Naturterapeuten nr. 3 - 2011 | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd


 


 Annonsering

 Naturterapeuten 1999-3

 Naturterapeuten 2002-4

 Naturterapeuten 2004-1

 Naturterapeuten 2007-2

 Naturterapeuten 2008-2

 Naturterapeuten 2008-4

 Naturterapeuten 2009-1

 Naturterapeuten 2009-2

 Naturterapeuten 2009-3

 Naturterapeuten 2009-4

 Naturterapeuten 2010-1

 Naturterapeuten 2010-2

 Naturterapeuten 2010-3

 Naturterapeuten 2010-4

 Naturterapeuten 2011-1

 Naturterapeuten 2011-2

 Naturterapeuten 2011-3

 Naturterapeuten 2011-4

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-2

 Naturterapeuten 2012-3

 Naturterapeuten 2012-4

 Naturterapeuten 2013-1

 Naturterapeuten 2013-2

 Naturterapeuten 2013-3

 Naturterapeuten 2013-4

 Naturterapeuten 2014-1

 Naturterapeuten 2014-2

 Naturterapeuten 2014-3

 Naturterapeuten 2014-4

 Naturterapeuten 2015-1

 Naturterapeuten 2015-2

 Naturterapeuten 2015-3

 Naturterapeuten 2015-4

 Naturterapeuten 2016-1

 Naturterapeuten 2016-2

 Naturterapeuten 2016-3

 Retningslinjer

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

22.03.2012
Naturterapeuten nr. 3 - 2011

NOEN GANGER RASER VERDEN SAMMEN BOKSTAVELIG TALT
[Av redaktør Helen T Holm]
11. september - 22. juli. To tårn - Regjeringskvartalet - Utøya. Noen ganger raser verden sammen bokstavelig talt. Omfanget av ødeleggelsene er forskjellig i de to tilfellene, men nasjonenes størrelse tatt i betraktning er katastrofene sammenlignbare.
Kun i papirutgaven.
 
VI TRENGER EN NY POLITISK GIV NÅR DET GJELDER ALTERNATIV MEDISIN
[Av lege Vilhelm Schjelderup]
- Jeg slutter meg helt til den kritikk Britt Hertzberg er kommet med når det gjelder NAFKAMs arbeid. Da Aarbakkeutvalget ble nedsatt i 1998 ga dette forhåpninger om at vi ville kunne få et positivt samarbeid mellom naturmedisinen og den etablerte medisin, og at alternative metoder kunne komme inn i helsevesenet der det var faglige grunner til å anta at dette kunne gi helsemessige og økonomiske fordeler.
 
BEKJENNELSER FRA EN AVHOPPER FRA LEGEMIDDELINDUSTRIEN
[Av lege Vilhelm Schjelderup]
Bokanmeldelse av John Virpanes bok: Dødelige bivirkninger - bekjennelser fra en legemiddeldirektør.
Kun i papirutgaven.
 
NORSK HOMØOPATISK PASIENTFORENING ER 60 ÅR
[Av homøopat Thore K Aalberg ]
Min morfar kjøpte den Homøopatiske Huslege som ble gitt ut i 1936 av gartner Einar Larsen, var han over førti år og hadde både store og små barn hvor knapt noen av dem ble vaksinert. Han og min mormor var begge fargerike personer som stilte spørsmålstegn ved de etablerte sannheter, og ingen av dem hadde respekt for autoriteter.
Kun i papirutgaven. 
 
PLACEBOTROLLET I FORSKNINGSSKOGEN
[Av naturterapeut MNNH reg. John Petter Lindeland, leiar NNH]
For ein som har drive innan faga homøopati og soneterapi i snart 25 år, kan det vera litt deprimerande å lesa Morgenbladet sin artikkel 24. juni 2011 - Placeboaffekten.
 
HVA SKAL VI MED NAFKAM?
[Av cand.polit. og homøopat Thore K Aalberg]
- I kjølvannet av Aarbakkeutvalget sin innstilling i 1998 trodde jeg at opprettelsen av NAFKAM skulle bidra til å bringe både homøopatien og annen seriøs alternativ medisin fremover. Jeg hadde lenge sett frem til en statsfinansiert institusjon som skulle forske på alternativmedisinens premisser. Det er jo nettopp gjennom press fra det alternative medisinske miljøet at staten bevilger forskningsmidler til forskning på alternativ medisin. Men hva har skjedd?
 
LEGEVITENSKAPENS FORFALL
[Av dr. Bjørn Johan Øverbye]
Vurdert ut fra hva det koster å drive helsevesenet og hva vi får igjen av god helse, er ikke moderne legevitenskap lenger en stor suksess hva angår de store helseproblemer. Da Norge på 1950-tallet var Europas fattigste nasjon, hadde vi samtidig dårlig legedekning og få sykehus: men verdens lengste levealder. 50 år senere er legedekningen mangedoblet. 
 
FØNNEBØ SVARER BRITT HERTZBERG UNTIEDT
[Av direktør for NAFKAM Vinjar Fønnebø]
- Ved NAFKAM setter vi pris på alle tilbakemeldinger på vår virksomhet. Siden etableringen i 2000 har vi fått mye ros, men fra tid til annen har det også kommet kritikk fra ulike hold. Britt Hertzberg Untiedt har i to innlegg i Naturterapeuten påpekt en rekke forhold hun mener er kritikkverdige. Personlig er jeg ikke tilhenger av skriftlige polemikker i offentligheten.
 
I ROSENMETODEN BERØRER VI KROPPEN OG NÅR SJELEN
[Av rosenterapeut Lene Ertner]
- slik bidrar metoden til å frigjøre vårt menneskelige potensial!  Målet med Rosenmetoden er dyp avspenning og økt bevissthet – fysisk og følelsesmessig. Metoden retter seg mot sammenhengen mellom spente muskler, tilbakeholdte følelser og åndedrettet.
KONTROLL MED FETTSYREBALANSEN MELLOM OMEGA-6 OG OMEGA-3 : AVGJØRENDE FOR GOD HELSE
[Av forskningsdirektør ved Ithoga Ola Eide]
Det er kostholdet som bestemmer fettsyrebalansen mellom de viktige Omega-6 og Omega-3 fettsyrene i kroppen - helt ned på cellenivå. Mennesket ble "designet" til å ha en fettsyrebalanse ned mot 1:1, det vil si like mengder Omega-6 og Omega-3.
Kun i papirutgaven.
 
LYS-KINESIOLOGI; INNVENDIG OG UTVENDIG MILJØMEDISIN
[Av terapeut og byggbiolog Raphael Kleimann]
Jürgen og Gudrun Bayer, de nordiske pionerene for lys-kinesiologi og mentalfeltterapi, går raskt til verks når de tester klienter for giftstoffer, infeksjone og sjelelige traumer: etter en detaljert plan, men med improvisatorisk frihet stiller de kroppen spørsmål etter spørsmål.
Kun i papirutgaven.
 
"VI SPILLER, MEN SKJEBNEN BLANDER KORTENE"
[Av redaktør Helen T Holm]
Bokanmeldelse av Astri hognestads bok: Livets spor - forsoning med fortiden, tillit til fremtiden.
Kun i papirutgaven.


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers