Naturterapeuten nr. 1-2010 | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd


 


 Annonsering

 Naturterapeuten 1999-3

 Naturterapeuten 2002-4

 Naturterapeuten 2004-1

 Naturterapeuten 2007-2

 Naturterapeuten 2008-2

 Naturterapeuten 2008-4

 Naturterapeuten 2009-1

 Naturterapeuten 2009-2

 Naturterapeuten 2009-3

 Naturterapeuten 2009-4

 Naturterapeuten 2010-1

 Naturterapeuten 2010-2

 Naturterapeuten 2010-3

 Naturterapeuten 2010-4

 Naturterapeuten 2011-1

 Naturterapeuten 2011-2

 Naturterapeuten 2011-3

 Naturterapeuten 2011-4

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-2

 Naturterapeuten 2012-3

 Naturterapeuten 2012-4

 Naturterapeuten 2013-1

 Naturterapeuten 2013-2

 Naturterapeuten 2013-3

 Naturterapeuten 2013-4

 Naturterapeuten 2014-1

 Naturterapeuten 2014-2

 Naturterapeuten 2014-3

 Naturterapeuten 2014-4

 Naturterapeuten 2015-1

 Naturterapeuten 2015-2

 Naturterapeuten 2015-3

 Naturterapeuten 2015-4

 Naturterapeuten 2016-1

 Naturterapeuten 2016-2

 Naturterapeuten 2016-3

 Retningslinjer

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

26.03.2010
Naturterapeuten nr. 1-2010

LANGTIDS SYKEFRAVÆR OG MODERNE MEDISIN
[Av Lege Vilhelm Schjelderup]
http://nnh.no/vedlegg/554.pdf
Langtids sykefravær og antall uføretrygdete øker i et slikt omfang at det skaper alvorlige bekymringer når det gjelder nasjonaløkonomien. Og dette til tross for at levestandarden aldri har vært så høy, og at vi ligger på topp når det gjelder satsning på helsetjenesten. Særlig gjelder denne økningen i langtids sykefravær kvinnelige arbeidstagere.

IKKE FRISKERE PÅ 160 ÅR!
[Av Hilde Skauli - Fagsjef i Bransjerådet for Naturmidler]
http://nnh.no/vedlegg/553.pdf
Har virkelig økt velferd, utbygging av helsevesenet og nye legemidler gitt oss lengre og friskere liv?

HISTORIEN OM ET GRØNT INITIATIV SOM FALT I GOD JORD
Eller: Starten på begynnelsen til hvordan Ski i fremtiden kan komme til å bli en foregangskommune når det gjelder alternativ eldreomsorg.
[Av helseterapeut Berit Strøm Grevstad]
http://nnh.no/vedlegg/552.pdf

NNH STYRKAR OG SKJERPAR SINE FAGGKRAV
[Av John Petter Lindeland - leiar NNH]
http://nnh.no/vedlegg/538.pdf
- Som eit ledd i NNHs kvalitetssikring av studietilbud/utdanningar og krav til faglig nivå i grunnleggjande allmenndanande basisfag, har sentralstyret gjort vedtak om at utdanning i Naturmedisinsk grunnutdanning og Generelle fag/VEKS-fag, i tillegg til nåverande krav i Grunnmedisin, skal vera gjeldande for terapeutmedlemskap for utdanningar som startar etter 1. januar 2010. Det seier leiar i NNH, John Petter Lindeland.

CODEX ALIMENTARIUS - MYTER OG FAKTA
[Av Turid Backer - Bransjerådet for Naturmidler]
http://nnh.no/vedlegg/485.pdf
Det sirkulerer for tiden i mange europeiske land e-poster og innlegg i aviser av enkeltpersoner og grupperinger som setter spørsmålstegn ved hensikten til Codex Alimentarius. Man hevder å mangle innsyn og at det arbeidet Codex utfører, vil ha en meget negativ effekt på kosttilskuddsmarkedet.

NATURMEDISINENS HISTORIE OG UTVIKLING I NORGE BLIR BOK!
[Av Svein Johannessen - redaktør]
http://nnh.no/vedlegg/474.pdf
Anne Victoria Heiberg har planer om å gjøre ferdig første del av bokprosjektet "Naturmedisinens historie og utvikling i Norge" i løpet av 2010 og satser på utgivelse i 2011. Hun oppfordrer alle som vil følge med i utviklingen, har innspill og historier og som husker viktige hendelser, om å bidra.

KONFLIKTRÅD ELLER FORLIKSRÅD
- en mulig løsning ved inndrivelse av utestående krav eller andre typer konflikter
[Av Siri Ådneram - Naturterapeut MNNH reg./Styremedlem NNH]
http://nnh.no/vedlegg/549.pdf


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers