Naturterapeuten nr. 1 - 2011 | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd


 


 Annonsering

 Naturterapeuten 1999-3

 Naturterapeuten 2002-4

 Naturterapeuten 2004-1

 Naturterapeuten 2007-2

 Naturterapeuten 2008-2

 Naturterapeuten 2008-4

 Naturterapeuten 2009-1

 Naturterapeuten 2009-2

 Naturterapeuten 2009-3

 Naturterapeuten 2009-4

 Naturterapeuten 2010-1

 Naturterapeuten 2010-2

 Naturterapeuten 2010-3

 Naturterapeuten 2010-4

 Naturterapeuten 2011-1

 Naturterapeuten 2011-2

 Naturterapeuten 2011-3

 Naturterapeuten 2011-4

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-2

 Naturterapeuten 2012-3

 Naturterapeuten 2012-4

 Naturterapeuten 2013-1

 Naturterapeuten 2013-2

 Naturterapeuten 2013-3

 Naturterapeuten 2013-4

 Naturterapeuten 2014-1

 Naturterapeuten 2014-2

 Naturterapeuten 2014-3

 Naturterapeuten 2014-4

 Naturterapeuten 2015-1

 Naturterapeuten 2015-2

 Naturterapeuten 2015-3

 Naturterapeuten 2015-4

 Naturterapeuten 2016-1

 Naturterapeuten 2016-2

 Naturterapeuten 2016-3

 Retningslinjer

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

19.06.2011
Naturterapeuten nr. 1 - 2011

Homøopati - terapeutisk flaggskip i opprørt hav? 
[Av Svein Johannessen]
Lignendeprinsippet og de små dosene er vanskelige å forholde seg til - ikke bare blant vitenskapsfolk og innen skolemedisinske retninger, men også i de homøopatiske miljøene - kanskje først og fremst fordi homøopati som begrep verken passer inn i eller samsvarer med gjeldende vitenskapelige rammeverk/paradigme.
 
Forskningsidè innen soneterapi
[Av Terje Horpestad]
Et av problemene med forskning innen soneterapi og naturmedisin generelt, er å vise umiddelbare konkrete resultater hos pasienten. På et fagseminar i Oslo lørdag 20.mars 2010 viste jeg hvordan man kan løsne stram muskulatur i hofter, lår og ligamentum inguinale - en behandlingsmetode som gir unike muligheter til å vise at soneterapi virker samt forklare patologisk hva som settes i gang i kroppen med soneterapibehandling.
 
Ny nettside: Norsk Opplysningskontor for helsekost
[Av Hilde Skauli]
Bransjerådet for Naturmidler lanserte 1. mars helt nye nettsider som skal gi forbrukerne opplysninger om helsekost, kosttilskudd og helse. Norsk Opplysningskontor for Helsekost tilstreber en objektiv form basert på dokumentasjon, og det skal ikke finnes reklame eller omtale av enkeltprodukter på denne nettsiden.
http://nnh.no/vedlegg/715.pdf
 
NAFKAM endrer inntakskravene for Registeret for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF)
Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF) ble etablert i 2002 og er et skandinavisk register over historier fra personer som har opplevd et uvanlig (eksepsjonelt) sykdomsforløp etter bruk av alternativ behandling. Registeret eies og styres av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved Det helsevitenskaplige fakultet ved Universitetet i Tromsø.

Soneterapi gir håp for gravide med ødemer
[Av Mauricio (Moshe) Kruchik og Mette Puck]
Soneterapi viser øyeblikkelig virkning i behandlingen av en gravid kvinne i uke 34, som lider av alvorlige ødemer. Tilfellet ble registrert og dokumentert på avdelingen for Maternity & Gynecology på Southern General Hospital i Glasgow den 29. juli 2009.
 
Skoliose og ryggvirvelsøyleterapi etter Dorn
[Av Heilpraktiker Gunnar Johan Helliesen]
Pschyrembel, klinisk medisinsk ordbok, definerer skoliose (gresk; skolios = krum, bøyd) som fiksert utviklingsdeformitet av virvelsøylen med fiksert sidestilt bøyning av virvelsøylen med rotasjon av enkelte virvler i krumningsseksjonen. Her følger en oppdeling av forskjellige skolioseformer og fire alvorlighetsgrader.
 
Skitten strøm - forebygge, måle, rense
[Av Ralph-Raphael Kleimann]
Skitten strøm er et populært navn på elektromagnetisk støy, et kjent fenomen blant lydteknikere og radioamatører. Skitten strøm er en hittil lite omtalt komponent i el-belastningen som på grunnlag av nyere forskning, har vist seg å være av stor betydning for vårt velvære.
 
Lyskvalitet og lysforurensning
[Av Ralph-Raphael Kleimann]
Spørsmålet om lyskvalitet og lysforurensning blir mer og mer sentralt, spesielt i forbindelse med de såkalte energisparepærene (kompaktlysstoffrør) og diskuteres ofte også i sammenheng med skitten strøm. Samtidig foregår det mye forskning om lysets helseeffekter, og de nye innsiktene gjenspeiles i en rekke helseprodukter som kan bidra til bedre lys.
 
Kunnskapsbasert naturmedisin - framtidas medisin!
Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2011 presenterer spennende foredragsholdere på Sundvolden Hotel fra 28. til 30. oktober!


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers