Naturterapeuten nr. 4-2009 | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd


 


 Annonsering

 Naturterapeuten 1999-3

 Naturterapeuten 2002-4

 Naturterapeuten 2004-1

 Naturterapeuten 2007-2

 Naturterapeuten 2008-2

 Naturterapeuten 2008-4

 Naturterapeuten 2009-1

 Naturterapeuten 2009-2

 Naturterapeuten 2009-3

 Naturterapeuten 2009-4

 Naturterapeuten 2010-1

 Naturterapeuten 2010-2

 Naturterapeuten 2010-3

 Naturterapeuten 2010-4

 Naturterapeuten 2011-1

 Naturterapeuten 2011-2

 Naturterapeuten 2011-3

 Naturterapeuten 2011-4

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-2

 Naturterapeuten 2012-3

 Naturterapeuten 2012-4

 Naturterapeuten 2013-1

 Naturterapeuten 2013-2

 Naturterapeuten 2013-3

 Naturterapeuten 2013-4

 Naturterapeuten 2014-1

 Naturterapeuten 2014-2

 Naturterapeuten 2014-3

 Naturterapeuten 2014-4

 Naturterapeuten 2015-1

 Naturterapeuten 2015-2

 Naturterapeuten 2015-3

 Naturterapeuten 2015-4

 Naturterapeuten 2016-1

 Naturterapeuten 2016-2

 Naturterapeuten 2016-3

 Retningslinjer

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

02.03.2010
Naturterapeuten nr. 4-2009

SIGRUN FYLLER 60 ÅR!
[John Petter Lindeland - leiar NNH]
http://nnh.no/vedlegg/498.pdf
Vår kjære generalsekretær Sigrun Kirkeberg fylte 60 år den 28. november 2009. Ho har heilt sidan NNH blei danna i 1994, representert kontinuiteten og det stabile elementet i organisasjonen. Ein slik tapper vilje fortener ikkje berre ros, men eit rungande hurrarop frå det ganske land av naturmedisinarar som har mykje å takka Sigrun for.

KAN BETAGLUKANER FOREBYGGE SVINEINFLUENSA?
[Dr. scient. Hilde Skauli - Fagsjef Bransjerådet for Naturmidler]
http://nnh.no/vedlegg/499.pdf
Medisinske sopp har vært brukt i mer enn 3 000 år i kinesisk medisin, og vestlig forskning har de siste 50 år dokumentert den medisinske effekten av aktive virkestoffer i soppene. Disse virkestoffene er polysakkarider bestående av lange, forgrenede kjeder av glukosemolekyler som kalles alfa- og beta-glukaner. Glukaner er altså karbohydrater av typen polysakkarider bestående utelukkende av glukose.

NORGES ENESTE HOMØOPATISKE APOTEK
[Henrich O. Lysholm - Redaktør i Homøopatisk Tidsskrift]
http://nnh.no/vedlegg/500.pdf
Homeopatiavdelingen i Trondheim omsetter bare homøopatiske medisiner, og er en avdeling under Brekstad apotek. Daglig leder ved avdelingen er sykepleier og homøopat Trine Carstens.

NYTT NORSK VEIKART TIL BEDRE HELSE - HELE LIVET
[Ola Eide - Forskningsdirektør Itogha AS]
http://nnh.no/vedlegg/515.pdf
Ifølge verdens helseorganisasjon (WHO) vil 70 % av alt sykefravær innen 10 år ha sin årsak i problemer knyttet til kosthold og livsstil, spesielt hjerte- og karsykdom, muskel- og skjelettplager, mindre psykiske lidelser og stressrelaterte problemer. Alle disse plagene kan motvirkes gjennom endringer i kosthold og livsstil.

POLITIKKUTVIKLING ETTER AARBAKKEUTVALET - GRØFTEKØYRING ELLER HIMMELSTIGE?
[John Petter Lindeland- Leiar NNH]
http://nnh.no/vedlegg/501.pdf
Leiar i NNH, John Petter Lindeland, sitt innlegg under markeringa av at det er 10 år sidan NOU 1998:21 Alternativ medisin. Markeringa fann stad i Tromsø 12. november 2009.

TERAPEUTEN MELLOM BØRS OG KATEDRAL
[John Petter Lindeland - Leiar NNH]
http://nnh.no/vedlegg/502.pdf
Åpningstale på Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2009.

UTFORDRER ALLE MEDISINSKE MILJØER TIL DIALOG
[Svein Johannessen - Redaktør]
http://nnh.no/vedlegg/503.pdf
Etter mange års systematisk utprøving med naturmedisinske metoder og naturmidler i behandling av kroniske lidelser og kreft, mener dr. Julian Kenyon det er på tide at også de naturmedisinske miljøene kvesser knivene og sørger for å være en seriøs mot- og medspiller i utviklingen av et sunt helsevesen.

ETTERUTDANNING OG OPPGRADERING TIL NATURMEDISINSK NATURTERAPEUT
[Jeanette S. Førland - Naturmedisinsk aromaterapeut MNNH reg.]
http://nnh.no/vedlegg/504.pdf
Faggruppestyret i Naturmedisinsk aromaterapi (FSNAT) arrangerte det første kurset i etterutdanning og oppgradering til Naturmedisinsk aromaterapeut i Oslo i november 2009.


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers