Naturterapeuten nr. 2-2010 | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd


 


 Annonsering

 Naturterapeuten 1999-3

 Naturterapeuten 2002-4

 Naturterapeuten 2004-1

 Naturterapeuten 2007-2

 Naturterapeuten 2008-2

 Naturterapeuten 2008-4

 Naturterapeuten 2009-1

 Naturterapeuten 2009-2

 Naturterapeuten 2009-3

 Naturterapeuten 2009-4

 Naturterapeuten 2010-1

 Naturterapeuten 2010-2

 Naturterapeuten 2010-3

 Naturterapeuten 2010-4

 Naturterapeuten 2011-1

 Naturterapeuten 2011-2

 Naturterapeuten 2011-3

 Naturterapeuten 2011-4

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-2

 Naturterapeuten 2012-3

 Naturterapeuten 2012-4

 Naturterapeuten 2013-1

 Naturterapeuten 2013-2

 Naturterapeuten 2013-3

 Naturterapeuten 2013-4

 Naturterapeuten 2014-1

 Naturterapeuten 2014-2

 Naturterapeuten 2014-3

 Naturterapeuten 2014-4

 Naturterapeuten 2015-1

 Naturterapeuten 2015-2

 Naturterapeuten 2015-3

 Naturterapeuten 2015-4

 Naturterapeuten 2016-1

 Naturterapeuten 2016-2

 Naturterapeuten 2016-3

 Retningslinjer

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

27.06.2010
Naturterapeuten nr. 2-2010

PLANTERS INTERAKSJONER MED LEGEMIDLER
[Av Hilde Skauli, Fagsjef Bransjerådet for Naturmidler]
http://nnh.no/vedlegg/595.pdf
Menneskekroppen har effektive systemer for å kvitte seg med giftstoffer (toksiner), både slike som er produsert i kroppen (endotoksiner) og slike som er tilført utenfra (eksotoksiner). Når vi bruker legemidler vil også disse bli behandlet av kroppens utrensningssystemer som om de skulle være eksotoksiner.

ADVOKATHJELP - NY OG VIKTIG MEDLEMSFORDEL
[Av John Petter Lindeland, Leiar NNH]
http://nnh.no/vedlegg/585.pdf
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon og advokatfirmaet Legalis har inngått avtale om samarbeid om juridiske tenester. Avtalen inneber at student - og terapeutmedlem får eit funksjonelt og rimeleg tilbod når det gjeld juridiske tenester av god kvalitet langt under marknadspris.

VOF - NYTT HELSEMAGASIN PÅ TRAPPENE
[Av Svein Johannessen, redaktør]
http://nnh.no/vedlegg/589.pdf
Søker du bedre formidling av forskning og erfaringsbasert kunnskap om kosthold, ernæring, idrett og trening, psykisk helse, miljømedisin, ernærings- og helsepolitikk og andre sider ved vår tilværelse som påvirker oss og våre etterkommere psykisk, sosialt og fysisk? Da er VOF et godt alternativ. Det sier en oppglødd Dag Viljen Poleszynski.

TAUSHETSPLIKT FOR ALTERNATIVE BEHANDLERE
[Av Sigrun Kirkeberg, Generalsekretær NNH]
http://nnh.no/vedlegg/596.pdf
Et av NNHs medlemmer har hatt i behandling pasient NN, som er legemiddelmisbruker. NN er ansatt i helsevesenet med ansvar for blant annet å dele ut medisiner. Vårt medlem mener at NN på grunn av sitt legemiddelmisbruk er uegnet til sitt arbeid, og at vedkommende er en potensiell fare for sine pasienter. Medlemmet er helt klar på at denne saken må tas opp med rette vedkommende. Spørsmålet er hvem og hvordan?

KRANIOSAKRALTERAPIENS HISTORIE
Del 1: Osteopati i kranie-området
[Av Trine Hamnvik, Naturterapeut MNNH reg.]
http://nnh.no/vedlegg/574.pdf
Hvordan har den myke, men dyptvirkende kraniosakralterapien utviklet seg? I to artikler fortelles historien fra Sutherland utvidet de osteopatiske teknikkene til å inkludere kraniets knokler, vi Upledgers forskning på Sutherlands metoder, til dagens mangfold av kraniosakrale terapiformer.

NYE FAGRETNINGSLINJER I KRANIOSAKRALE TERAPIFORMER
[Av John Petter Lindeland, Leiar NNH]
http://nnh.no/vedlegg/597.pdf
Utvikling av fagstandardar i dei ulike naturmedisinske faga er eit viktig arbeid når det gjeld profesjonalisering av bransjen. NNH er leiande i slikt arbeid innan den naturmedisinske fagidentiteten og har gjennom ei årrekkje levert fleire slike dokument.

FRA ENKELTMANNSFORETAK TIL NUF
[Av Trine Sveia, Akupunktør MNNH reg.]
http://www.nnh.no/vedlegg/594.pdf
- Det var en bekjent av meg som først begynte å spørre meg om det ikke hadde vært en ide å endre driftsform fra enkeltmannsforetak til NUF. Jeg hadde mange innvendinger til den tanken, men for det meste var det en hindring i det at dette var noe nytt jeg måtte sette meg inn i, noe jeg ikke visste noe om, og så gikk jo ting greit som det var. Men, da min kollega havnet i en ulykke og ble liggende på sykehus en god stund, begynte jeg å kikke på dette igjen.

ENERGI OG INFORMASJON
[Av NES-terapeuter Brigitte Proll og Carl Erik Semb]
Terapeutiske nyvinninger ved syntese av tradisjonell kinesisk medisin, partikkelfysikk og IT.
http://nnh.no/vedlegg/600.pdf

PROVOSERENDE TOLL-TULL
[Av Svein Johannessen, redaktør]
http://www.nnh.no/vedlegg/593.pdf
- Kampen for homøopatiske og antroposofiske medisiner tar en ny vending. I tillegg til nye krav om strenge og dyre registreringskrav, må vi nå også sloss mot Tollvesenet som plutselig fant på at medisinene ikke lenger skulle innføres som legemidler, men derimot som sukker og vann. Dette høres i utgangspunktet kanskje relativt uskyldig og uproblematisk ut, men i tillegg til at det får det alvorlige konsekvenser, er det også svært urettferdig. Det sier Torleiv Holst, daglig leder i Norges NaturmedisinSentral til Naturterapeuten.


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers