅSTANDER PÅ MAT OG KOSTTILSKUDD : GIR STØRRE TRYGGHET FOR FORBRUKERNE, SIER BRN
[Av daglig leder Bransjerådet for Naturmidler Turid Backer]
I EU pågår arbeidet med å sette et endelig punktum for et nytt regelverk for helsepåstander i markedsføring av næringsprodukter og kosttilskudd. Regelverket har vært et av EUs mest omdiskuterte gjennom flere år.
Kun i papirutgaven.
 
DIALOGMØTE MED HUMAN-ETISK FORBUND
[Av leiar NNH John Petter Lindeland]
Utgangspunktet for dialogmøtet var Human-Etisk Forbund sin kampanje Ingen liker å bli lurt. Kampanjen retta seg i utgangspunktet mot alle former for lureri og utnytting av andre menneske, men fekk etter kvart ei slagside mot alternativ behandling.
Kun i papirutgaven.
 
SAMARBEID I NORDEN GIR STYRKE
[Av NNHs NSK-representant Turid Jacobsen]
Finland var i år vertskap for møtet i Nordisk SamarbeidsKomite for Komplementær og Alternativ Medisin. Møteaktiviteten varierer mellom to årlige møter til ett. Hovedtemaet på disse møtene er informasjonsutveksling mellom de nordiske landene.
Kun i papirutgaven.
 
FAGKONGRESSEN 2011
[Av redaktør Helen T Holm]
NNH, Norsk Forening for HelhetsMedisin og Norske Homeopaters landsforbund arrangerte sammen med Kongresspartner årets Nordisk naturmedisinsk fagkongress. Tilbakemeldingene fra deltakerne viser at dette var et meget vellykket arrangement.
Kun i papirutgaven.
 
TALAR ETABLERT FORSKING MIDT IMOT : SANNINGA OM HOMØOPATI
[Av lege og forskingssjef Robert Hahn]
Ein svensk allmennlege var i 8 år skulda av den svenske Socialstyrelsen for brot på vitskap og velprøvd røynsle ved å ha ordinert homøopatiske legemiddel til nokre av pasientane sine. Legen vart frifunne i svensk høgsterett, men vurderinga står likevel fast. Robert Hahn - svensk lege, forskingssjef og reg. forskar - tek eit oppgjer med vurdering av vitskaplege studier på homøopatiske medisiner. 
 
ENERGIMEDISIN I BEHANDLING AV UREGELMESSIG HJERTERYTME - ET FREMSKRITT I NATURMEDISINSK ERKJENNELSE - DEL 1
[Av dr. Bjørn Johan Øverbye]
Avhengig av hvilke kilder man konsulterer har 30 – 60 % av alle mennesker i alderen 50 – 70 år uregelmessig hjerterytme. Tross bruk av de mest moderne legemidler som beta-blokkere og Calcium–kanal-blokkere, har opptil 93,5 % av brukerne uregelmessige hjerteslag. 
 
BORN TO DORN - RYGGVIRVELSØYLETERAPI
[Av heilpraktiker og naturterapeut MNNH reg. Gunnar Johan Helliesen]
Søken etter løsning for helseplager er for mange mennesker en viktig streben. Det er ikke vanskelig å forstår, om for eksempel hodet streiker med smerte og ubehag. Hodepine kan være så mangt.
Kun i papirutgaven.
 
PLACEBOTROLLET - SPREKKER DET I SOLLYSET?
[Av professor i forebyggende medisin og NAFKAMdirektør Vinjar Fønnebø]
Vinjar Fønnebø finner grunn til å reflektere over John Petter Lindelands artikkel i Naturterapeuten nr. 3 i 2011 hvor han lurer på om alternative behandlere må kalle seg “fagrituelle placeboterapeutar/illusjonistar”.
http://nnh.no/article.aspx?id=9&subid=812 ...


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers