Naturterapeuten nr.3-2010 | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd


 


 Annonsering

 Naturterapeuten 1999-3

 Naturterapeuten 2002-4

 Naturterapeuten 2004-1

 Naturterapeuten 2007-2

 Naturterapeuten 2008-2

 Naturterapeuten 2008-4

 Naturterapeuten 2009-1

 Naturterapeuten 2009-2

 Naturterapeuten 2009-3

 Naturterapeuten 2009-4

 Naturterapeuten 2010-1

 Naturterapeuten 2010-2

 Naturterapeuten 2010-3

 Naturterapeuten 2010-4

 Naturterapeuten 2011-1

 Naturterapeuten 2011-2

 Naturterapeuten 2011-3

 Naturterapeuten 2011-4

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-2

 Naturterapeuten 2012-3

 Naturterapeuten 2012-4

 Naturterapeuten 2013-1

 Naturterapeuten 2013-2

 Naturterapeuten 2013-3

 Naturterapeuten 2013-4

 Naturterapeuten 2014-1

 Naturterapeuten 2014-2

 Naturterapeuten 2014-3

 Naturterapeuten 2014-4

 Naturterapeuten 2015-1

 Naturterapeuten 2015-2

 Naturterapeuten 2015-3

 Naturterapeuten 2015-4

 Naturterapeuten 2016-1

 Naturterapeuten 2016-2

 Naturterapeuten 2016-3

 Retningslinjer

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

19.10.2010
Naturterapeuten nr.3-2010

ER FORSKNING PÅ ALTERNATIV BEHANDLING RELEVANT FOR DEG?
[Av Vinjar Fønnebø, direktør i NAFKAM]
http://nnh.no/vedlegg/627.pdf
Som en fin start på vårt 10-års jubileum hadde Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) i vår gleden av å arrangere verdens største forskerkonferanse på komplementær og alternativ medisin (KAM) i Tromsø (ICCMR2010). 400 av verdens fremste forskere fra omlag 35 land var representert.

IFHs MASSASJEUTDANNING GODKJENT SOM FAGSKOLEUTDANNING
og
FEILINFORMASJON OM MOMS OG REGISTERET FOR ALTERNATIVE BEHANDLERE
http://nnh.no/vedlegg/613.pdf

POTENSERTE PATOGENER KAN VISE SEG Å VÆRE SVÆRT EFFEKTIVE VED FOREBYGGING AV ALVORLIGE INFEKSJONSSYKDOMMER
[Av Svein Johannessen, redaktør]
http://nnh.no/vedlegg/618.pdf
Det mest omfattende studium av et potensert middel som til dags dato er utført, fører oppsiktsvekkende bevis for at potenserte patogener kan bidra ved forebygging av leptospiroser.

FAGLEG OPPDATERING OG PASIENTTRYGGLEIK
[Av John Petter Lindeland, leiar NNH]
http://nnh.no/vedlegg/631.pdf
Gjennom NNH sitt etiske regelverk er alle terapeutmedlem i organisasjonen forplikta både etisk og moralsk til å oppdatera seg fagleg. Innan akademia ville dei kalla dette Continuing Professional Development (CPD). På godt norsk kunne ein kalla dette for Kontinuerleg Fagleg Oppdatering (KFO). Ordet kontinuerleg er det sentrale i dette omgrepet, fordi det peikar på at denne oppdateringa ikkje er tidsavgrensa, men skal vera prega av jamn innsats og påfyll i heile yrkesperioden.

Å KJØPE ELLER LAGE HOMEOPATISKE REMEDIER
- EN STUDIE I INTENSJONENS BETYDNING
[Av Are Thoresen, veterninær, homøopat og akupunktør]
http://nnh.no/vedlegg/625.pdf
Det er i den siste tiden kommet flere signaler fra internasjonale myndigheter, legemiddelkontroller og legemiddelbedrifter om at sterke krefter ønsker hele den alternative medisinen, det være seg urter, homeopatiske preparater eller bruk av akupunkturnåler forbudt, eller i beste fall sterkt regulert og kontrollert. En mulig løsning på dette vil være å produsere sine egne homeopatiske remedier.

INNTRYKK FRA ICCMR 2010
[Av Hilde Skauli, fagsjef i Bransjerådet for naturmidler]
http://nnh.no/vedlegg/626.pdf
ICCMR-konferansen i Tromsø 18.-21. mai i år ga et svært bredt perspektiv på helse og behandling av sykdom. Spennet var meget stort både når det gjaldt behandlingsmetoder, reiselengden for deltakerne og foredragenes relevans.

KRANIOSAKRALTERAPIENS HISTORIE - DEL 2
EN SELVSTENDIG TERAPIFORM
[Av Trine Hamnvik, kraniosakralterapeut MNNH reg.]
http://nnh.no/vedlegg/617.pdf
Her beskrives hvordan metodene for å behandle kraniet har utviklet seg i to retninger innen osteopatien, biomekanisk og biodynamisk. Den biomekaniske konsentrerer seg om hvordan knoklene mekanisk beveger seg, den biodynamiske forsøker å komme i kontakt med dypere krefter, en slags intelligens i livet selv.

HVORFOR ER DET SMART Å LEGGE VEKT PÅ EGEN FØLELSESMESSIGE UTVIKLING I FORHOLD TIL TERAPIROLLEN?
[Av Eva Svarverud, ernæringsterapeut DET]
http://nnh.no/vedlegg/616.pdf
Som terapeut mottar man ofte følelsesmessig informasjon fra klienten. Klienten kan 'lesse av' på deg uten at du direkte er klar over det. Det er derfor viktig og interessant å få en innsikt i egen tiltrekningskraft til det emosjonelle aspektet.

STOPP EFSAs HELSEPÅSTANDSFORORDNING!
[Av Hilde Skauli, fagsjef i Bransjerådet for naturmidler]
http://nnh.no/vedlegg/620.pdf
Det vanskeligste spørsmålet som møter aktører i helsekostbransjen er hvordan effekten av naturmidler kan dokumenteres uten at de blir omklassifisert til legemidler. EU vil nå ved hjelp av matsikkerhetsorganet EFSA innføre nye regler for bruk av helsepåstander for kosttilskudd og matvarer. Det betyr i praksis at det blir ulovlig å fortelle forbrukerne hva et produkt virker for.

ALFALINOLENSYRE - DEN GLEMTE OMEGA-3-FETTSYREN
[Av Lars Ranes, fagsjef i Soma Nordic AS]
http://nnh.no/vedlegg/624.pdf
Omega 3 er for mange ensbetydende med fiskeoljer. De er rike på omega-3-fettsyrene EPA og DHA, og har vært mye i forskernes fokus i de siste tiårene. I dette bildet er det lett å glemme moderfettsyren i omega-3-familien, alfalinolensyre; den viktigste omega-3-fettsyren i menneskets evolusjonshistorie.

OM HOMØOPATISK LEGEMIDDELVALG
og
LEGEMIDDELVALG MED SYMTOMENLEXIKON
[Av Uwe Plate, heilpraktiker]
http://nnh.no/vedlegg/630.pdf
Forutsetningen for å kunne forstå legemidlene etter lignendeprinsippet, er at legemidlenes primærvirkninger er kjent. En legemiddelvirkning er 'karakteristisk' når den opptrer signifikant ofte og dermed er 'påfallende' i legemiddelprøvingen.


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers