Naturterapeuten nr. 2 - 2011 | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd


 


 Annonsering

 Naturterapeuten 1999-3

 Naturterapeuten 2002-4

 Naturterapeuten 2004-1

 Naturterapeuten 2007-2

 Naturterapeuten 2008-2

 Naturterapeuten 2008-4

 Naturterapeuten 2009-1

 Naturterapeuten 2009-2

 Naturterapeuten 2009-3

 Naturterapeuten 2009-4

 Naturterapeuten 2010-1

 Naturterapeuten 2010-2

 Naturterapeuten 2010-3

 Naturterapeuten 2010-4

 Naturterapeuten 2011-1

 Naturterapeuten 2011-2

 Naturterapeuten 2011-3

 Naturterapeuten 2011-4

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-2

 Naturterapeuten 2012-3

 Naturterapeuten 2012-4

 Naturterapeuten 2013-1

 Naturterapeuten 2013-2

 Naturterapeuten 2013-3

 Naturterapeuten 2013-4

 Naturterapeuten 2014-1

 Naturterapeuten 2014-2

 Naturterapeuten 2014-3

 Naturterapeuten 2014-4

 Naturterapeuten 2015-1

 Naturterapeuten 2015-2

 Naturterapeuten 2015-3

 Naturterapeuten 2015-4

 Naturterapeuten 2016-1

 Naturterapeuten 2016-2

 Naturterapeuten 2016-3

 Retningslinjer

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

19.06.2011
Naturterapeuten nr. 2 - 2011

NAFKAM, NOK ET EKSEMPEL PÅ MAKTARROGANSE?
Britt Hertzberg Untied tar et oppgjør med forskningssenteret NAFKAM som ble etablert i etterkant av Aarbakkeutvalgets offentlige utredning Alternativ medisin (NOU 1998:21). - NAFKAM ivaretar på ingen måte politikernes intensjoner. Senteret er ikke bare et maktovergrep mot alternativ medisin men mot folk flest, hvor sannheten skjules på en måte som først og fremst skal ivareta legenes egne interesser, skriver Britt som selv var medlem i utvalget.
 
ALTERNATIVMEDISINEN LAR SEG IKKE FJERNE MED TARMSKYLLING
Aftenposten publiserte 4. mars i år en artikkel forfattet av allmennlege Jørgen Skavlan Den ble av de fleste oppfattet som et krast og tildels usaklig angrep på alternativ medisin. Lege Vilhelm Schjelderup sendte innlegget som her gjengis, til Aftenposten som svar på Skavlans artikkel. Aftenposten unnlot å publisere Schjelderups uttalelser. 

MØRKEFELTMIKROSKOPERING - EN SPENNENDE ANALYSEMETODE
[Av Fride Aasen]
Mørkefeltsmikroskopi er en del av et analysesystem som kalles levende blodanalyse - LBA. Innen LBA undersøker man levende blod ved hjelp av enten mørkefelts-, differensialinterferens- eller fasekontrastmikroskopi.
 
HOMØOPATI OG BARN - FAGSEMINAR MED BARNELEGE JÜRGEN WESER
[Av John Petter Lindeland]
Det kanskje mest utfordrande ved behandling av barn med homøopati, er at symptominformasjonen stort sett blir gjeve av andre enn personen sjølv. Ein mistar difor ofte verdifulle subjektive symptom som t.d. smertesensasjonar. Dette stillar store krav, mellom anna til terapeuten sin observasjonsevne. 
 
BLIR VI SYKE AV MATEN VI SPISER - ELLER IKKE SPISER?
[Av Torild Schei]
Dette spørsmålet stiller lege Berit Nordstrand gjennom foredrag hun holder. Hun jobber med avrusning av heroinavhengige i LAR Midt-Norge og sier at folks sukkeravhengighet er like sterk som avhengigheten av heroin. Den er også like vanskelig å bli kvitt.
 
JEG LIKER HELLER IKKE Å BLI LURT!
Det sier Inge Ås, daglig leder av ILIANA akademiet, i en kommentar til Human-Etisk Forbunds kampanje "Ingen liker å bli lurt". - Det kan ikke sees på som noe annet enn et frontalangrep på alternativ medisin.  Også Naturterapeut MNNH reg. Karin Stokka reagerer sterkt på HEFs kampanje: - En forunderlig kampanje fra et forbund som selv er tuftet på å være et alternativ til det etablerte og som selv tilbyr alternative tjenester.
http://nnh.no/vedlegg/749.pdf


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers